Ortsnamn, Regementet, Hedniska offerriter – av Jan Sterner

Publicerat i ARBETARBLADET Måndag 12 februari 1990

 Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

 

Under forntiden låg ett så kallat vi, en hednisk offerplats och ett gravfält där regementet i Gävle idag ligger.

Foto: STEFAN TKATJENKO

 

Regementet en plats för hedniska offerriter

 

Var brändes häxorna i Gävle? Vem gav egentligen Kristinaplan sitt namn? Och vad betyder Skogmur? Jan Sterner berättar om ortnamnen i Gävle med omnejd.

 

Nu flyttar vi över till den sydväst­ra delen av Gävle söder om ån. Vi håller oss som förut till nu levande namn.

 

Borta vid regementets nuvarande område låg en gång lantgården och utvärdshuset Kungsbäck nära Kungsbäcken. Marken ägdes vid 1800-talets början av Vilhelm Elfbrink, som var en av de rika gross­handlarna.

 

Varför Kungs-? Orsaken är att det här under medeltiden låg en kungs­gård som hette Vibro. Där var un­der forntiden ett vi, en hednisk of­ferplats på nuvarande regementets område, och ett gravfält.

 

TORP BLEV STADSDELAR

 

Den sydvästra delen av Gävle var in på 1900-talet rena rama bond­landet. Parkvägen drogs så sent som 1931. Det fanns här en rad torp eller bondgårdar, som senare blev stadsdelar då bebyggelsen växte. I regel härstammar de från 1700- och 1800-talen.

 

På 1700-talet var det en Gävle­släkt som hette Höjer som ägde och brukade Höjersdal. Den siste som hade jordbruk där var rektorn vid läroverket Jonas Selggren, död 1897.

 

 Klicka på bilden för önskad förstoring.  Då kan man lätt läsa texterna.

 

Olsbacka (det vill säga Olofs backa), Andersberg, Fridhem är andra exempel. Fridhem var ett frekvent namn på villor under 1800-talet och 1900-talets början. Så sent som på 1920-talet fanns det bara två villor i Fridhem.

 

SKOGMUR

Skogmur betyder skogsmyr och var ett torp under Vall, den numera helt utplånade stora lantgården några hundra meter sydost om Val­bo kyrka.

 

Vall var till 1602 prostgård i Valbo och senare utgård under Gävle slott och sommarställe åt landshövding­en. Avkastningen av gården var hans lön. Det var således kronan som ägde den och den kallades “kungsladugården Vall“.

 

Den stora gården sträckte sig i norr till Gavleån, i söder i en kil ner till strax nordost om Sälgsjön, i öster till Olsbacka och Höjersdal och i väster till Åsbyggeby.

 

Valls hage som var den östligaste ägan på Vall påminner om den en gång så mäktiga herrgården med sin magnifika mangårdsbyggnad i stram karolinsk stil.

 

Under 1800-talet flyttades man­gårdsbyggnaden till regementsområdet och var en tid lantbruksskola och senare bland annat överstebo­ställe till regementet. (Den ur­sprungliga mangården på Vall hade brunnit ner.)

 

VALLBACKARNA

 

1845 fanns det elva dagsverkstorp på Vall, men det skulle föra för långt att här gå in på alla dessa och deras namn.

 

Torpet Skogmur låg vid Hedesundavägen mitt emellan Stureborg och Sälgsjön.

Vallbackarna då? — undrar någon, kanske — har de också att göra med kungsladugården Vall?

  

Nej, dessa kullar i närheten av Högskolan har aldrig hört till Vall, På Gävlekartan står det Vallbacken norr om Högskolan, men på Wermings karta av år 1812 står det Vallbackarne ungefär vid nuvaran­de Kaserngatan strax före Kristinaplan och två kullar är utmärk­ta där och vid Högskolan.

 

Här brändes häxor under 1600-talet och därför kallades området ös­ter om Vallbackarna för “Helvetes gröpper” enligt Jonas Selggren, rektor och hembygdsforskare, han som bodde på Höjersdal.

 

 

 

 

 

 

I den kände författaren Jan Sterners bok ”Tvåtusen år i Gävlebygden” på sid 95 står följande:

Enligt Jonas Selggren brändes häxor på bål vid Kaserngatan – Batterigatan, på höjderna nära Kristinaplan. Platsen kallades ”Helvetets gröpper”.

På sid 116 i samma bok står …..Den sistnämnda flyttades jämte staketet 1799 till ”Helvetets Gröpper” som det står i Weckobladet för Gefleborgs län den 23 januari. Det var efter beslut av Länsstyrelsen och magistraten. Helvetets gröpper låg enligt rektor Selggren i närheten av nuvarande Batterigatan, inte långt från Kristinaplan.

År 1675 brändes 5 kvinnor här efter att ha halshuggits på rådhustorget i samband med häxanklagelser och trolldomsrannsakningar 1675.

Vad betyder “vall”? I Vall vid Kungsbäcken är det ordet vall re­presenterande fält i närheten av forna kultplatser, i det här fallet Torsvallen nära kyrkan i Valbo, och som under forntiden användes för marknader och lagting.

 

I Vallbackarna kan det vara ett ställe där svin och andra kreatur drevs i vall, det vill säga fick beta, ofta vaktade av pojkar eller flickor. Det fanns en bondgård som hette Josefsdal i närheten av Vallbackar­na mellan nuvarande lantmäteri­verket och Kristinaplan. Uthusen låg vid Folke Bernadottes park nä­ra Parkvägen.

 

Kristinaplan har väl namn efter Karl IX:s stränga och snåla drott­ningsom hade Gästrikland som sitt “livgeding” och ofta bodde på slot­tet. Hon var snäll mot Gävle och räddade bland annat ett viktigt handelsprivilegium åt staden.

 

JAN STERNER

 

————————————–

Oktober 12  2012

Sammanställt och kompletterat med länkar och bilder av lisse-lotte@danielson.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top