Sten Otto Nordström – av Bengt Holmerin

Sten Nordström

  Sten Nordström som ung

 

Sten Otto Nordström föddes i Frötuna 1839. Denna lilla by ligger mycket nära och strax väster om Norrtälje. Pappa Abraham Nordström var kyrkoherde i den vackert belägna Frötuna kyrka.

 

Syskon:

Amalia Berhardina (Dina) g. Hierta (1825-1912)

Abraham Wilhelm (1828-1862) vinhandlare.

Maria Dorothea (Thea) (1829-1913)

Simon Erik (1831-1906) Filosofie doktor.

Engel Wilhelmina (1832-1910)

Carolina Mathilda (1834-1895)

Fritz Bernhard Robert (1836-1878) Affärsman – skeppsredare.

Emilie Henrietta (Etten) (1842-1929)

 

 

CV

 

Född 1839-02-11 i Prostgården, Frötuna. Döpt 1839-02-18.

Genomgick Gefle allmänna läroverk 1850-57.

Inskr. Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 18570525.

Elev vid Främmestad i Skaraborgs län 1857-60.

Ord. elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1861, utexaminerad 1863.

Grosshandlare i Gefle sedan 1863.

Vinhandlare i Gefle 1864-68. 1868-75.

Förvaltare vid Främmestad gods i Västergötland.

Anlade en trämassefabrik på Främestad 1873.

Ledamot av stadsfullmäktige i Gefle 1871-18721206, 18751016-19161231.

Led. av stadsfullmäktiges i Gefle beredningsutskott 1887-1907.

Ordf. i styrelsen för Gefle stadsbibliotek 1907-17.

Styrelseledamot för Falun-Rättvik-Mora Järnvägsaktiebolag 1887-1902.

Ordf. i dir. för Gefle-Dala järnvägs AB. 

VD i Gefle Dala Järnväg 1896-1901.

VD i Mora-Älvdalens Järnvägs AB 1897-1902.

VD i Falun-Västerdalarnas järnväg.

Statens ombud i styr. f. Orsa-Härjedalens Järnvägs AB.

Intr. i Handelssocieteten 1893.

Ledamot av 1899 års vattenfallskommitté.

RVO 18920915.  

RNO 19011130.

Förvaltare på Främmestad 1873-75.

Ägare av godset Penningby i Länna socken i Roslagen från 1876.

Död 81 år gammal 1921-02-05 i Gävle Heliga Trefaldighet.  

Dödsorsak: Bronchopneumoni acuta.

Begravd 1921-02-11 i Gävle

 

————-

 

 Far

     Abraham Nordström (1796-1862)

 

 

 

CV

Student 1813; Magister 1818.

Prästvigd 18210611.

Vice GymnasiiAdjunct i Stockholm 18210925.

Theol. Cand. i Uppsala 18230312.

Vice Theol. Et Graecae Linguae Lector vid Stockholms Gymnasium 18230505.

Ord. Theol. Lector 18280503 med förbindelse att tillika bestrida Grek. Lectionen.

Praes. för Past.Ex. 1829.

Kyrkoherde i Frötuna, Stockholms län 18351028.

Vice Contr.Prost 1838. Ord.

Contr.Prost 18390309.

Teol. dr 18441015. Promoverad 18450614.

Kyrkoherde i Gävle 18500406, samt inspector scholae i Gävle.

Kontraktsprost i Gästriklands Östra Kontrakt 18500722-1862.

Riksdagsman 1850-51, 1853-54, 1859-60.

Ledamot av lasarettsdirektionen i Norrtälje 1843.

Ledamot av Svenska fornskr.sällsk. 1844.

Ledamot av Samf. pro fide et christian 1851.

Ledamot av lasarettsdirektionen i Gävle 1852.

Ledamot av K.N.O. 18530428.

Kommendör av K.W.O.

 

 

Moder: Sophie Emilie född Lindgren (1802-1896).

