Grand hotell – Ett hotell kommer tillbaka – av Ulrika Olsson

Publicerat i MITT GÄVLE 4-11-april 2012                                                                                                                                  

 

Grand hotell från 1900-talets första år kommer tillbaka
Grand hotell från 1900-talets första år kommer tillbaka

 

Lagom till industri- och slöjdutställningen i Gävle 1901 stod det nya Grand Hotel färdigt. Det var Upp­salaarkitekten Ture Stenberg som ritat byggnaden och han sparade inte på krutet. Hotellet räknades till landsortens största och mo­dernaste hotell och kunde erbju­da ett sextiotal rum.

 

Den väldiga byggnaden uppför­des i fyra plan med källare och vind. Det fanns både elektriskt ljus och elektriska hissar. De fick sin ström från en privat elstation i källaren. I hotellets sviter fanns både vanttenklosetter och varmt och kallt vatten. Övriga gäster fick nöja sig med att samsas om badrum och toaletter som låg i korridorerna. Hotellet såg lite an­norlunda ut då det var nybyggt jämfört med hur det ser ut idag. Den tydligaste skillnaden är den öppna terrassen som vette ut mot ån. Terrassen gick att nå både inifrån hotellet och direkt från Strandgatan. Innanför terrassen låg det påkostade musikkaféet. I samma plan, i det högra hörnet, låg den privata matsalen. I det vänstra hörnet fanns en festvå­ning som sträckte sig genom flera rum utmed Hattmakargatan.

 

Det finns flera intressanta detal­jer i fotografiet. Fasaderna hade två olika kulörer: en ljusare på de släta partierna och en lite mörka­re på de rusticerade delarna som grunden, hörnkedjorna, takfoten och de dekorativa stuckdetaljerna. Färgsättningen är vald utifrån byggnadens arkitektoniska stil och lyfter fram det alldeles speci­ella med husets fasader. Plåttaket var svart. Ytterst i flyglarna finns balkonger som på fotografiet har solskydd i form av markiser. I rummen innanför balkongerna låg hotellets sviter som bestod av flera rum.

 

Hotellets mest påkostade vå­ning var bottenplanet med matsa­lar, smörgåsbuffé, kafé och mu­sikrum. I hörnrummen ut mot Kyrkogatan låg både biljardrum och skriv- och läsrum. Hotellets barberarstuga låg i anslutning till huvudentrén. Tittar man riktigt noga på fotografiet kan man se två personer i fönstret direkt till höger om porten. Kanske är det just barberaren som nyfiket följer vad som pågår på torget, där alla stenläggare så tjusigt ställt upp sig inför fotografering?

 

Ovanför huvudentrén ser vi Grands emblem i den överliggan­de glasrutan. I jämnhöjd med bal­kongens balustrad, precis ovanför entrén, finns den skulpterade ho­tellskylten. I det släta partiet står Grand Hotel.

 

I källarvåningen låg bland an­nat tvättstuga, matkällare, vin­förråd och personalmatsal. Här fanns också en ölhall och en mat­sal och kafé för andra klassens gäster. De hade separata ingångar från gatan, för att inte beblanda sig med hotellets gäster.

 

Hotellet bytte ägare tre gånger under de första 20 åren. 1924 sål­des hotellet en fjärde gång och den nya ägaren blev Oscar Zedrén som sedan tidigare ägde Central­hotellet, CH. I början av 1930-talet lät Zedrén bygga in den öppna terrassen mot ån, till det utseen­de som södersidan har idag. Sam­tidigt försvann även ingången från Strandgatan.

 

Under 1940-talet upphörde ho­tellrörelsen och Zedréns barn, som då hade tagit över, koncen­trerade all sin kraft till CH. Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet renoverades byggnaden både ut- och invändigt. Genom åren har byggnaden rymt kontor och till viss del även restaurang­verksamhet. Flera ägarbyten har skett.

 

Hösten 2011 sålde den dåvarande ägaren Diös fastigheten till den stora hotellkoncernen Elite Ho­tels of Sweden, som åter ska öpp­na hotell- och restaurangverksam­het. Vi är säkert många som från gatan nyfiket följer byggnatio­nerna. Vintern 2012-2013 kan vi få se byggnadens innandöme. Då invigs Gävles nya hotell och en ny årsring läggs till byggnaden.

 

Ulrika Olsson

Byggnadsantikvarie

På Lansmuseel Gavleborg

Lyssna på Jan Jörnmarks berättelse om Grand Hotell.     Sätt på ljudet!

 

Se även sagan om Centralhotellet:

————————————————————————————-

maj 29, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..