March 2010

Omfattar flera sekel

Vasaskolans kronologi

Arne Øvrelid Skolans kronologi 1500-talet 1557 Vasaskolan grundas av Gustav Eriksson (Vasa) 1558 Vasaskolan framträder i historiska källor för första gången när rektor får ”lön” 1564 Abraham Angermannus lovordar sin gamla skola 1569 Vasaskolans lokaler, kanske “vid Smäckbron” brann liksom hela staden. Ny skolbyggnad uppförs vid kyrkan 1571 Ny skolordning 1593 Skolmästaren (rektorn) i Gävle […]

Scroll to Top