——————

Frötuna

      Frötuna Kyrka 1840

 

 

En händelse som kom att få STOR betydelse är att när Abraham Nordström tillträdde 1835, tipsade han sin bror Simon Nordström, som var Disponent vid Gustafsbergs Porslinsfabrik, att godset Penningby straxt söder om kyrkan var till salu. 1836 köpte Simon Nordström gården och Slottet vilket finns kvar i släkten än idag!

 

   Penningby Slott 1870

Slottet och gården kom dock genom arv på avvägar inom släkten och Sten Nordström och brodern Fritz fick KÖPA tillbaka hela godset år 1876.

 

 

Gävle

 

Familjen flyttade till Gävle då Abraham Nordström där fick en tjänst som kontraktsprost 1850. Sten var 11 år gammal när han kom till Gävle och här verkade han och bodde under nästan hela sitt långa liv. Första åren fram till fadern död 1862, bodde familjen i prästgården nära kyrkan.

 

Nordströms Winhandel

 

Sten Nordström blev redan vid unga år engagerad i sin äldstas bror Abraham Wilhelm företag ”A W Nordström Winhandel” där man bl.a. startade en punschfabrik. Rätt snart fick han ta över hela verksamheten då brodern dog redan 1862 bara 31 år gammal. 1886 såldes hela företaget.

 

     Reklam på Stengårdens gavelvägg.

 

 

 Fastigheter

 

Sten Nordström har skapat mycket i Gävle – startat många företag, byggt hus som bland annat Centralpalatset, Hagaströms Tegelbruk och Kraftstation, Dalapalatset och Grand Hotell. Han satt dessutom i ett flertal styrelser och innehade ett antal politiska uppdrag.

 

Företagsverksamheten började i fastigheten Almen 2 eller som dom flesta sa –  Stengården.

 

(Bilden är tagen i samband med försäljningen till Åhlens 1965)

      Adressen till kontoret var Drottninggatan 16.

Nedan följer Sten Nordströms son, Erik Nordströms, egen berättelse angående fastigheten:

 

 

Dom tre siste nämnda, Stig, Brita och Ingegerd, var alltså min mor Evas äldre syskon.
Eva (född 1930 död 2002) och Ulla (född 1934) växte upp i den ”nya” lägenheten på Centralplan 5. Min moster Ulla är den enda av syskonen från Gävle som idag är i livet och bor i Uppsala.

 

 

Centralpalatset

   Centralpalatset med det första Telefontornet.

 

 

Huset byggdes mellan 1891 och 1893. Bygget finansierades av ett gemensamt konsortium kallat Gefle Centralbyggnadsbolag där Sten Nordström var den största intressenten. På senare tiden ombildades bolaget av Erik Nordström (hans yngsta son) och kommanditbolaget Erik Nordström o. Co skapades. (ENKB)

 

Bilden är från slutet av 1800-talet innan Riksbankhuset byggdes.

 

Hela fastigheten var kvar i släktens ägo ända in på 1980-talet!

 

 

 

Hagaström

 

Sten Nordström startade även Gefle Elektriska Belysningsaktiebolag.  Det företaget är fortfarande idag exakt samma juridiska enhet som det Gävle Energi som finns idag. Den första kraftstationen var belägen i Hagaström där den är i fullt bruk fortfarande även om turbinen är utbytt.

 

I Hagström startade han även ett tegelbruk som var i drift ända in på 1970-talet.

 

Enligt en del uppgifter var det Sten Nordström som hittade på tillägget ström till det tidigare gårdsnamnet som bara var HAGA. Han tyckte att det passade bättre både med det strömmande vattnet och den elektriska strömmen som levererades därifrån. 

 

   Kraftstationen i Prästforsen, Hagaström

 

   Tegelbruket, Hagaström

 

 

 

Grand Hotell

   Gävle Grand Hotell

 

Sten Nordström var den drivande kraften bakom byggandet av Grand Hotell. Huset stod klar till invigningen av den stora utställningen i Gävle 1901. Det var på sin tid ett av Sveriges modernaste hotell med rinnande varmt vatten på rummen, spoltoaletter och elektrisk hiss. Sensation!

