Gävles torg – förr och nu

Gefle Dagblad Tisdag 31 augusti 2010.

Samtliga foton är tagna av Gefle Dagblads fotograf Lars Wigert..

Ett enormt stort tack till tidningen för att ni hela tiden berättar om vår spännande historia.

Efter att ha varit byggarbetsplats i flera år står det nya Stortorget äntligen klart. Men det har funnits många fler torg i Gävle och det finns fortfarande rätt många kvar. Långt innan vi började med butiker var torgen viktiga platser för handel. Det fanns olika torg för olika varor med försäljning en bestämd dag i veckan. Men många torg hade helt andra funktioner och var viktiga som samlingsplatser. Ett torg är en medvetet obebyggd kvarterstomt, en öppen plats som är ett tomt rum i staden, ett mellanrum. Lite som ett stadens vardagsrum, där stadsborna kan umgås och hämta ny energi, med marken som golv, husen som väggar och ­himlen som tak.

– Det är jätteintressant att se på utvecklingen, säger Erika Åberg antikvarie på Länsmuseet Gävleborg.

– Först hade vi torgförsäljning av lokalproducerade produkter. Så småningom utvecklades det till masskonsumtion i stora Gallerior. Och nu är intresset tillbaka igen, tänk bara på Bondens Marknad. Cirkeln har slutits.

Vi människor värnar om våra torgliv. Häng med på en historisk torgvandring i vår stad!

Torg i Gefle 1853(pdf-fil)

(Klicka upp pdf-kartan via länken ovan för att se var torgen fanns i Gävle anno 1853)

1. Fisktorget/Hamntorget

Gamla Fiskartorget Nuvarande Hamntorget

Gävle började som ett fiskesamhälle och tack vare Lillån kunde fiskebåtarna komma ända fram till Hamntorget för att sälja färsk fisk. På den här platsen bedrevs all fiskhandel i stan. I dag är torget en busstation och en del av Lillån, som togs fram igen när torget rustades för några år sedan. Här finns också en textplatta och en markering av var den gamla järnvågen låg.

2. Källtorget

På Gävles äldsta bevarade torgplats fanns en vattenpump där gävleborna hämtade sitt färskvatten. På den tiden var torget större. Utan avloppssystem hälldes allt slaskvatten direkt på gatan och för att hålla källvattnet rent måste platsen hållas fri från bebyggelse. I dag finns en fontän i svart granit av skulptören Christian Berg.

3. Snus-Majas tomt

På den öppna platsen stod Snus-Majas hus på 1700-talet. Efter att det rivits lät man platsen vara öppen. På 50-talet blev det bilparkering och då började även antikhandlaren Bertil Karlsson att hålla auktioner. Något den används till än i dag. Nu finns både gräsmatta och träd, planterade på 80-talet när man gjorde en uppfräschning av Snus-Majas tomt.

4. Södermalmstorg.

Här har aldrig etablerats någon torghandel, däremot en samlingsplats för olika demonstrationståg. När Söder sanerades och husen revs på 50-talet blev även detta torg parkeringsplats för bilar. Biltrafik var modernt och på den tiden gick E4 rakt igenom stan. Torget har ett fint rut-mönster på marken och en skulptur med vattenspel.

5. Slottstorget.

Platsen upplever man kanske inte som ett torg. Men i somras höll Bondens Marknad till här. På södra stranden mitt emot Rådhuset låg Rettigska huset som revs 1961. Efter det har platsen fått vara öppen för att inte skymma Slottet och Rådhuset. 1976 kom Henry Moores skulptur Tredelad, vilande skulptur, draperad. Ibland används platsen som scenplats.

6. Rådhustorget.

Ett torg som hade blivit lite bortglömt, tills vi blev tvungna att låna det under renoveringen av Stortorget. En utmärkt plats för handel med fina gatstenar och Rådhuset som fond. Har varit bil och cykelparkering. Tidigare hade torget en betydande roll för folksamlingar inför vårtal och celebra besök. När statyn kom 1956 gick debatten het, för oanständig tyckte många.

7. Centralplan

Bäst bevarade karaktären av alla Gävles torg. Enhetligt och inramat med väggar av hus. Tre av dem byggda på 1800-talet. Men när Sjömansskyrkan var rivningshotad hängde torgbildningen på en skör tråd. Envisa gävlebor kämpade mot den planerade genomfartsleden och tack vare dem får nu även den yngre generationen uppleva den här fina platsen! Marken har smågatsten som förr.

8. Jerntorget

På Alderholmen kunde man hitta Jerntorget. Granne med den stora järnvågen som vägde järnet innan det skeppades vidare. Sannolikt var det färdiga järnprodukter man sålde på torget, medan stångjärn och halvfabrikat transporterades direkt till och från järnvågen.

9. Lilltorget

Ett par kvarter väster om Rådhuset låg Lilltorget. Här bedrevs det troligtvis hästhandel. Eftersom det var hästar man använde både inom jordbruket och som transportmedel var hästhandeln omfattande på den tiden. Ett eget torg för kreatur var viktigt – man ville ju inte sälja morötter och hästar på samma plats.

10. Brädtorget

Här bedrevs handel med brädor och annat byggmaterial på 1600- och 1700-talet. Då kunde fartygen gå ända fram till Nybron som gick över ån vid Kungsgatan. Vid den tiden exporterade Gävle en del trävaror.

11. Östra torget

Öster bestod en gång i tiden av kvarter med låga trähus och bland dem fanns ett torg.

12. Stapeltorget

I kvarteret nordöst om Heliga Trefaldighetskyrkan, ungefär där utfarten från Nians p-hus är i dag kunde man hitta Stapeltorget. Här sålde man skrymmande varor som ved, hö och halm.

13. Nytorget

Man kan se på den gamla kartan från mitten av 1800-talet att det fanns ett mindre torg precis där Norra Slottsgatan korsar Nygatan, på en liten del av dagens Stortorg. Det låg ungefär mellan restaurang Brända Bocken och den nordöstra ingången till Nian.

14. Gymnasietorget

Där Hattmakargatan möter Gavleån har det legat ett gymnasium som hade en torgplats utanför.

15. Gamla torget.

Det allra första torget i Gävle låg vid Heliga Trefaldighetskyrkan redan på 1500-talet. Gävle fick sitt stadsprivilegium 1446 och efter det fick vi laglig rätt att bedriva handel. Stadens första torg etablerades på den norra stranden mitt emot Gammelbron, granne med kyrkan. 1875 byggdes Tingshuset på platsen och i dag finns Trafikverket i samma hus.

16. Stortorget

I mitten av 1900-talet låg både busstationen och taxistationen här. Då kunde man parkera med bilar runt hela torget som var omringat av trafikerade gator med smågator som ledde in. På kvällarna samlades ungdomar vid busstationen och det var klagomål på buslivet. I dag är torget helt förändrat med stora varuhus som sträcker sig över de gamla gatorna. Stortorget har varit med om flera “extreme makeover” och bytt utseende radikalt under årens lopp. “Våra torg har förändrats i takt med människors sätt att leva,” säger Erika. “Det har uppstått nya traditioner på torgen som studenternas vattenkrig, musikkonserter och firandet av idrottshjältar. Samtidigt är det jättetrevligt att det fortfarande går att köpa fisk och frukt i marknadsstånden.”

Helen Granditsky 026-159641 helen.granditsky@gd.se

———————————————————

 

Gefle Dagblads materiel är sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top