Smäcken, vad betyder det enligt forskningen? – av Jan Sterner

 

Publicerat i Arbetarbladet den 22 januari 1990.

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 

Forskningen lär oss vad Smäcken betyder

 

I Valbo finns ett område som kallas Smäcken och förr i värl­den benämndes ett område strax intill Gamla Grand också med detta namn. Men vad betyder Smäcken? Jan Sterner reder ut begreppet i denna arti­kel om ortnamn i Gävle.

 

Den nuvarande Holmkanalen var som bekant tidigare en del av Lillån eller Östra Lillån som gick förbi brandstationen, över Hamntorget och mynnade i Gavleån vid järnvägsbron.

 

GISSNING

 

Lillån lades igen från Baltic1940-talet. Ända till slutet av 1800- talet låg åns mynning emellertid längre västerut ungefär vid Gamla Grand. Området vid Lillåns första mynning i Gavleån eller “Storån”, som man sade under 1800-talet, kal­lades Smäcken ända in på 1940-talet.

 

Nils Englund som skrivit om gatu­namn i Gävle i boken “Ur Råd­huskrönikan” ansåg, att namnet Smäcken berodde på att området var lerigt. Förklaringen är helt gri­pen ur luften, en ren gissning, men ändå tror de flesta Gävlebor och ett par av Gävles framstående hembyg­dsforskare på Englunds namnför­klaring.

 

Senaste säger till exempel Ture Karlström i artikeln “Vid Grands hörna låg bron över gyttjan” (Arbe­tarbladet 8/1/79) att det är som Eng­lund påstått. Folke Löfgren har ock­så skrivit att smäck betyder gyttja.

 

EN BRO

 

I Ortsnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 1957 skrev ortnamnsfors­karen Helge Lindberg, före detta chef för Svenska ortnamnsarkivet, en kunnig uppsats om Smäcken-namnen i Sverige.

 

Den är belysande för med vilken noggrannhet och exakthet en seriös ortnamnsforskare arbetar: han tar reda på i arkiv hur namnet skrevs i äldre tider, och på ortnamns- och di­alektarkiv och av dialekttalande får han fram det genuina uttalet, han tittar på de äldsta kartorna och rådfrågar ordsamlingar och ordböcker över äldre svenska, och så vidare.

 

Lindbergs forskarmöda får till re­sultat att smäck i dialekterna och i äldre svenska betydde “bro av enklare beskaffenhet eller spång“. Professor Folke Hedblom i Uppsala är av samma uppfattning.

 

SMÄCKVÄGEN

 

 

På gamla kartor från 1700-talet ser man att det gick en bro från Alderholmen över Lillån till området vid nuvarande Frimurarhuset och den kallas “Smecken” 1747. Bron låg där Kyrkogatan är nu. På Frimurarhusets tomt låg Gymnasiet till 1869.

 

I Valbo finns ett område som kallas Smäcken och där går Smäckvägen.

 

Det finns också en fors vid Sveden som heter Smäckfallet. På en karta från 1736 finns en mindre bro eller spång utritad över Gavleån i detta område. Därav namnet.

 

Det är inte bara i Gävle det finns namn på Smäck- och Smäcken utan också i Uppland, Västmanland och Dalarna, i Göteborg, ja till och med i Danmark.

 

JAN STERNER

Jan Sterners material publiceras successivt här.

 

————————————–

 

Oktober 16 2012

 

Sammanställt  av lisse-lotte@danielson.be

 

Scroll to Top