Rådhuset i Gävle – Kampen går vidare – av Angelica Ränttilä

 

Radhuset

                Klicka på bilden!               klicka sedan på tillbakapil för att återgå till artikeln!

Publicerat i Mitt Gävle, 17 okt, nr 34 2013

  

 

Kampen går vidare     “Vi har kunnat vända oljetankers förr. Det ska vi göra nu också”.

 

              Rådhuset övre plan är inte särskilt lättillgängliga för Gävlebor med barnvagn eller rullstol, tycker Birgitta och ritade den här teckningen.

Glassbutik

 

För tjugo år sedan räd­dade de gamla fängelset. Nu är det Rådhuset de kämpar för. Som sty­relseledamot  i Johnny Mattsongården kämpar Birgitta Bohlund ständigt med att bevara gamla  byggnader i Gävle. I frå­gan om Rådhuset har hon även maken Lars med sig.

–         Vi har gott om stöd, men är ensamma om att gapa.

 

Foto: Angelica Ränttilä

 

 

 

 

Det senaste året har paret Bohlund figurerat flitigt på kultur- och insändarsidor­na i Arbetarbladet och Gefle Dagblad. Ända sedan det stod klart i mars 2012 att bostadsforskningen skulle bort från Rådhuset har de engagerat sig i frågan kring byggnadens framtid.

 

–               Folk frågar hur vi orkar hålla på. Men även om vi så småningom försvinner så kommer vi att ha barn och barnbarn kvar här. Många ser oss nog som jobbiga ty­per, men vi är väldigt intres­serade av Gävle, tycker om att bo här och vill det bästa for stan, säger Birgitta.

 

De har inte många med sig på barrikaderna, men får desto oftare höra att de­ras kamp uppskattas. Applå­der och hurrarop hörs både av andra insändarskriben­ter och från folk som paret möter på stan.

 

Gävle kommuns utgångs­punkt är att Rådhuset ska vara självförsörjande. Det tror inte paret Bohlund en sekund på.

 

–               Att ordna något turistigt och publikdragande måste få kosta. Kommunen måste investera för att få ut något, säger Lars Bohlund.

 

Han frågar sig hur en kommun där det kan för­svinna 20 miljoner utan att någon märker det inte är beredd att lägga 25-35 mil­joner på ett rådhus, samti­digt som det satsas över 130 miljoner kronor på en ny fotbollsarena på Sätraåsen.

 

– Den är också kul och bra för Gävle, men lägg inte alla pengar i en burk, tycker Lars Bohlund.

 

 

En saluhall kräver för myck­et. Restauranger har Gävle redan tillräckligt av. Därför tycker makarna Bohlund att en festvåning för bröllop och namngivningsceremonier som drivs genom catering vore en bättre idé. På så sätt gynnas flera lokala före­tagare av att ibland få leve­rera mat till Rådhuset.

 

Då behövs inte heller någ­ra större ombyggnationer som en lastbrygga för varuintag. Det paret Bohlund fruktar mest är att föränd­ringarna i Rådhuset blir så stora att det inte går att ångra sig senare.

 

– Vad händer om restau­rangägaren går i konkurs? frågar sig Lars Bohlund.

 

 

De vill att Rådhuset ska vara öppet för alla. På samma satt tycker de inte att de övre våningarna på Rådhu­set är särskilt lättillgängliga for Gävlebor med barnvagn eller i rullstol.

 

 – En fin restaurang och fashionabla butiker innebär att huset bara är till för Gäv­lebor som har gott om peng­ar, säger Birgitta Bohlund.

 

Helst av allt vill Birgitta ge gymnasieeleverna i Gäv­le en chans att visa upp sina arbeten i Rådhuset. Jazzlinjens konserter är exem­pelvis välbesökta. Många av Gävles gymnasister vill visa upp vad de gjort och det borde vara enkelt med ny teknik, resonerar paret. Både Lars och Birgitta har lärarbakgrund.

 

–               Det värsta tänkbara sce­nariot vore ett casino (som det gamla stationshuset i Sundsvall reds anm.), säger Birgitta Bohlund.

 

 

Förutom planen på restau­rang med tillhörande bu­tiker och festvåning är de även kritiska till kommu­nens sätt att hantera Råd­husärendet.

