Hans Hagelins kassaskåpsfabrik

 

Publ. i GD 2/6 2008

 

Denna fabrik grundades 1857 av hovslagaren och smeden Hans Hagelin – som till en början tillverkade kassakistor – och övertogs efter hans död 1899 av sonen Theodor Hagelin. I början av 1900-talet tillverkades också vågar.

 

Hagelins kassaskåp

       

Kassa-vahlsdörrar

 

När sonen avled 1904 övertog ett aktiebolag  Jacob Wennberg  verksamheten.

 

Jacob Wennberg AB

 

1899 fick fabriken lokaler i hörnet Nygatan/Hattmakargatan. En еng. hiss förband de två våningarna och en vindsvåning.

 

På 1930-talet övertogs fabrikslokalerna efter Flensburgs Pliggfabrik i Marielund.

 

Pliggfabriken

 

1951 köptes företaget upp av Gävlefirman J. Anderssons Kassaskåpsfabrik, och det nya namnet blev Hagelin-Andersson.

 

Såväl verkstad som kontor centraliserades till den gamla pliggfabriken på Kungsvägen 17.

 

1952 ströks namnet Andersson och företaget fick namnet Hagelins Kassaskåpsfabrik AB. Ägare och chef var under många år Rune Andersson.

 

Fabriken brann 1956, och året därpå flyttade företaget till en fastighet i hörnet Jägargatan/Skogmursvägen i Sörby. Senare köptes fabriken upp av koncernen Värdeskydd, som 1973 köptes att brittiska John Tann Security and RoburSafe. Den svenska grenen, Tann Sweden AB, blev svenskägd 1986 med namnet Tann Värdeskydd AB och köptes 1988 av Rosengrens, som efter två år beslutade lägga ner tillverkningen i Gävle. Fabrikslokalerna i Sörby har senare övertagits av Ericsson.

 

Gå till Startsidan!


Publ. 2016-07-02 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com 

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website