SNUS-MAJAS TOMT Är Gamla Gefles enda torg – av Folke Löfgren

 

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 16 februari 1985

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 

Framför Vandrarhemmet. Övre Bergsgatan 5Gamla Gefle finns en bebyggd tomt som alImänt kallas Snus- Majas tomt. Något officiellt namn har torn­en icke. Ingen av gårdarna, som ligger efter tomten har postadress “Snus-Majas tomt”. Platsen tycks dock under närmare 200 år ha varit känd under det namnet.

 

Snus-Majas rätta namn var Maria Sandström. Hon var född 1839 och gift med en sjöman som emellertid försvann på haven. År 1799 slutade hon sina dagar som hospitalshjon. Snus-Maja hade det ofta besvärligt. Hon fick tjäna som stadens varnande exempel. Hennes namn återfinnes i flera gamla stadsprotokoll från 1780-talet. “I anledning af Stadsfiskalen därom gjorda anmälan beslöts, det den så kallade Snus-Maja vid vite av Sex par ris skulle förbjudas all Eldning uti hennes förfallna Stuva vid Övre Bergsgatan”.

 

Då man skulle ha brandsyn i staden, började man i Snus-Majas gård och fann att bakugnen var dåligt tätad. Så dömdes Snus-Maja till sex par ris, varefter man spred ett rykte i staden om Snus-Majas olycka. Hon fick tjäna som varning för alla gårdsägare i staden för att de skulle sköta sina eldstäder bättre. Snus-Maja fick sitt binamn, därför att hon sålde snus.

 

I grannskap med Snus-Maja ägde grosshandlare Lars Mur­berg ett hus. Han hjälpte Snus-Maja att bygga en ny stuga sannolikt för att genom sin inteckning få del i hennes tomt. Snus-Maja hade emeller­tid svårt att betala sina låne­skulder på huset och gården togs i mät. Magistraten hjälpte emellertid Snus-Maja den gången att behålla gården. En­ligt uppgift skulle fastigheten senare ha brunnit ned och sedan dess är tomten obe­byggd.

 

Tomten är den enda öppna platsen eller torgbildningen som finns på Gamla Gefle. Den har därför alltid varit en sam­lingspunkt för Gamla Gefles invånare. Där börjar ofta rund­vandringarna på söder. Cicero­nen ber deltagarna dra klockan 200 år tillbaka i tiden och så berättar han om Snus-Maja och hennes öde och om vandrar­hemmet där dåtidens förnäm­sta skräddare höll till.

 

De sista som bodde där, var skräddarmästarna E Th och O P Nyström. Till skräddargården flyttade 1920 Elsa Björk­man som drev Gävle stads folkkindergarten (lekskola), som det då hette. Snus-Majas i tomt fungerade då fint som lekplats åt barnen, dit kom ibland barnen från barnkrubban Södra Strandgatan.

 

 På Övre Bergsgatan 7 med  planket ut mot Snus-Majas tomt i ligger Kockens Kryddbod.  Kryddboden som består av ett rum och kök ägs av Gävle stad  men uthyrs till Gillet Gamla i Gefle.                     

 

I Kryddbodens trädgård växer sommartid icke mindre än 48 olika slag av växter – till övervägande delen kryddväxter. Där finns till exempel åbrodd, en citronluktande halv­buske vars torkade blad ibland förvarades i mor­mors byrålåda för att det skulle lukta gott.

 

Kvinnorna lade förr i tiden några blad i psalmboken då de skulle gå i kyrkan. Andra kryddväxter som finns där är körvel, anis, dragon med mera.

 

 

Vi lämnar kryddboden och tittar in i Auktionshallen, en antikvitetshandel där man kan göra de verkliga fynden. Över portlidret från Snus-Majas tomt ser vi Sankt Matteuskyrkans färgade fönster och inne på gården förvaras ett flertal av de vackra gotiska fönstren. Några har sålts till en katolsk kyrka i Spanien, andra har köpts av gävlebor. De finns att beskåda i flera gårdar på Gamla Gefle. Sankt Matteuskyrkan låg fram till 1950-talet på Öster men revs vid den stora stadsdelsförnyel­sen.

 

Att fynda på Auktionshallen, komplettera gammalt porslin eller kanske endast gå in och se på alla gamla saker och ting är ett nöje. Auktionshallen är den enda affären på Gamla Gefle som har öppet dagligen.

 

—————————-

Skandinaviens första mormon

 

I det hus där Auktionshallen är inrymd bodde på 1850-talet Skandinaviens förste mormon, sjömannen John E Forsgren. Han hade låtit döpa sig i Boston 1849 enligt den mormonska lä­ran. Då han 1850 kom till Gävle omvände han sin syster och broder samt 17 andra personer. Gävle var den första ort i Sverige där mormonpropa- ganda upptogs. För Mormonförsamlingen i Gävle är huset i dag en viktig plats. Mitt emot kryddboden på andra sidan torget ligger Märta Brolunds vackra gård från 1760-talet. Snus-Majas tomt gränsar i väs­ter till Södra Rådmansgatan men där finns inga hus.

 

På anda sidan gatan har vi Söderhielmska gården — själv­klar entré till Gamla Gefle. Gården byggdes av chefen för sockerbruketStenebergHindrik Duve“. Han dog samma år som han fått huset uppfört 1773. Hindrik Duves änka gifte om sig med gross­handlaren Lars Murberg. Med änkan fick Murberg en dotter som i sin tur gifte sig med hovjägmästaren Carl Gustaf Söderhielm (1762—1836). Det är efter hovjägmästaren som går­den fått sitt namn.

 

Huset, som tidigare hade portlider och gårdshus res­taurerades samt ombygg­des till värdshus 1965. Gävle stad äger gården. Ett litet rum det så kallade Islandsrummet en trappa upp skulle på sin tid an­vändas som en mindre re­presentationslokal åt sta­den. Någon användning som sådan fick dock ej det rummet. Gävleförfattarin­nan Barbro Widebäck har i boken “Konsumbussen som kom bort” med fantasi talat om Vederhjälmska värdshuset och konspirerande kommunalråd.

 

Snus-Majas tomt har även sina högtidsdagar. I maj månad anordnar Gillet Gamla Gefle “Södersöndag” med auktion, då säljer man gamla saker och ting. Auktionsutropare är av hävd Staffan Lindén.

 

Folka Löfgren

 

Läs mer om Folke här:

Se även Jan G Ljungströms artikel!

—————————————

september 18, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..