April 2010

Kvinnofrukostar

Att ta sitt liv på allvar och att aldrig tappa glädjen, 10 april 2010 med LISELOTTE J ANDERSSON

Om Betlehemskyrkans Kvinnofrukostar     Förberedelser     Alla bänkar sig.     Presentation av Pastor Liselotte     Liselotte – vem är du?   Denna trevliga pastor hette tidigare Johansson men p.g.a. mötet med en man gjorde hon den radikala förändringen att byta efternamnet Johansson till Andersson (dock behöll hon initialen J, hon har […]

1600-talet, 1700-talet

Nils Andersson och Margareta Larsdotter

Se även ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE: Släktforskaren mm John Winblad von Walter i Minnesota John är barnbarn till en av de familjer som i början på 1900-talet emigrerade till USA. Han och hans familj tillhör ätten Bure. John har på egen hand lärt sig svenska och forskat under många år och regelbundet informerat om

1700-talet

Dragondråpet vid Södertull 1714

Dragondråpet vid Södertull Man skrev året 1714. Det långa kriget hade redan kostat Sverige två arméer, vars ynkliga rester försmäktade i rysk och dansk fångenskap, medan kungen själv (Karl XII) jämte en handfull drabanter fastnat i Turkiet som sultanens ofrivilliga ”gäster”. Landet var utarmat av utskrivningar och skattepålagor, och folket gick i ständig oro för

1500-talet, 1600-talet

Kompletterande INFORMATION OM BERTIL LARSSON

Se ävenÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE:   Anbytarforum   Kompletterande INFORMATION OM BERTIL LARSSON (tillhörande släkten BURE)   I boken ” Bidrag till Gefle Stads Historia och Beskrifning” av Oskar Fyhrvall från 1901 finns en   Förteckning över borgmästare i Gefle. (i den står följande som kan kopplas till Bertil Larsson).   –6. Bertil Larsson,

1700-talet, 1800-talet, Erik Wickberg

Gamla Söders fina vattenledning, Erik Wickberg

  Den nära och bekväma tillgången till färskvatten var självfallet i äldre tider av långt livsviktigare betydelse än i de moderna vattenledningarnas tidevarv, och källorna blev därför ett slags centralpunkter för bebyggelsen. I nordligaste delen av Källgränd, strax före dess mynning i Västra Islandsgatan, bildade Islandskällan en sådan centralpunkt för Söders befolkning. Till minne av

Scroll to Top