Vasaskolans kronologi

Arne Øvrelid

Skolans kronologi


1500-talet
1557 Vasaskolan grundas av Gustav Eriksson (Vasa)
1558 Vasaskolan framträder i historiska källor för första gången när rektor får ”lön”
1564 Abraham Angermannus lovordar sin gamla skola
1569 Vasaskolans lokaler, kanske “vid Smäckbron” brann liksom hela staden. Ny skolbyggnad uppförs vid kyrkan
1571 Ny skolordning
1593 Skolmästaren (rektorn) i Gävle Ericus Nicolai skriver under Uppsala mötes beslut å skolans vägnar

1600-talet
1617 Johannes Jonae Ulvicius håller ett bevarat latinskt lovtal över Vasaskolan och Gävle

1624 Förre konrektorn vid Vasaskolan Zackarias Anthelius döms till döden för papisteri och avrättas
1640 Det blivande Gefle Gymnasii startas i Stockholm
1646 Drottning Christina besöker skolan

1649 Skolan utvidgas med en skrivarklass, senare kallad apologistklass, avsedd för utbildning i handels- och sekreteraryrken, samt en pedagogklass som ger stadens enda offentliga undervisning i skrivning och läsning för nybörjare. (Pedagogklassen dras in 1735 men först 1777 inrättas en barnskola, Barnhusskolan i Gävle.) Ny skolordning

1664 Skolans tornklocka göts av Peter Eliaesson Dant

1668 Änkedrottning Hedvig Eleonora underskriver regeringens beslut att Stockholms gymnasium skall överföras till Gävle. Lektorernas föreläsningar börjar i mars 1669 i hyrda lokaler.

1671 Det nya skolhuset för gymnasium och trivialskola invigs av ärkebiskop Lars Stigzelius, med bl.a. en klangdikt av Lars Wennaesius, båda fd Vasaelever.
1677 Karl XI besöker skolan
1696 Beslutas om att införskaffa ett sigill för gymnasiet “med hela namnet runt omkring skrivet och en sohl mitt uti”. Används fortfarande

1700-talet
1715 På grund av krigsfaran flyttas skolans kassakista till Hedesunda

1743 Freden med Ryssland firas med ett skaldekväde
1744 Adolf Fredrik besöker skolan
1752 Adolf Fredrik besöker skolan

1768 Kronprins Gustaf (III) besöker skolan. Rektor Carl Bergsten dä erinrar i en dikt om gymnasiets sekelfest: ”Sen vår Kulle måste byta Mälarn bort mot denna plats…Jemt nu hundra år få räknas”

1792 Skolhuset blir sammanträdeslokal för präste- och bondestånden under riksdagen i Gävle. Eleverna får förlängt jullov under riksdagen

1800-talet
1800 Gustav IV Adolfs kröning firas med tal av lektorn Carl Bergsten dä som också överlämnar en fond vars medel skall tilldelas det ”lyckligaste geniet”

1808-09 Skolan rekvireras som tillfälligt soldatsjukhus under finska kriget. Undervisningen bedrivs i lärarnas bostäder.
1816 Nytt skolhus vid ån invigs av ärkebiskop Jacob Lindblom
1817 300-årsminnet av att Martin Luther spikade upp sina 95 teser firas
1819 Karl XIV Johan och kronprins Oscar besöker skolan
1830 1000 års minnet av Ansgars missionsresa firas
1838 Gamla skolhuset monterades ned och flyttades till Hemlingby
1843 Apologiskklassen dras in
1850 Gymnasiet och Lärdomsskolan förenas till ett högre elementarläroverk
1862 Gefle Gymnasii Förbund Verdandi grundas
1864 Första studentexamen i Gävle
1869 Skolan ödesläggs vid stadsbranden i Gävle. Undervisningen sker tills vidare i provisoriska lokaler på söder
1870 Den första kvinnliga läraren, teckningslärarinnan Laura Maria Schmiedte, får tjänst vid skolan
1873 Det nya läroverkshuset vid Kungsgatan invigs av ärkebiskop Anton Niklas Sundberg, med kantat av Fjalar (C.L. Östergren) och A. Andersson
1882 Gefle Gymnasii Idrottsförening (GGIF) Gävles äldsta idrottsförening grundas
1893 300-årsminnet av Uppsala möte firas

1900-talet
1905 Realskolan med realexamen införs

1906 Naturvetenskapliga föreningen bildas
1912 Gustav V besöker skolan

1912-1914 Ombyggnad som innebar en utvidgning av skolan genomförs. Under ombyggnaden har undervisningen skett i fd Militärskolans lokaler som sedan övertogs av Borgarskolan.

1914 Det ombyggda läroverkshuset invigs av lotsöverdirektören A. Falk och ärkebiskop Natan Söderblom, med kantat av Ruben Liljefors och Mauritz Sterner.
1918 Ernst Rolf håller konsert i aulan
1924 De första flickorna tas in i gymnasiet
1927 Kvinnliga Gymnasist Föreningen Runa grundas
1935 Kronprins Gustav (IV) Adolf och kronprinsessan Louise besöker skolan
1943 Jussi Björling håller konsert i en full aula
1960 Föreningen för astronomi och astronautik bildas
1963 Realskolan ersätts successivt av grundskolans högstadium
1966 Fackskolan införs parallellt med det nya gymnasiet
1968 Den sista studentexamen äger rum
1969 Gymnasiet firar sitt 300-årsjubileum
1982 Skogmurskolan blir en del av Vasaskolan. Industriutbildning.
1988 Nordens första gymnasiala cirkusutbildning startas
1993 Jazz Blues Rock – en musikutbildning med riksintag startas, lokaler i Rådhuset
1994 Nytt kursgymnasium införs.Bild- och formutbildning startas
1997 Skogmurskolan överförs till Polhemsskolan

2000-talet
2001 Teaterutbildning startas

2003 Innertaket i aulan rasar
2003 Vasa International School startas
2007 Vasaskolan utses till landets vattenskola.
2007 Vasaskolan blir Linnéskola. Vasaskola firar 450 år med prinsessan Madeleine, hertiginna av Gästrikland, som hedersgäst
2009 Vasaskolan utses som en av landets 10 spetsutbildningar (elitgymnasier) inom historia, arkeologi, teologi och engelska

 

Gefle schola 1647

—————————————-

Sammanställt och länkat av Lisse-Lotte Danielson

 

Gå till Startsida

 

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website