Nöden som döljs under ytan, Marika Markovits 2008-10-18

 

tillsammans med några av Betlehemskyrkans fantastiska kvinnor:

 

 

Vi ordnar introduktion, pajalagröt, kakor, sång och musik samt

 

 

ser till att alla trivs. Idag är det 25:e gången som Kvinnofrukost hålls i Betlehemskyrkan och därför firas jubileum.

 

Barbro viker alla servetter och har kokat den nyttiga pajalagröten men är noga med att berätta att Britta står för receptet. Britta bakar alla goda kakor samt står för musiken.

Hungriga och förväntansfulla åhörare är som vanligt på plats

 

 

 

 

Dagens tema är “Nöden som döljs under ytan”

 

Marika Markovits, direktor vid Stockholms stadsmission, berättar om sitt och stadsmissionens arbete och om hur utsattheten ser ut i Sverige idag.

Stockholms stadsmission har funnits i 155 år och är buren genom kvinnoengagemang. Betlehemskyrkans Rosenius var den förste som år 1853 gjorde någonting åt lidandet då han inte stod ut med att se nöden och utsattheten. Stadsmissionen är en ideell förening utan vinstintresse och organisatoriskt helt skild från Svenska Kyrkan vilket absolut är en fördel anser Marika då kyrkan kan ha för byråkratiska beslutsvägar. Entreprenörskap och tro präglar hela organisationen. Hon har arbetat i stadsmissionen under 5 år och som ledare i 3 år. Visserligen erbjuds natthärbärgen även av andra institutioner men alla behövs för att komplettera varandra.

 

Stadsmissionens motto är: Se, Lindra, Utmana och Förändra.

 

Nöden döljs under ytan även i de rikaste länderna då det finns stora grupper som ej får något stöd. Det finns många typer av hinder, legala, juridiska och åldersmässiga för att nämna några exempel. Ca 90% av deras verksamhet går ut på att lindra den akuta nöden (brist på mat, kläder, logi), att handfast bistå med att lösa problemen för dagen. 10 % går åt till förändringsarbete vilket är väldigt tidskrävande.

 

 

I Stockholm får 5,5% socialbidrag och bland de unga 7%.

 

Äldre kvinnor över 80 år är oerhört utsatta.

 

Alltfler hjälpsökande får avslag av samhället genom åtstramningar. Stadsmissionen försöker få de sökande att i första hand leva på socialbidrag och satsar i stället på extraordinära, kostnader som faller mellan stolarna utan annan täckning som t. ex. tandläkarkostnader. Marika berättade om en kvinna som hade arbete men inget nätverk i övrigt – varken någon närvarande far till barnet eller några släktingar. Hennes 13-åriga dotter led av svår anorexia och läkarna uppmanade henne att stanna hemma med sin dotter under 14 dagar då hon bedömdes vara självmordsbenägen. Kvinnan hade inte råd att vara hemma utan lön för att kunna klara hyran men hon fick ändå inget bidrag då regelverket pekade på den sökandes situation de 3 föregående månaderna och då hon hade arbete. Här kunde stadsmissionen stötta samt hjälpa henne med argumentationen.

 

Många bor i trappu0gångar, i husvagnar, sitter i fängelse eller är på behandlingshem. En del har bara andrahandskontrakt under max 3 månader eller bor tillfälligt ihop med någon. Ovanstående siffror mäts endast 1 dag under året. Många av de hemlösa är psykiskt sjuka och 80% är drabbade av någon typ av missbruk. Även deras anhöriga blir indirekt lidande och mycket utsatta.

 

 

Alltfler får krigstrauman, inte minst från själva resan till Sverige. Det är hög skilsmässofrekvens genom trångboddhet samt de har höga sjuktal genom försämrad hälsa.

 

 

Många över 65 år har idag god ekonomi, är kreativa, aktiva och pigga men – inte alla….

Många lider av ensamhet och saknar stimulans och gemenskap..

 

 

Alla råkar vi

ut för större eller mindre kriser under livets gång. Det är 3 faktorer som avgör hur bra du klarar av dem.

 

 

1) Din JAG-styrka (din inre kraft) att komma igen.

2) Materiella tillgångar underlättar.

3) Ditt nätverk (du har vänner eller familj)

 

Saknar du 2 av dessa faktorer ökar risken för utsatthet markant.

 

Det är viktigt att den utsatte får höra att han eller hon är viktig för någon.

Att få hjälp med att bygga upp jag-styrkan genom att någon frågar: Vad kan, vill eller tror du skulle hjälpa dig?

 

 

Texten talar för sig själv!

 

 

Stadsmissionen vill arbeta med helhetserbjudande: Kroppen, själen och relationerna.

I sitt Terapicenter har de 2 terapeuter där ca 100 ungdomar i veckan får komma 1 – 2 timmar helt gratis för att få råd.

 

Många är självmordsbenägna, har ätstörningar och måste minska/upphöra med medicinering eller droger.

 

De måste få hjälp med att komma till ett arbete och få sysselsättning.

 

 

Stadsmissionen försöker stötta dygnet runt.

 

 

Den egna självkänslan måste stärkas med eget värde och eget ansvar.

 

 

 

 

Tack Marika för en engagerande föreläsning !

 

 

EN POSITIV VISION!

Marikas stora vision är att Stockholm skall bli en bättre stad för ALLA och varje människa som lyckas bli oberoende av dem glädjer henne mycket.

Hon vill främst satsa på hjälp till självhjälp och att få människor att ta ansvar för sitt eget liv. Det är viktigt att känna sitt eget människovärde.

 

Stadsmissionen sätter behoven i Fokus utan vinstintresse.

 

Några ord till dig Marika!

 

Efter att ha lyssnat på dig under drygt en timme känner jag mig överväldigad över dina insatser och det gör mig ödmjuk inför dig. Jag kan knappast tänka mig någon mer meningsfylld arbetsuppgift. Om jag förstod det rätt är du den första kvinnliga ledaren inom stadsmissionen. Jag är stolt över att vara kvinna när du är en representant för oss. Du är ung men du är mycket stark och klok och det syns tydligt att du lever för ditt arbete. Även om det självklart måste kännas tungt ibland är jag övertygad om att det finns många “pärlor” som du får tillbaka från dem du hjälper…..! Jag tror på din Vision Marika, en bättre stad för ALLA behöver inte kosta en massa pengar, det kan räcka med att du ler mot en medmänniska och på så sätt talar om att du finns, att vederbörande inte är ensam och att du tror på honom eller henne …..

 

Läs även:

 

Uppdrag skapa tilltro.

 

———————————–

Fotograferat och sammanfattat av Lisse-Lotte Danielson.

Scroll to Top