Många pensionärer gillar sociala medier – TT

 

Sociala medier

 

 

 

 

 

 

Publ  i Aftonbladet och i Arbetarbladet 2/8 2016 

 

SOCIALA MEDIER.  Att kunna följa barn och barnbarn är en av anledningarna till att sociala medier har blivit populära bland pensionärer.

 

För många har Facebook och Instagram blivit en naturlig del av vardagen. 

 

En enkät som pensionsbolaget AMF har skickat ut till sina kunder tyder på att så många som sju av tio pensionärer använder sociala medier.

 

Av dem har åtta av tio ett konto på Facebook och tre av tio använder den populära bilddelningstjänsten Instagram. Däremot är inte Twitter lika populärt.

 

Den främsta anledningen till att använda sociala medier är att hålla kontakt med familj och vänner, men också att följa nyhetsflödet. Drygt var femte av de som deltog i undersökningen säger sig också använda sociala medier för tidsfördriv eller för att ha kontakt med personer som har samma intressen.

 

Var fjärde deltagare i undersökningen anser att sociala medier är en naturlig del av vår vardag. Samtidigt anser 31 procent av de svarande att vi ägnar för mycket tid åt dem. Fast då räknas även svaren från de som inte använder sociala medier med.

 

AMF har mejlat kunder som är 55 år eller äldre och får pensionsutbetalning från bolaget. Fjorton procent av dem svarade, vilket motsvarar 18 825 personer. Av dem uppgav 5 781 personer att de inte använder sociala medier alls. (TT)

 

FAKTA

Mest populära tjänsterna

Mest populära sociala medierna bland dem som deltog i undersökningen (flera svarsalternativ möjliga):

1. Facebook, 79 procent

2. Instagram, 28 procent

3. Skype, 22 procent

4. Bloggar, 8 procent

5. Twitter, 6 procent

—–

Public. 2016-08-02 av Lisse-Lotte Danielson för Gaveldraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top