Torgen i Gävle, stadsvandring

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Torgen i Gävle.   1 begynnelsen låg Gävles torg nedanför fallen och forsarna, invid kyrkan — Heliga Trefaldighets föregångare — vid åkroken, intill stadens enda bro över Gavleån: Gammelbron. Hit upp gick skeppen på 1400-talet. Här möttes landsvägarna, den nordsydliga och den östvästliga. Här blev en naturlig marknads- och handelsplats. Här byggdes rådstugan och järnvågen. Det var före den första Read more [...]

Vecka 21 – år 2012, Populära sidor hos Gavledraget

  Furuviksbarnen  (Stor uppmärksamhet bland Media med filmer utställning mm, radioprogram mm) Bertil Aspenbergs resa till 40-talets Gävle (Del 1 – 28) Fotograf Evert ”J-Berg” Jäderbergs memoarer (Del 1 – 13) —————————————— REGISTER Vecka 5 – 4/2 2012 Vecka 9 -27/2 2012 Vecka 13 – 26/3 2012 Vecka 16 – 17/4 2012 —————————————– april 17, 2012 Startsida Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson Read more [...]

CH-Branden i Gävle anlagd den 17 maj 2005 – en epok försvann

  Klicka på  DEN  ANLAGDA  CH- BRANDEN  I GÄVLE DEN  17 MAJ 2005  En svart dag i Gävles historia. Gävleborna tänker med tungt hjärta på alla sina minnen från ungdomen till nutid!   Vi minns det alltför väl .....   "Det var en gång....         men alla vackra sagor har ett slut ...! "   Samtliga av nedanstående  foton från branden är dokumenterade av Gävledragets fotograf: Lars-Olov Remstam Read more [...]

Smedjegatan 18

"Gävlevandringar med Folke av Folke Löfgren och Barbro Sollbe" Smedjegatan 18     Gården här i slutet av Glasmästargränd, Smedjegatan 18, var Anders Otto Rönnings barndomshem vid sekelskiftet 1800, fast huset var nog mindre då. Hans far hade osäkra inkomster. Han var "sjötullsbesökare" och tog upp avgifter från skepparna som inte sällan försökte gömma sitt tullpliktiga gods. (Publicerat av Ingvar Henricson i en artikel i Gefle Dagblad 2008-02-14 "Bland Read more [...]

Byggmästare Gunnar Fahlstedt berättar, Del 4

      Del IV         BYGGNADSFIRMAN EFTER 1949   Studiebesök   Byggnadsfirman som inte bygger   Anställda inom företaget Anställda verkmästare och teknisk personal Kamerala administrationen Kontorister Löneförhandlare m m Kollektivanställda byggnadsarbetare   Arbetsledarnas roll som mellanhand arbetsgivaren - arbetaren   Redovisning över företagets ekonomi under åren 1949-1979   Utkast till tal som framfördes till vår kamrer Stig Read more [...]