Att ta sitt liv på allvar och att aldrig tappa glädjen, 10 april 2010 med LISELOTTE J ANDERSSON

Om Betlehemskyrkans Kvinnofrukostar     Förberedelser     Alla bänkar sig.     Presentation av Pastor Liselotte     Liselotte – vem är du?   Denna trevliga pastor hette tidigare Johansson men p.g.a. mötet med en man gjorde hon den radikala förändringen att byta efternamnet Johansson till Andersson (dock behöll hon initialen J, hon har en härlig humor).   Liselotte bor i Horla som ligger mellan Alingsås och Vårgårda och hade turen genom sitt giftermål Read more [...]

Nils Andersson och Margareta Larsdotter

Se även ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE: Släktforskaren mm John Winblad von Walter i Minnesota John är barnbarn till en av de familjer som i början på 1900-talet emigrerade till USA. Han och hans familj tillhör ätten Bure. John har på egen hand lärt sig svenska och forskat under många år och regelbundet informerat om sina upptäckter på ett otal sidor inom Sveriges Släktforskarförbund. Han har nu åter översänt ett material med tillstånd till publicering på Internet. Read more [...]

Dragondråpet vid Södertull 1714

Dragondråpet vid Södertull Man skrev året 1714. Det långa kriget hade redan kostat Sverige två arméer, vars ynkliga rester försmäktade i rysk och dansk fångenskap, medan kungen själv (Karl XII) jämte en handfull drabanter fastnat i Turkiet som sultanens ofrivilliga ”gäster”. Landet var utarmat av utskrivningar och skattepålagor, och folket gick i ständig oro för ryska galärflottors anfall längs kusterna. På Limön i Gävlebukten hade under hela sommaren stadens Read more [...]

Kompletterande INFORMATION OM BERTIL LARSSON

Se ävenÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE:   Anbytarforum   Kompletterande INFORMATION OM BERTIL LARSSON (tillhörande släkten BURE)   I boken ” Bidrag till Gefle Stads Historia och Beskrifning” av Oskar Fyhrvall från 1901 finns en   Förteckning över borgmästare i Gefle. (i den står följande som kan kopplas till Bertil Larsson).   -6. Bertil Larsson, borgmästare och de flesta åren 1573-97 (sid 163)   -12. Wellam Markusson , borgmästare jämte sin svåger Bertil Read more [...]

Gamla Söders fina vattenledning, Erik Wickberg

  Den nära och bekväma tillgången till färskvatten var självfallet i äldre tider av långt livsviktigare betydelse än i de moderna vattenledningarnas tidevarv, och källorna blev därför ett slags centralpunkter för bebyggelsen. I nordligaste delen av Källgränd, strax före dess mynning i Västra Islandsgatan, bildade Islandskällan en sådan centralpunkt för Söders befolkning. Till minne av Islandskällan fick Källtorget ett brunnskar med fontän. Utgrävning 1959. Vit stenlagd Read more [...]