Storveta-Anna-Lisa Hillboms parkinvigning 2010-05-09

 

Landskapsarkitekt Marie Edling invigningstalade och berättade varför parken har skapats.

Den är en s.k. Pocket-park (liten fickpark) som har försetts med året-runtblommor i olika färger, t.ex. höstfärger.

F.d. Bibliotekschefen Weste Westeson berättade i sin tur omAnna-Lisa ”Storveta” Hillbomtill vilkens minne parken är tillägnad. Honvar född i Bollnäs där hennes far var skohandlare och hon tog studenten i Gävle. Först var hon lärare i Folkhögskolan i Forsa men flyttade till Gävle 1943 där hon tjänstgjorde som bibliotekarie i 43 år.

Biblioteket fanns först i Sjömanskyrkan men flyttades sedan till sin nuvarande plats.

Fröken Hillbom hjälpte ”alla i stan” där hon stod vid informationsdisken som ett levande uppslagsverk. Weste, som då var mycket ung och nyanställd, kände sig stolt när han för en gångs skull nämnde en bok som Anna-Lisa inte kände till vilket var oerhört ovanligt.

Storveta startade bl.a. en litteraturcirkel och medlemmarnas sista studieobjekt var boken Kalevala.

På 1970-talet var hon bl.a. med i Hylands sommardans samt även i många andra radioprogram vilket gav henne smeknamnet ”Storveta”. Som ex. kan nämnas ”Sommar i P1” vilket gick som en långvarig serie. Anna-Lisa var mycket framåt och reste med sina vänner på olika lastfartyg till flera hamnstäder och senare stolt berättade om vilken god mat och gott vin hon hade fått dricka med kaptenerna.

1977 gick hon i pension men trots det kom hon varje dag och satt i källaren där hon skrev på sin gamla ”Halda-skrivmaskin”.

Hon blev aldrig närmare bekant med några datorer men hon hade ett utmärkt minne och skrev ned sin “Bibliografi över Gästriklands – och Hälsinglands litteratur” som nu även har skapats som en kompletterande databas. Det går alldeles utmärkt att söka i sin egen bostad för att sedan be personalen vid Stadsbibliotekets informationsdisk om hjälp att hitta platsen där det framsökta objektet finns. Denna bokserie består av 3 böcker på sammanlagt 1.000 sidor och innehåller 13.774 uppgifter. Storveta har även kompletterat med egna roliga kommentarer som t.ex. om ”Prästen i Högbo” eller ”Värdshusvärden Johan Öhman som talade 7 olika språk”.

Hon fick sina första exemplar av de nytryckta böckerna vid 90 års ålder då hon bodde på Sätrahemmet och var själv imponerad över hur mycket information hon hade lyckats samla ihop. Själv dog ett år senare. Det var mycket spännande att lyssna på Westes målande beskrivning av henne.

Efter Weste kom en musikgrupp och spelade för oss och därefter fick vi ett celebert besök – Snus-Maja själv gjorde entré i egen hög person (i form av Barbro Sollbe) och hon berättade om sin (Snus-majas) livshistoria som nu har blivit en riktig klassiker för Gamla Gefle.

KonstpedagogenHanna Landström från Konstcentrum berättade kring skulpturen Lekande Björnar”s tillkomst, skapad av konstnären Arvid Knöppel, född 1892 och som förvärvades 1946. Skulpturen var först placerad i Stenebersparken. Senare flyttades skulpturen till Stadsträdgården där den tyvärr blev skadad och måste restaureras. Av okända skäl ”gick den då i idé ”, den försvann helt enkelt, och upptäcktes 20 år senare då den lagades och nu fick sin nya plats i den idag nyinvigda Storvetas park i Gamla Gefle.

Slutligen klippte en ”ung man”, Victor Adamski, av invigningsbandet och därefter var parken

ordentligt invigd. Det var många samlade som ville fira det stora ögonblicket!

———————————–

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top