 

  Aktiebrev för ”Aktiebolaget Grand Hotel i Gefle”

     Undertecknat av bl.a. Sten Nordström

      Den första bolagsordningen undertecknad av Sten Nordström. Han var under en tid både ordförande i styrelsen och hotellets VD.

 

 

 

Villastaden

 

Sten Nordström ägde genom både  sin fru Jenny, född Elfstrand och genom egna köp betydande markområden på Sörby ägor. Här planerades och uppfördes ett flertal magnifika villor som senare kom att kallas Villastaden.

 

Birgitta Lundblad gav 2015 ut boken ”Villastaden” som med ord och många fantastiska bilder beskriver husen och historien bakom stadsdelens tillblivelse.

 

 

 

 

Järnvägen

 

Men framförallt var Sten Nordström en STOR järnvägsman. Han var både ordförande i Gävle-Dala-Järnväg och dess VD 1896-1901. Han var även med och startade och anlägga en mängd järnvägsföretag i framförallt Dalarna. I ett flertal bolag som t.ex. Mora-Älvdalens Järnväg, var han även VD och hade ibland uppgiften att vara statens kontrollant under järnvägsbyggen. Han var även med i kommittéerna som stod bakom byggandet av Sala-Gysinge Järnväg, Ostkustbanan och framförallt Inlandsbanan.

 

    Sten Nordström under rekognosering inför byggandet av Inlandsbanan.

                                                                           (Bild från Samlingsportalen.)

 

  Enligt bildtexten på Samlingsportalen:

Rekognosering på Inlandsbana.

Ruth Carlsson, AK. ingeniör.

 Sten Nordström.
 Aina Johnsson, AK. Ingeniör.  

Tidpunkt: 1904

 

 

 

Det sas på den tiden att: Där Nordström har gått fram ena året – drar bygget av banan fram det andra året.

 

 

 

Kapelskärsbanan (Det stavades så då.)

 

Ett av hans stor projekt blev dock inte realiserat!

 

Det var byggandet av en normalspårig järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Kappelskär på Rådmansölandet. Den skulle koppla ihop den Europeiska kontinenten med det väldiga Ryssland och kanske fortsätta ända till Kina! Han arbetade hårt tillsamman med den då kända järnvägsbyggaren B Stafsing för att denna förbindelse skulle bli av. Satt i sitt arbetsrum på Penningby och skrev långa insändare för att argumentera för dess genomförande. Och naturligtvis skulle det även byggas en station på Penningby där banan skulle passera. Till slut började många tycka att projektet började bli lite väl naivt och man döpte det till Sten Nordströms järnvägsprojekt: London-Penningby-Peking!

 

Men man fick koncession och kartor finns ritade som existerar än idag.

 

Då började första världskriget och all förföll!      

 

   

 

BARN 

  Fritz Nordström

 

   Fritz Nordström (1878-1958)

  Bild från Samlingsportalen.

 

Hans äldsta son Fritz Nordström var först baningenjör i Gefle-Dala Järnväg (GDJ) men fortsatte sedan sin karriär som teknikchef för Bergslagen Järnvägar (BJ) med placering i Åmål. Tillsammans hade far och son säkert stort inflytande på bildandet av trafikförvaltningen Göteborg-Dalarna-Gävle (GDG). Det var ett samarbetsavtal mellan framför allt BJ och GDJ som avslutades järnvägsmässigt på 1950-talet men levde kvar som bussföretag i många år. Idag heter man SWEBUS.

