Krönika: Därför benämner vi inte längre SD som rasistiska

 

Publ. i Arbetarbladet 8/6 2016

 

Arbetarbladet har sedan april 2014 regelmässigt benämnt Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti i texter på våra nyhetssidor. Det var ett beslut som tidigare chefredaktören Daniel Nordström tog.

 

Så här motiverade han sitt beslut då:

“Sverigedemokraterna är inte ett riksdagsparti som alla andra.

Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti.

Därför kallar Arbetarbladet SD för ett rasistiskt parti även på nyhetsplats.”

 

 

Arbetarbladet kommer inte fortsättningsvis regelmäs­sigt benämna Sverigedemokraterna som rasistiska i våra nyhetstexter.

– Orsakerna är flera. Men den helt övervägande anled­ningen till mitt beslut är att innehållet i den journalistik vi gör riskerar att gå förlorad när fokus hamnar på epitet i stället för innehåll.

 

I kommentarer i sociala medier, i åsikter på bloggar, i kontakter med mig som ansvarig utgivare eller med Arbetarbladets medarbetare dominerar ordet “rasistiska” alla diskussioner. Sakfrågan kommer i skymundan. Vi pratar inte längre om innehållet i en artikel. Och ofta är tonläget så högt att det är helt omöjligt att föra ett vettigt samtal. Debatten kommer således att handla om något helt annat än den journalistik, det ämne, den nyhet vi ville lyfta. Det är synd.

 

En benämning av ett parti, organisation, föreningen, sammanslutning eller vad det nu må vara görs för att för­tydliga för läsaren vad det handlar om. För att en ska kun­na ta till sig innehållet i en text och sätta till exempel ett uttalande i sitt sammanhang kan det i vissa fall behövas just den vägledningen.

 

Men det behovet finns inte för Sverigedemokraterna.

 

Att många haft starka åsikter om Arbetarbladets principbeslut från 2014 är i sig inget tungt vä­gande skäl för att få mig att tänka om. Men när ett ordval blir en belastning och ett hinder för vårt budskap har vi fått problem.

 

Det här innebär inte att Arbetarbladet kommer att ändra sin journalistik. Inte alls. Vi kommer fortsättningsvis att bevaka Sverigedemokraterna på samma sätt som tidigare. Det är den nyhetsbedömning vi gör som styr – precis som i alla andra sammanhang. Att ta bort ett epitet ändrar inte på det. Om Sverigedemokraterna för en rasistisk eller främ­lingsfientlig politik kommer det att framgå av vår journa­listik. I det vi skriver.

 

Om en politisk företrädare för partiet uttalar sig på ett rasistiskt sätt kommer vi att uppmärksamma det och stäl­la kritiska frågor till både den enskilde politikern och fö­reträdare för partiet. Det har ju inte saknats exempel på grova övertramp och förtal av både grupper och religio­ner från aktiva sverigedemokraters sida. Det är därför sannolikt att det händer igen.

 

Om Sverigedemokraternas uttalade ståndpunkt om nolltolerans mot ra­sism och extremism fungerar i verkligheten får framtiden utvisa. Och vi kommer att be­vaka de frågorna.

Helena Nyman


Publ.  2016-06-25 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledragt.com

 

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top