 

–               Det borde ha tagits mer hänsyn till Gävlebornas önskemål och centrumpla­nen. Det verkar som att be­slutet om verksamheten är fattat redan innan någon­ting klubbats och Gävlebor­na fått säga sitt, säger Lars.

 

Gefle Dagblad skrev i hel­gen att många av Gävlebor­nas synpunkter fortfarande ligger kvar oredovisade på Samhällsbyggnad Gävle.

 

–               Det kallas att bli över­körd, sa då en arg Lars Boh­lund till tidningen och be­kymrades över att bara fjor­ton dagar innan idéskissen presenterades i december 2012 hade han lämnat in en lista med sina 25 punkter på vad som borde ske med Rådhuset.

 

 

Att återremittera frågan till kommunfullmäktige och andra berörda grupper är enligt makarna Bohlund nu det enda rimliga. De tror att kraften att göra Rådhuset till någonting bra finns hos Gävleborna. Birgitta tror därtill att Rådhuset är en fråga som kräver samarbete över partigränserna.

– Jag tror det viktigaste är att lösa det här i positiv anda. Gör inte Rådhuset till ett förargelsens hus, vädjar hon.

 

 

Det är inte första gången som paret Bohlund tar strid för bevarandet av gamla byggnader i Gävle. Som sty­relseledamot i föreningen Johnny Mattssons vänner arbetar Birgitta ständigt för att Johnny Mattsongården i Gamla Gefle ska bevaras och bli ett öppet konstnärshem.

 

För omkring 20 år sedan när det gamla fängelset i Gävle var på väg att rivas för att bereda plats för ett bostadsområde gjorde hon en namninsamling. Hon var initiativtagare och en av de drivande bakom kampen att rädda det gamla fäng­elset. Då fick Birgitta som hon ville. De gamla fångelsebyggnaderna kring slottet blev fängelsemuseum och kulturhuset Lättings.

 

– Vi har kunnat vända oljetankers förr. Det ska vi göra nu också, säger hon.

 

Angelica Ränttilä

026-159554 .. redaktionen@mittgavle.com

 

 

Fakta:

LÄRARE

Namn: Lars och Birgitta Bohlund,

Ålder: 74 och 75

Familj: Två vuxna döttrar med familjer.

Bor: Gamla Gefle.

Yrke: Pensionerade lärare.

Aktuella: Slåss för kultur i Rådhuset.

Det vill vi ha i Rådhuset: En mötesplats över generations­gränser, öppen för alla. Värsta tänkbara: Ett casino.

 

 

 I STÄLLET FÖR EN RESTAURANG

Två dussin alternativ till restaurangen.

Här är makarna Bohlunds lista över vad de vill se i Rådhuset:

►  Ett kafé, som serverar kaffe och te.

►  Utställning om Gävle stads utveckling.

►  Rådhusets egen historia.

►  Egna rum för Gävles olika stadsdelar.

►  Utställning: Handelsstaden Gävle.

►  Gävle stads skolutveckling.

►  Utställning om kyrkohistoria/frikyrkorna.

►  Utställning om migrationen.

►  Persongalleri där gamla och nya Gävlebor presenteras.

►  Gävle i svartvitt – rum med gamla bilder.

►  Rådhusbibliotek med Gävlelitteratur.

►  Gävles radiohistoria med radiomuseum.

►  Galleri Rådmannen – tillfälliga utställningar av lokala konstnärer.

►  Bildspel med lokal ungdomskonst.

►  Samlare visar sina prylar.

►  Hemslöjd – butik eller utställning.

►  Festlokal med catering.

►  Festlokal för vigsel och namngivning.

►  Ett rum om Gamla Gefle.

►  Telefonutställning.

►  Musiklyssnande – med lämplig teknik.

►  Utställning om Gävle-idrott;

►  Leksaksutställning.

►  Labyrint i stenläggningen på Rådhustorget.

 

Varje EXTERN LÄNK  öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst alla kommentarer, STÄNG detta fönster för att återgå till huvudsidan.

 

Läs även följande:

 

Camilla Dals debattartikel I Gefle Dagblad lördag 19 oktober 2012.

Tänk vilka härliga möten! Insändare i www.gd.se

SE ÄVEN GÄVLES FACEBOOKGRUPPS ÅSIKTER  OM DETTA!

————————–

oktober 17, 2013

Gå till  Startsidan

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Comments

Leave a comment

name*

email* (not published)

website