Hudar i Läkerolfabriken – Ulf Kriström

    Fotot av Carl Larsson ingår i Länsmuseets fotosamling   Lite Gävlehistoria ur Gefle från A till Ö: L.A. Mattons Läderfabriks AB grundades 1852 av Lars Andreas Matton som anlade garveri i Wilhelm Eckhoffs före detta linne- och drällfabrik i hörnet Kaplansgatan/Kyrkogatan. Stadsbranden 1869 förstörde garveriet och då det inte fick uppföras igen på den gamla tomten handlade Matton i stället med hudar, läder och skor. På det nya industriområdet Read more [...]

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD-Del IXa Teknisk och Sötvaruindstri 1940.

Del IX. Teknisk & Sötvaruindustri – Mekanisk & Metallindustri.   Teknisk & Sötvaruindustri   F. AHLGRENS TEKNISKA FABRIK A.-B. GEFLE     Firman F. Ahlgrens Tekniska Fabrik A.-B. grundades år 1885 av fabrikör Fredrik Ahlgren . Han drev den relativt obetydliga rörelsen till sitt frånfälle 1907, då hans broder Adolf Ahlgren , som under många år varit en verksam medarbetare, inträdde som prokurist och affärsledare. Under dennes ledning Read more [...]