Mobilförbud i skolan – självklart! – DEBATT

Publicerat i Gefle Dagblad Fredag 3/10 2014.

 

Sven-Erik Lundberg anser att mobilförbud på lektionerna i skolan borde vara självklart.

 

Mobiltelefonen nära till hands

Att de är tillåtna på rasterna må väl vara, men då gäller det att ha disciplinen att se till att apparaterna är avstängda i god tid, så att man inte missar, kommer för sent till, eller stör efterföljande lektion.

 

Gefle Dagblad har torsdagen den 2 oktober huvudrubriken “Mobilförbud bakom betygslyft för elever”. Min första reaktion var “men det är väl självklart”. Inte kan man följa en undervisning om man samtidigt sitter och leker med en mobiltelefon. Men uppenbarligen sitter eleverna (med undantag av Engelska skolan i Gävle och numera även Perslundaskolan i Ockelbo) och leker med sina mobiltelefoner på lektionerna? Inte undra på att de inte uppfyller kraven på kunskaper i skolan. Det här betraktar jag som en oerhört mycket viktigare faktor i att Sverige halkar ner i resultaten av PISA-undersökningarna än att vi har för stora klasser och många “obehöriga” lärare i skolan. Och vad är det förresten för mähän till lärare, som inte stävjar sådana här dumheter från elevernas sida utan accepterar det?

 

Det ska redan från första dag i skolan göras klart för eleverna att på lektionerna leker man inte med mobiltelfoner, poddar, paddor och allt vad de nu heter. Att de är tillåtna på rasterna må väl vara, men då gäller det att ha disciplinen att se till att apparaterna är avstängda i god tid, så att man inte missar, kommer för sent till, eller stör efterföljande lektion. Hur kan något så självklart ha tillåtits flyta ut till, vad jag kan läsa ut av GDs artikel, ett allmänt twittrande och bloggande under lektionerna? Ofattbart!

 

Och hur kan det komma sig att detta beteende inte har kommit fram i skoldebatten, som ju trots allt har varit tämligen livlig under den nyss avslutade valrörelsen? Är det för att politikerna inte vill reta de lärare, som accepterar det?

 

Istället har man tjatat om lärares “behörighet“, det vill säga om lärarna uppfyller vissa godtyckligt uppsatta byråkratiska kriterier för att få undervisa. Jag menar att varje lärare, som accepterar eller har accepterat att hans/hennes (jag vägrar använda det vämjeliga ordet hen) elever inte stänger av och lägger undan sina mobiltelfoner på lektionerna, därmed har dokumenterat sin totala inkompetens för läraryrket, oberoende av om vederbörande innehar så kallad lärarlegitimation eller ej. Det handlar om kompetens inte behörighet, som ju bara är bevis på uppfyllande av politiskt korrekta påhitt.

 

Det framskymtar också i artikeln att mobiltelfonförbudet i Ockelbo inte heller är absolut, genom att man tillåter elever att under lektioner ta emot samtal från föräldrar, som behöver komma i kontakt med dem. Det är ett argument jag betraktar som rent nonsens. I alla år har föräldrar kunnat nå sina barn i skolan genom att kontakta skolans kansli, som framför meddelandet till eleven. Det kan man göra 2014 också!

 

Sven-Erik Lundberg Professor emeritus, tidigare industriverksam ingenjör och gymnasielärare (utan legitimation).

 

——–

Publicerat av Lisse-Lotte Danielson 2014-10-03 för Gavledraget.com

——-

Publicerat i Gefle Dagblad torsdag 2014-10-09

 

Tack ni kloka rektorer

 

Den senaste veckan har flera artiklar i GD handlat om att mobilförbud i skolan ger bättre resultat. Det är naturligtvis så att mobilanvändning stör inlärningen. Forskningen visar dessutom att mikrovågsstrålningen från mobilerna ger koncentrationssvårigheter, minnesluckor, stress, ljus- och ljudkänslighet och huvudvärk.

 

Tack ni kloka, ansvarstagande rektorer som ser till barnens bästa och hjälper dem att få en lugnare och hälsosammare arbetsmiljö och bättre skolresultat.

 

Pensionerad lärare

——–

Publicerat av Lisse-Lotte Danielson 2014-10-009 för Gavledraget.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top