ISLANDET, ISLANDSHOLMEN-I Henricson

FISKARSTAN PÅ ISLANDET OCH ISLANDSHOLMEN

 

I min bok ”Drömmar om seglande skepp” finns min rekonstruktion av bebyggelsen på Islandet, Islandsholmen och Alderholmen ca 1862. Samma bild finns i min artikel ”Fiskarstan som försvann” i STF:s årsskrift 1982, Gästrikland. Där finns också ett svartvitt foto av samma område och med samma bildvinkel, en flygbild som jag tog 1980. Utifrån flygbilden så byggde jag upp miljön hus för hus från byggnadsritningar, målningar, foton mm.

 

 

Kvar idag från 1862 finns bara Börshuset, längst uppe till vänster, och de fem fiskargårdarna i kvarteret Springer, längst till höger.

 

På den mittersta bilden är invånarna markerade som röda prickar. Personerna i varje hushåll är placerade bredvid varandra, dvs vågrätt. Man bodde trångt, i synnerhet i den fiskargård där det samsades många arbetare från Lindahl och Runers mekaniska verkstad som låg lite utanför höger bildkant. Där har Länsmuseet idag lokaler, i kvarteret Fogden. En del av byggnaderna i verkstadskvarteret är idag rivna och de andra är kraftigt ombyggda.

 

Den nedre bilden visar samma område sommaren 2000 och den akvarellen har jag gjort utgående från flygfotot från 1980. Jag gjorde ett vykort, ett årskort 2000, för Hembygdsföreningen Gävle Gille med den övre och undre bilden tillsammans men tryckeriet misslyckades med färgerna.

Ingvar Henricson

———

Public. 2015-05-19 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website