Beskrivning över Gävle 1940

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del VIII-Livsmedelsindustri och Bryggerier-1940

  Exteriör av Brödfabriken Disa.     LIVSMEDELSI NDUSTRI.     BRÖDFABRIKEN DISA, C. W. Lundhammar & Co   TIERP.   Detta företag etablerades år 1926 under namnet Brödfabriks A.-B . Mattea och verksamheten inrymdes i en nyuppförd fabriksfastighet av tidsenligaste slag försedd med modern maskinell utrustning. Bl. a. installerades en elektrisk ugn av senaste […]