MATS minns sin barndom med berättelser på nätet – av Ulrika Rudberg

Publicerat i Arbetarbladet torsdag 6 september 2012

 

 

Allt började med en frå­ga från barnbarnen för några år sedan: “Morfar, vad gjorde du innan tv fanns?”

Mats C Wiberg bör­jade berätta och märkte att minnena kom tillba­ka i kristallklara bilder.

–     Jag blev själv häpen över att jag kom ihåg så mycket.

–     I dag finns hans ned­tecknade hågkomster att läsa på sajten Gavle­draget.

 

 Mats C Wiberg och hans syster Kerstin växte upp i hörnet Brynäsgatan/Andra Tvärgatan. Pappa var för­rådsförvaltare vid Gävle Rör AB och mamma hem­mafru.

 

–      Det var en lycklig, för­underlig tid, säger Mats och tar till ordet “vedbods­romantik” när han ska för­klara.   

–      Den där kreativiteten som fanns då har gått förlo­rad. På den tiden satt man i vedboden och hittade på hyss när det regnade ute. I dag handlar allt om elektro­nik och datorer, säger han.     

     

Bland Brynäs träkåkar och längs kajerna, mellan briggen Gerda och Baggarevarvet, upptäckte Mats och hans kompisar världen. Småkillarnas turer till Gavleån väckte förstås föräld­rarnas förtvivlan, precis som besöken vid Mattons läderfabrik, där Mats med vänner fick åka på de räls­gående trallorna med hu­dar på väg till lagret.

 

“Det luktade vedervär­digt om kläderna när vi kom hem. Det var ingen konst för våra mödrar att gissa vad vi hade roat oss med”, berättar Mats i skild­ringens första avsnitt, som behandlar de tidigaste åren.

 

På Mattons jobbade Mats farfar Cyrillus, född 1882.

 

–  Han var garvare på Mattons hela sitt liv, berät­tar Mats som fått andranamnet Cyril efter honom.

           

Mats morfar var bagareBageriföreningen tvärs över gatan och varje jul ba­kade han stora pepparkaksbockar till alla sina barn­barn.

 

“Det fanns stora råttor på Bageriföreningens gård, bruna stora bestar som fräs­te och visade tänderna om man kom för nära. Det var väl alla mjölsäckarna som lockade dit dem”, skriver Mats.

 

Barndomen förflöt med skolgång i Stora Brynässkolan, kamratskap i Fräls­ningsarméns scoutkår och sommarvisten med famil­jen i hyrda stugor i Lervik, Smörnäs och Forsbacka med flera närliggande ställen.

 

Då och då utbröt heta ba­taljer mellan Brynästuppar och Södertuppar med pil­bågar, spjut, slangbellor och påkar. Mer regelstyrda drabbningar skedde i Brynäs IF:s Arsenalligan, där Mats och hans kompisar ställde upp med lag i både fotboll och ishockey.

 

I avsnitten som behand­lar tonårstiden kretsar mycket kring Mats C Wibergs första jobb som kon­torsbud vid Andersson och Lundqvist AB på Skepps­bron. Åren på A & L väckte hans livslånga fascination för sjöfart och fartyg.

 

Med cykeln lastad med post till båtarna som låg in­ne fick Mats närkontakt med sjömanslivet. Han av­ancerade till klarerare och fick hand om de fyra så kalllade cementbåtarna Heda, Dema, Lima och Vida innan lumpen tog vid.

 

Förstahandsvalet var för­stås flottan i Karlskrona, men Mats fick hålla till go­do med KA 5 i Härnösand.

 

Hans dröm var länge att bli sjöman och han hade med hjälp av rekommen­dationer så när fått jobb vid Sveabolagets medelhavs­linje.

 

–  Jag var helt inne på att gå till sjöss. Pappa sa okej, men mamma sa blankt nej, så det blev aldrig av.

 

I stället har Mats under he­la livet betraktat sjöfarten från land, forskat i histori­en, föreläst och engagerat sig ideellt i både briggen Gerda och fyrskeppet Almagrundet, två produkter av Gävles stolta historia som varvsstad.

 

–   Gerda var försäkrad för 19 miljoner och såldes för 750 000. Det var för jäkligt och väldigt synd för Gävle, säger Mats, som trots allt fortfarande när ett hopp om att Almagrundet ska åter­vända hem till Gävles kaj.

    

–  Där skulle hon kunna ligga som hon är, som ett vackert smycke i Gavleån.

      

Mats livliga intresse för Gävles historia har alltid upptagit honom, men djup­dykningarna i sin egen his­toria kom mer eller mindre som en överraskning.

 

Minns 40-, 50- och 60-talets Brynäs. Mats C Wiberg, 70 år, har uppväxten på Brynäs i färskt minne och skrev ned sina hågkomster när barnbarnen bad honom berätta. Här i Stenebergsparken ordnade Mats och hans kompisar en egen olympiad 1952.

 

– Jag hade aldrig i mitt liv kunnat tänka mig att skriva om min barndom förrän barnbarnen frågade mig, säger Mats, som snart efter att han börjat berätta över­gick till att skriva ned minnena.

 

Lisse-Lotte Danieison, som skapat den lokalhistoriska sajten Gavledraget, fick löf­te om att publicera hans be­rättelse och det dröjde inte länge förrän telefonen bör­jade ringa hemma hos Mats. Många läsare har hört av sig och det är tydligt att barndomsskildringen från Brynäs intresserar långt fler än Mats barnbarn.

 

–  Det ringer som sjut­ton och samtalen blir ofta långa. Många känner igen sig i det jag berättar.

 

En del har skickat priva­ta bilder till Mats som i dag har 900 Gävlebilder i sin dator.

 

Mats planerar att skriva vidare på sin historia, men riktigt när allmänheten får tillgång till det materialet vet han inte.

 

–   Fortsättningen på ton­åren måste bli preskriberad först…

 

Ulrika Rudberg

—————————

Mats C Wiberg

Ålder: 70.

Familj: En son, två döttrar och fyra barnbarn.

 

Yrkesliv: Började som spring­pojke på A & L 1957. Därefter anställd vid Texaco och Shell. Har bott och arbetat i Västerås, Hamburg samt Brygge och Gent. Flyttade till Malmö 1983. Från 1990 vd för Shells Norrlands­bolag med placering i Gävle. 2005 åter till Malmö. Återkom som pensionär till Gävle.

 

Fritid: Medlem i Böcklingarna sedan 42 år, en klubb med 52 herrar som träffas på Fjärran Höjder och simmar varje lördagsmorgon. Satt i “överkastet” under 27 år och är numera hedersböckling. Sedan ungdomen specialintresserad av varvs-, sjöfarts- och fartygshistoria med tonvikt på Gävle. Har suttit i styrelsen för Klubb Maritim i både Malmö och Gävle. Engage­rad i briggen Gerda och fyrskeppet Almagrundet. Forskar och föreläser om Gävles varvs- och rederihistoria. Läser allt om Gävle i allmänhet.

 

Aktuell: Har skrivit ned sina minnen från uppväxten på Brynäs.

 

————————————–

september 07, 2012

Presenterat av lisse-lotte@danielson.be

————————————————–

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website