Erik Wickberg – V Islandsgatan 11 på Söder i Gamla Gefle

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            Islandskällans andra garvargård       Ehuru belägen i en stadsdel, som huvudsakligen beboddes av sjöfolk och andra till sjöfarten, rederinä­ringen och skeppsbyggeriet nära anslutna yrkesmän, synes "Ruddammstomten” alldeles speciellt ha lockat Read more [...]

Tina Westerlund – Kära gamla Stenebergsparken!

    KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!   Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida.     They never come back säger man om gamla boxare. Det är så sant som det är sagt, inte bara om boxare utan om alla gamla idrottsmän och –kvinnor. När det är slut så är det. Det är också ett gott Read more [...]

Erik Wickberg – Rettiggatan, Ruddammsgränd 2, V Islandsgatan 9.

  Fiskargården som försvann   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                Tidigare har omnämnts hur borg­mästaren Johan Wilhelm Petre 1882 utökade sin egen­dom (S. Strandgatan 16) i Islands­källan genom inköp även av tom­ten nr 80, belägen omedelbart söder om hans förutvarande Read more [...]

Erik Wickberg – Kv Islandskällan på Söder i Gamla Gefle.

    DE NYA STADSGATORNA KRÄVER TOMTMARK   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.              Över nordöstra hörnet av nuva­rande fastigheten Södra Strand­gatan 16 samt utöver både denna gata och Södra Köpmangatan sträckte sig vid 1600-talets början den gårdstomt, som ovan bär numret Read more [...]

Erik Wickberg – Lilla Brunnsgatan 6 på Söder i Gamla Gefle

  En fläkt från "Solkonungens" dagar   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle  stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            Huruvida hustru Sophia Andersdotter Kiällberg i början av 1700-talet kom i besitt­ning av fastigheten Lilla Brunnsgatan 6 genom köp, arv eller på annat sätt är ickc bekant, och lika ovisst är det, om det vid tidpunkt Read more [...]

Erik Wickberg – Smedjegatan 7 på Söder i Gamla Gefle

    En sjökaptensgård vid Smedjegatan   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.              Av de nuvarande åtta fastig­heterna i kvarteret Färgaren är Smedjegatan 7 den som erbjuder det magraste historiska stoffet i stadens tomtböcker. Dess historia kan med andra ord icke med säkerhet följas Read more [...]

Erik Wickberg – Lilla Brunnsgatan 4 på Söder i Gamla Gefle

    Där skepparen på ”S:te Petter" bodde   Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                Det finns tecken som tyder på att Smedjegatan n:ris 9 och 11 en gång sträckt sig rakt igenom kvarteret och följaktligen omslutit även den gård, som numera bär numret Lilla Brunnsgatan Read more [...]

Erik Wickberg – Smedjegatan 11 och 13 på Söder i Gamla Gefle

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.              Som tidigare nämnts köptes den västra delen av fastigheten Färga­ren 6 redan 1743 av kofferdimannen Peter Lundström, som ävenledes någon gång under 1700-talets första hälft tillhandlade sig av Abraham Kiäll »halva delen i en källare bredvid Biörkmans Read more [...]

Erik Wickberg – Borgaren Starcks gård “ovanför källan” Smedjegatan 9

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                När stadens äldsta bevarade tomt­bok uppgjordes 1758, antecknades för nuvarande fastigheterna Smed­jegatan 9—11, att man där visat fram ett fastebrev av 10/3 1733. I fas­tighetsbrevet förmäldes, att borga­ren Erich Jonsson Starck sålt sin Read more [...]

MINNESORD OM ALF UDDHOLM AV GÖRAN SEVERIN, BJÖRN WIDEGREN OCH ARNE ØVRELID

    Publicerat i GEFLE DAGBLAD den 13 juni 2013   Varje Extern länk öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst texten, STÄNG detta  för att återgå till denna sida. KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!   En verklig kulturpersonlighet - av Göran Severin   Genom Alf Uddholms bortgång har Gävle mist en av sina verkliga kul­turpersonligheter. Hans klassiska bildning Read more [...]

Erik Wickberg – Lilla Brunnsgatan 5 och Smedjegatan 15, Lindholm-Hedqvist-Leufstadius

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.        KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!   Hur Holms gräsland blev två tomter               I  Nora-byn Sälja i Västmanland levde omkring år 1600 en viss Olof Andersson, vars tre Read more [...]

Eric Wickberg – Wretgården, Lilla Brunnsgatan 2 blev Uhrwäders hem

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.            I ett tidigare kapitel har berättats om det gårdsbyte, som 30/3 1667 avtalades mellan borgarna Erik Uhrwäder och Olof Wret Om denna affärstransaktion i stället skett i våra dagar, skulle den förstnämnde bara behövt ändra sin postadress från nr 3 till nr 2 vid Lilla Read more [...]

Erik Wickberg – Om karska lotsar och skeppare på Söder i Gamla Gefle

  Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.                Någon organisation motsvarande våra dagars lotsverk fanns inte under medeltiden; då kunde lotsyrket utövas av vem som helst mot ersättning enligt överenskommelse. Ifråga om örlogsfartygens lotsning ålade Gustav Wasa allmogen i vissa kusttrakter att Read more [...]

Erik Wickberg – Lilla Brunnsgatan 5 på Söder i Gävle

    Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.        KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!   Från fiskargård till skolhushåll         »Fastebrevet är av år 1626 uti Juni månad; berättar att Nils Persson Storholm försålt Read more [...]

Erik Wickberg – V. Islandsgatan 10 på Söder i Gävle

Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.          Där en av stadens fem lotsar bodde     Den förste i stadens tomtböcker angivne ägaren till fastigheten Västra Islandsgatan 10, var skep­paren Johan Dehn (även Dähn), som innehade gården då det första tomtregistret upprättades 1758  Några marginalanteckningar om Read more [...]