Flygbaronen som tog Gefle med storm – Ulf Kriström

Baron Cederström framför sin flygmaskin, Nordstjärnan, som egentligen var ett franskt plan som kallades Blériot XI. Bilden togs 1911, samma år som flygbaronen gästade Gefle.

 

Cederström själv.

 

I dessa dagar när Rörbergs flygplats ska läggas ner kan det väl vara lämpligt att berätta om när Gävleborna för första gången kom i kontakt med dessa fantastiska män i sina flygande maskiner, eller hur nu uttrycket lyder ordagrant.

 

Under rubriken ”Gefle eröfradt åt aviatiken” berättade Gefle Dagblad i juli 1911 om när den legendariske flygbaronen Carl Cederström kom och tog staden med storm. Det hela blev en följetong med nya rapporter i stort sett varje dag.

 

Det började den 12 juli:

Nordstjärnan, baron Cederströms flygmaskin, ankom i går till Gefle pr bantåg.”

 

Två dagar senare, 14 juli:

”I går eröfrades Gefle åt aviatiken. Redan långt före kl. 7 började åskådarna strömma ut till flygfältet vid Kungsbäck, och inalles torde antalet ha uppgått till närmare 5.000.

 

Baron Cederströms flygtur hade pågått en 18 minuter, och en sträcka af ungefär 4 mil var tillryggalagd.

 

15 juli:

”Vid 12-tiden i natt kom en häftig stormby, hvilken ryckte bort det tält ute på exercisfältet, i hvilket Nordstjärnan var inrymd. Maskinen led dess bättre ingen skada.”

 

Och så den 17 juli:

”Baron Cederströms uppstigning i går hade samlat öfver 15.000 åskådare på flygfältet. Han skulle nu flyga om Gefle stads pris för flygning öfver vårt samhälle, och det må sägas, att han med glans eröfrade priset. Flykten varade nu 25 min. och c:a 5 à 6 mil tillryggalades.”

 

För att ytterligare understryka vilken svindlande hastighet det handlade om kan det ovanstående kompletteras med följande flygnyhet fyra månader tidigare:

PARIS, fredag. Aviatören Nieuport flög i går med 2 passagerare öfver 80 km. på 44 min. 52 sek., hvilket utgör en hastighet af 108 km. i timmen och är nytt världsrekord.”

Ulf Kriström

 

Gå till Startsidan

 


Public.  26/12 2016 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top