ÖSTER I TRE GENERATIONER – I. Henricson

 

Öster i tre generationer

 

Det gamla Öster som helt förstördes av stadsbranden den 10 juli 1869 var en stadsdel med många fiskare och sjömän. Den låg också närmast havet. Vid hård vind och högt vattenstånd kunde det hända att vatten strömmade in över gatorna.

 

Till utställningen ”Bo 88” gjorde jag tre ”flygbilder” av Öster utgående från Anders Attermarks foto från 1964. Jag rekonstruerade hus efter hus från den här bildvinkeln. Det hade varit möjligt att ta en ny flygbild 1988 men svårt att hitta rätt läge med en liten Cessna.

 

De tre bilderna visar stadsdelen ca 1862, 1964  och 1988, tre generationer av Öster som var varandra mycket olika. Tyvärr lyckades jag inte rekonstruera alla gårdarna från det tidiga 1860-talet men bilden visar tydligt en tät stadsdel med låg bebyggelse.

 

Det finns helt kringbyggda gårdar där man kör in med häst och vagn genom en  port mot gatan. Lite till vänster syns ett stort husblock som verkar främmande i sin omgivning, hospitalet Sofia Magdalena som även rymde en kyrka.

 

Förbi den närmaste gaveln på hospitalet går Hospitalsgränd ner mot Östra Lillån. Lite bortom hospitalet går Östra Långgatan som ungefär följer Lillån. Östra Långgatan var före branden Östers verkliga ”skeppargata” med mer än dussinet befälhavare.

Ingvar Henricson

———-

Public. 2015-05-10 av Lisse-Lotte Danielson  för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top