EU-länder kan få köpa sig asylfria

 

FlyktingkrisenEU-kommissionen väntas i dag föreslå ett fördel­ningssystem som träder i kraft när asyltrycket blir för stort på ett EU- land.

 

 

EU-kommissionen är redo att lägga fram kontroversi­ella förslag på ett nytt asyl­system för EU.

 

 

Förslag väntas, enligt upp­gift till TT och europeiska medier, innebära att man bygger vidare på Dublinför­ordningen. Först när ett EU- land utsätts för ett onormalt högt asyltryck ska en fördel­ningsmekanism träda i kraft.

 

 

Mekanismen ska utlösas när ett land fått ta emot 150 procent av vad som anses vara en rättvis andel i EU under ett år. Den andelen ska räknas fram utifrån det totala antalet asylansök­ningar i EU, landets BNP och befolkningsantal, samt hur många flyktingar landet ta­git emot tidigare.

 

 

Förra året beslöts att för­dela 160.000 asylsökande från Grekland och Italien för att avlasta de två Medel­havsländerna. EU-länderna har dock inte följt sitt eget beslut.

 

 

I framför allt de östra EU- länderna finns ett starkt motstånd att ta emot flyk­tingar överhuvudtaget.

 

 

Därför har EU-kommissionen övervägt en sanktionsavgift för de län­der som vägrar ta emot de flyktingar som åläggs dem enligt fördelningssystemet.

 

 

Det innebär i praktiken att länderna kan köpa sig fria.

 

 

Men kostnaden blir hög. Det belopp som diskuterats ligger på nästan 2,5 miljoner kronor per asylsökande. Kostnaden för till exempel Polen att köpa sig fri från de 6.200 asylsökande man för­delats i förra årets överens­kommelse skulle bli nästan 14 miljarder kronor. (TT)


Public. 2016-05-04 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website