Sjökaptenen från Glasmästargränd-Gustaf Adolf Back – av Barbro Sollbe

Publicerat i Gefle Dagblad Måndag 18 november 1996.

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

Klickbar bild.

 

Gustaf Adolf Back, född 1845 i Gävle var av allt att döma, en lokal berömdhet.

 

Han var son till den sjökapten Johan Adolf Back (1806-1852) som förde bar­ken Wilhelmina till New York 1846 med ungefär 120 emi­granter. (150-årsminnet av detta uppmärksammas väl­deliga i år.)

 

SONEN GUSTAF ADOLF övertog faderns gård vid Glasmästargränd i nuvaran­de Gamla Gefle – den blev för övrigt kvar i släkten mer än ett sekel och kan i dag be­skådas i mycket välhållet och orört skick, bebodd av Norr­lands förmodligen mest fram­stående konservator.

 

13-årig skickades Gustaf Adolf till sjöss. Med tiden blev han befälhavare på lastånga­re, först Balder och sedan Oden, som gick i trader mel­lan Gävle och kontinentham­nar. Mellan 1889 och 1898 för­de han passagerarångaren Söderhamn, som 1895 döptes om till Oscar II.

 

I Gerda Ödmans bok från 1942, “På den tiden. Minnen från 90-talets Gefle” berättas om pappa Back, som med slä­de körde genom isen i Gävle­fjärden och drunknade och om sonen, som här kallas Adolf och betecknas som skämtsam och glad. Detsam­ma sägs i Erik Söderströms “Mina Gefleminnen” från 1940. Gustaf Adolf Backs hus­tru Maria var, enligt en senti­da släkting på västkusten, Bengt Ax:son Löf i Sävedalen, 20 år yngre än sin man. Hon dog av “galopperande lungsot” (tuberkulos) drygt ett år efter bröllopet, varför systern Hanna Back blev Gus­taf Adolfs husföreståndarin­nan.

 

Med några kompanjoner grundade han omkring 1897 Helsans mineralvattenfabrik på Brynäs och flyttade dit med Hanna. Hon stannade hos honom till hans död 1901 och återvände sedan till Glas­mästargränd.

 

 

BARBRO SOLLBE

——————————–

November 4 2012

Sammanställt och kompletterat med bilder och länkar av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..