Gavleån – några uttalanden från 1951 – 1955

 

 

 

Förr var här stort laxfiske. Kyrkoherden i Valbo hade som pre­bende laxfisket vid nuvarande Stadsträdgården, och det gav årligen mera än hans ordinarie lön. Det finns fortfarande borgare i Gävle, som har en kråsnål med pärla, vilken de egenhändigt plockat ur pärlmussla i Gavleån (Polismästare Sven Berglund).

 

År 1911 kunde det hända, att fiskare använde vattnet i Lillån till dricksvatten (Fiskare Carl Sjölin).

 

År 1946 råder maximal förorening ända från Lexe till långt utan­för mynningen (Viak-utredningen).

Lika förorenad som de värsta åarna i Skåne (Fiskeriintendent C. G. PlTKE).

 

På senare tid har man allt oftare lyckats leda i bevis, att smittosamma sjukdomar spridas med smutsigt vatten. Ett exempel har vi från Gävle, där paratyfus typ Schottmiiller från epidemisjukhuset smittat en renhållningsarbetare, som rengjorde en pump i ån. Ge­nom lyckosamma omständigheter hindrades den gången en svår epidemi (Stadsläkare Nils Asklund).

 

Utsikten från Gammelbron uppåt mot Drottningbron med det forsande vattnet är en av de vackraste stadsbilder, som jag sett i hela Europa (Konstnären professor Bertil Damm; instämmande av konstnär Ewalu Dahlskog).

 

Många betraktar och det med rätta Gavleån som ett stämningsmättat, romantiskt inslag i stadsbilden i Gävle. Utblicken från Gam­melbron är ett uppskattat motiv, som skänkt inspiration och glädje åt skalder och andra skönhetsdyrkare.

»Ån tumlar blå i glansen med glimtarna i skummet och gyllne skiner luften på allt kring Gammelbron»

sjunger gävleskalden Nils Englund.

 

För den som dagligen har sina vägar över ån ter den sig emellertid mindre romantisk; tvärtom kan den stundom ge uttryck för en brutal realism såväl för ögat som för näsan. Kloakernas ohämmade utlopp! Må alla goda krafter inom staden förena sig för snar lösning av vår mest angelägna kommunala fråga — Gavleåns sanering! (Borg­mästare Yngve Bjerström).

Källa: Naturvännernas förening i Gävle, 10 år (sid 26-27)

—————————————

september 17, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..