Johan Palmborg

1700-talet, Gamla Gävlesläkter

Släkten Folcker i Gävle, del 2

  Bilderna är hämtade från Sehlbergs böcker “Gefle och dess slägter”.     Bibliotekarien som skrev rent dessa teckningar.     Skulpturen av honom.     Barbro Bröms och råd- och handelsman Petter Folckers 11 barn var:     350. Petter Folckers och Barbro Bröms släktschema.   1) Carl Folcker (f. 1680-1704). Pastorvigd 1703. Regementspastor […]

Karl-Einar Johannesson

Karl-Einars Gävle på 1700-talet del 1

På 1700-TALET – Del I, häfte 9 – av Karl Einar Johannesson   Denna sida tillägnas Karl Einar Johannessons minne som ett tack för hans fantastiska arbete att i olika böcker beskriva och bevara Gefle på 1700-talet.   INNEHÅLL   Repslagerier I Rådhustornet En träta på apoteket En tobaksbuss     Repslagerier   OBS. När

Gävleprofiler, Omfattar flera sekel

Ur Gefles förvaltningshistoria, av Percy Elfstrand

UR GEFLES FÖRVALTNINGSHISTORIA Av Percy Elfstrand. (Utvalda delar) Ett Drama med förankring i verkligheten: Plats: Gefle stad Tidsperiod mellan 1500 – 1800-talet. Medverkande: Adolf, Gustaf Grubb, Per Aurivillius, Olof Gyldenstolpe, Nils Behm, Daniel Gyllenstierna, Johan Behm, Jonas gmElis, Dordin Hansson, Abraham Bielke, Carl Gustaf Honnon, Henrik Bröms, Carl Jonsson, Olof Bure, Katarina Karl XI Christiernin,

Scroll to Top