Byggnation i Klockgjutarparken – Diverse insändare i Gefle Dagblad

 

Tisdag 28 augusti 2012

Jag uppmanar bygg och miljönämndens ledamöter att ta personligt ansvar och avslå detalj planeförslaget för Klockgjutarparken eftersom exploatering av parkmark helt enkelt är fel. Det är fel av ekologiska, klimatmässiga och rekreationsmässiga skäl. 13 friska stora träd ska fällas för att möjliggöra byggnationen.

Enligt kommunens egen trädpolicy ska träd skyddas vid byggnation. Att avverka friska stora träd och ersätta dem med små unga plantor är inte att skydda träd. En liten park i stadsmiljö blir dessutom avsevärt mindre, vilket är ett huvudlöst förslag.

I detaljplanen framgår tydligt ytterligare konsekvenser av byggnationen, vart och ett tillräckligt skäl att avslå förslaget:

Tryggheten försämras om inte ytterligare åtgärder vidtas efter byggnation.

Säkerheten för fotgängare försämras vintertid, gående tvingas ut i gatan.

Det är ett ojämlikt förslag som gynnar en specifik grupp och missgynnar andra medborgare som till exempel de som bor i området, medborgare i allmänhet som nyttjar parken, medborgare som vill ha en grön stad, bilister och fotgängare, förskolebarn och dagbarnvårdare.

Det strider mot kommunens övergripande mål att sätta skolan först. Dagbarnvårdarnas verksamhet är en del av kommunens förskoleverksamhet och ska beaktas som en del av “skolan först”. Deras verksamhet får en avsevärt mindre yta för lek och lärande för all framtid och under byggtiden blir det svårt att nytt- j a parken över huvud taget på grund av säkerhetsrisker för barnen.

Gävle kommun arbetar även för att implementera Barnkonventionen i alla sina beslut och i artikel 3 står att “Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.”

Att sockra detaljplanen med att man avser att rusta lekplatsen om byggnationen görs är inte synonymt med att se till barnens bästa. I synnerhet som man säger att den inte kommer att rustas om inte bygget blir av.

Det känns mer som att utöva påtryckning för att få särintressets vilja igenom.

Bevara parkerna

————-

Tisdag 28 augusti 2012

Underlig inställning från politiker

Om man nu bygger i Klockgjutarparken så borde det vara förbjudet att bygga hus i en stadskärna år 2012 utan att bygga garage i källaren.

Man har flyttat de tilltänkta husen för att de ska ta mindre yta av parken, man har hyvlat av en våning, som om det skulle bli nån större skillnad. En stor del av parken kommer att ligga i skugga på grund av husen.

Kommunen säger att om det inte blir byggnation så kommer inte lekparken att rustas upp. Det finns ett dagis vid parken och många barnfamiljer, är inte de värda en riktig lekpark? Det ska straffas om man inte följer överheten. Underlig inställning från politiker.

Jag antar att det är professionella människor på bygglcontoret. Inget ont om politikerna i det läget, de ska ju bara besluta, men politikerna brukar ju gömma sej bakom de sakkunniga.

Vem var det som från början kom med idén att bygga i en park? Det finns flera tomma rivningstomter i stan. Hur många namnunderskrifter ska vi lämna in? Är det demokrati i Gävle eller är det diktatur? Tjänstemän eller “otjänstemän”?

Tjänstemän är avlönade av våra skattemedel och ska göra tjänster åt innevånarna. De ska inte sitta där och driva kommunen efter personliga åsikter. Om många fler skrivit på protestlistor än de som kan bo i husen, vad blir utslaget? Vilken blir nästa park som ska bebyggas? Man hade även idéer om att bygga på parken/gräsmattan mellan biblioteket och Slottsparken. Det har man alldeles nyligen lagt ner. Ska vi som gillar grönområden flytta ut i förorterna? Är planen att bygga en betongstad?

Det viktiga är väl att driva kommunen till de flestas belåtenhet (demokrati), inte att utöva personlig makt (diktatur). Demokrati är helt enkelt demokrati, att följa flertalets vilja eller önskemål. Allt annat är tjänstefel. Det finns säkert politiker som påverkas genom påtryckningar att rösta si eller så, rösta som partiet med mera. Det är en form av politisk diktatur.

Man säger att trafiksäkerheten ska bli bättre genom att smala av gatan. Timmermansgatan går i 90 graders vinkel. Vi har inte ens full snöröjning i vinkeln på Timmermansgatan. Hur ska det gå med ännu fler boende? Under byggtiden? Man har placerat P-automaten precis i vinkeln där bilar stannar för att betala avgiften. Snöhögen har varit cirka tre meter hög och den har tagit upp två tredj edelar av gatan från våra parkeringsplatser i vinkeln mot nummer 14 och 16 så att man har svårt att komma ut med bilen.

En fotgängare och en bil kan knappt mötas, absolut inte om fotgängaren dessutom har en hund med sig. Blir det bättre snöröjning på Söder om man bygger fler lägenheter?

Jag har ringt till kommunen om detta. De påstår att det är Gavlegårdarna som röjer snö på Timmermansgatan. På Gavlegårdarna har hittills ingen gett ett svar på tre år. I slutändarna på gatan är snön borttagen ända in till husväggarna.

K. Gällstedt

——–

Tisdag 30 Oktober 2012

Ja till seniorlägenheter i Klockgjutarparken

GÄVLE Nu står det klart – Klockgjutarparken bebyggs.