 

 

Erik Gustaf Adolf Nordström

 

 

Född: 1890-11-30 i Gävle. Död: 1969-11-25 i Gävle
Far: Sten Otto Nordström Mor: Jenny Karolina född Elfstrand
Gift 1921 med Ingrid Bergman 1899-1982
Barn: Stig f. 1922, Brita f. 1924, Ingegerg f. 1926, Eva f. 1930, Ulla f. 1934
Elev vid Tekniska Högskolan i Örebro 1908. Avgångsexamen från K. 1912.
Anställd vid Kemiska stationen i Gävle 1914.
Ritare vid Stora Kopparbergs AB Cellulosafabrik i Skutskär 1914-15.
Studieresa i Tyskland 1916
Ingenjör vid Hagaströms Tegelbruks AB i Gävle 1917.
VD för Hagströms Tegelbruk AB från 1919.
Sekr. i Tekniska föreningen i Gävle från. 1921.
VD i Gefle Intecknings Garanti AB
VD i Gefle Centralbyggnadsaktiebolag.
VD i Erik Nordström KB och Ingrid Nordström KB
Styrelseledamot i Svenska Handelsbanken Gävle, Gävle Sparbank, Städernas Allmänna Försäkringsbolag, Sveriges Fastighetsägarförbund, Fastighetsägarnas Förhandlingsorganisation
Ordförande Gävle Stadsbibliotek.
Ekonomikyrkvärd.
1:a vice ordförande i Kyrkofullmäktige.
Finsk Konsul 1941 – 1962.
VD Penningby Slott AB.

 

Dalapalatset i Gävle

 

Under Sten Nordströms tid i styrelsen byggdes detta hus till förmån för ”Gävle-Dala-Järnväg Enke- och Pupillkassa”

 

Det var en föregångare till dagens socialförsäkring!

 

En lustig detalj är att för några år sedan gjordes en teknisk undersökning av fastigheten. Projektet genomfördes av Luleå Tekniska Högskola. Denna skola grundades av Sten Nordströms sonson Lars Nordström.

 

 

 

Gustaf Vasa

 

Sten Nordström står bakom även bakom idén om Gustav Vasastatyn i Mora, en symbol för det berömda skidloppet.

 

    Gustav Vasa-statyn i Mora

Sten Nordström framförde i slutet av 1800-talet ett förslag till den dåvarande landshövdingen Claes Wersäll att man borde resa en staty över den svenske frihetshjälten. Och han menade att Mora vore den naturliga platsen. Till konstnär utsågs Anders Zorn.

 

  Invigning 1903.

 

 

Sten Otto Nordström

   

 

Gift med Jenny Karolina född Elfstrand (1849-1932)

 

 

Barn:

 

Fritz Otto Abraham (1873-1958) Ingenjör Järnvägsteknik

Simon Vilhelm Daniel (1875-1944) Agronom

Vilhelm Robert (1877-1877)

Emeilie Märta (1878-1879)

Sten Robert Bernhard (1880-1960) Ingenjör Väg och Vatten

Vilhelm Fredrik André (1883-1961) Civilekonom och Civilingenjör

Nils Knut Alfred (1886-1970) Skogvaktare

Erik Gustaf Adolf (1890-1969) Ingenjör och fastighetsförvaltare

 

Sten och Jenny Nordström med barn och barnbarn under stora almen på Penningby 1919-08-26.

 

  Sten Nordström på slottstrappan 1918.

 

Även om de flesta i var födda och uppvuxna i Gävle, var Penningby familjens älsklingsplats. Här samlades man under den varma ljusa tiden och hade stora middagar och fester. Sten Nordström hade också ett grundmurat intresse för allt från fina möbler till allmogesaker. Han köpte mycket! En hel del av det som finns på slottet idag härstammar från hans inköp i Gävletrakten och kringliggande gårdar.

 

Ända in på 1940-talet användes slottet som bostad på somrarna. (På vintern var det för kallt.) Numera är det bara museum. Och festlokal för släkten! www.penningbyslott.se

 

 

   Penningby Slott idag

 

 

Sammanställt av Bengt Holmerin 2018 – son-dotter-son till Sten Nordström.

Gå till Startsidan.

———–

Uppdaterat. 2018-07-31 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top