Gamla söder – Här har det blivit tätare – av Barbro Sollbe

Publicerat i GEFLE DAGBLAD FREDAG 26 JANUARI 2007

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp

 

Det monumentala bostadshuset Smedjegatan 18 har en trappa som går rakt ut i gatan. Så var många hus i Gävle byggda före den stora stadsbranden 1869.

 

Husen i Gamla Gefle står, efter ut­byggnader, tätare i dag än något halvsekel tillbaka. Det stora trä­huset i mitten av detta odaterade Carl Larssson-foto, Smedjegatan 18, har i dag andra byggnader vägg i vägg. På den hitre kortsidan touchar det östra grannhuset nu­mera den vägg där det avlövade trädet syns på bilden. Väster om, det vill säga bortom, nummer 18 syns snedtaket till en dåtida källa­re, nu garage, och därbakom anas ett staket med en grind. En lång­smal fastighet som sträcker sig över kvarterets längd mellan Smedjegatan och den sydliga parallellgatan, Nedre Bergsgatan, hade sin ena ingång här.

 

Bostadshuset låg inskjutet från Smedjegatan fram till andra hälft­en av 1970-talet. Dåvarande äga­ren, kommunalrådet Ture Edbom (1918-1988), var typograf till yrket och en skicklig konstnär och skri­bent på lediga stunder. Han lät bygga ut huset fram till Smedje­gatan för att få en tecknarstuga. Stadsbibliotekets Kafé Edbom är uppkallat efter denna kulturper­sonlighet.

 

Smedjegatan 18, som cykelbudet just nått fram till på fotot, är en av stadsdelens mest storvulna bygg­nader. Den låg i stadens utkant när skeppstimmermannen Mattias Westerwijk uppförde den åt sig själv på 1690-talet. Han blev sedan befälhavare på skeppet “Perlan”, byggt i Gävle och år 1702 rekvirer­at av kronan för att transportera rekryter från Hälsingland och Västerbotten till Baltikum där de förenade sig med Karl XII:s armé.

 

Westerwijks hustru överlevde sin man och bodde kvar på gården till sin död 1730. Svärsonen Hans Persson Ask blev ny ägare; även han var skeppstimmerman. I sam­band med en stadsplanereglering utökades fastigheten vid 1700- talets mitt. Sjöfolk avlöste varann som ägare sedan en kofferdistyrman (anställd i handelsflottan) Lars Wiklander ropat in fastig­heten på auktion 1823.

 

Under tidigt 1960-tal, när Erik Wickbergs bok “Bland kåkar och gränder på gamla Söder” gavs ut av Gefle Dagblad och kanske unge­fär när fotot togs, ägde köpman­nen Olof Martin Ferngren gården sedan länge. Han hade efterträtt grosshandlaren J A Wennberg, som sålde ägg och smör på 1920- talet, och skräddarmästaren Oscar Åhman som bodde där på 1930-talet.

 

Det som i dag är bostad för ett hushåll var, som andra större hus, förr uppdelat på flera smålägen­heter. Och just på Söder, i det som i dag kallas Gamla Gefle, bodde på­fallande många änkor efter sjö­kaptener, båtsmän, styrmän, lots­ar, “besökare” (tulltjänstemän), segelduksarbetare och andra med sjöfartsanknytning. Men jo, det har funnits smeder också vid Smedjegatan.

 

Gatan är högre på mitten för att underlätta avrinning. Och gångba­nan i mitten, av slätare sten än de knaggliga kullerstenarna, kallas borgmästarstig.

 

Envåningshuset som skymtar till höger var Matilda Wigzells di­versehandel och mjölkmagasin. På höstarna sålde hon knäckäpplen, en hemgjord läckerhet som var mycket populär bland traktens många barn.                     

 

Barbro Sollbe

————————————————————————————-

april 02, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Scroll to Top