Med röstsiffrorna 49-16 röstade kommunfullmäktige i går för de planerade höghusen.

Men Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fick söka stöd från Moderaterna för att få igenom förslaget.

Förslaget att bygga två höghus med seniorlägenheter i Klockgjutarparken på Söder har vållat proteststorm.

När detaljplanen var utställd i somras kom 46 yttranden in, vilket är ovanligt många jämfört med andra detaljplaner.

De allra flesta rösterna var kritiska.

 

Efter samrådet arbetades förslaget om så att sju våningar blev sex och antalet lägenheter minskades från 34 till 28. Taken kläddes dessutom med växter.

Men förändringarna har inte blidkat kritikerna.

-28 lägenheter är inte mycket för att förstöra en park, sa Kenth Lövgren, FP, när fullmäktige i går skulle ta det avgörande beslutet.

 

Debatten hade slagits ihop med ett annat ärende, en motion som han skrivit om att inte bygga sönder Gävles parker.

-Ju mer Gävle växer desto viktigare blir de här centrala parkerna, sa han.

Han fick medhåll från Miljöpartiet som därmed gick emot sina samarbetskollegor i den rödgröna majoriteten.

Alla argument för att bygga faller som höstlöv om man ser långsiktigt och lyssnar på de kunskaper som finns i biologi och folkhälsa, sa Inger Schörling, MP, och tillade att vi inte ska behöva ta bilen för att få naturupplevelser.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hänvisade däremot till det stora behovet av nya bostäder centralt.

-Vi måste producera 300 bostäder per år, mest för äldre och unga, sa kommunalrådet Per Johansson, S.

-Det räcker inte att bebygga de lucktomter som finns, sa Jörgen Edsvik, S.

De framhöll att ungefar två tredjedelar av Klockgjutarparken blir kvar och att det dessutom finns ett 30-tal andra grönområden i staden.

– Bygger vi utanför stan måste vi också ta grönområden i anspråk. Då är det rimligare att förtäta stan. Då gynnar vi centrumhandeln och slipper extra kostnader för kollektivttrafik, sa Seppo Laine, V.

 

Lars Beckman, M, kontrade:

-Jag hade tänkt hålla ett anförande, men Seppo Laine sa ungefär allt jag tänkt säga.

Av Moderaternas 18 ledamöter ställde sig 16 på Socialdemokraternas och Vänsterpartiets sida.

-Vi måste bejaka de privata initiativ som vill utveckla kommunen. Vi orkar inte själva, sa oppositionsrådet Inger KällgrenSawela, M.

 

Även Kristdemokraterna och Centerpartiet gav sitt stöd till bygget. Folkpartiet och Sverigedemokraterna röstade däremot nej.

 

Maria Carlsson

—————————

 Torsdag 1 november 2012

Jag tar mig för pannan

Så var då beslutet taget för byggnation i den första av Gävles parker. Besviken? Både ja och nej. Att bygg- förslaget skulle verkställas var jag övertygad om redan första gången det presenterades.

Det är inte bara flaggfärgen vi har gemensamt med Ukraina. Carina Blank sa sig förespråka allmänintresset även om det kan vara “skitjobbigt” att hävda inför fullmäktigeledamöter. Uttalanden man känner igen från Wiktor Janu- kowicz ledarstil, förmodligen utan det förstärkta adjektivet.

Per Johansson dök upp i parken igen efter lång frånvaro och berättade att det behövs 300 lägenheter per år. Nu har nämnden fixat 28 lägenheter på bekostnad av en tredjedel Klockgjutarparksarea, så gott folk – då vet vi vad som väntar oss 2013.

Den här ståndpunkten från S var ju väntad så vad är jag då besviken över? Främst över M-representanternas uttalande. Lars Beckman, som dagen till ära var helt överens med V, gjorde en statistisk analys. 200 har yttrat sig av 90000, är det då sannolikt att 89 800 tycker som dessa 200 bevararförespråkare?

Nej, min gode Lars det är det inte, men precis lika liten är sannolikheten att om alla röstberättigade Gäv- lebor gjorde sin plikt åker M ut ur fullmäktige. Priset tar dock Micael Dahlberg, M: “Det som kallas Klockgjutarparken är en gräsmatta och ett antal träd men jag har svårt att se att det uppfyller kriterierna som park”.

Jag tar mig för pannan. Trots avsaknad av kunskap i ämnet är han inte rädd att hävda utsagor han tydligen inte har en susning om. Men Micael, du borde väl åtminstone läsa lokalpressen. Gävles förnämsta park är just en gräsmatta märk väl utan träd. Dessutom ligger en jättestor gräsmatta som inte kallas park, så nära att en duktig golfare kan nästan träffa den med en träetta från gräsmattan Jungfruparken.

Roland Ericsson, C, blir alldeles häpen när han får höra att Gävle stad har 160 hektar grönområden. Ska man tävla med MP om att vara det grönaste alternativet i stan gäller det tydligen att minimera parkarealen. Konstig inställning kan tyckas men C är kända för att sätta upp fingret för att se åt vilket håll det blåser.

Trevligt att tre partier samt några “politiska vildar” hade kurage att gå emot beslutet. Sådant ställningstags nde vittnar om förståelse för parkernas betydelse för den biologiska mångfalden och medborgarnas behov av rekreation.

Tack FP, MP och SD för försöken att rädda ett av våra kulturnaturobjekt. Vi kulturnaturvårdare kommer att behöva ert stöd även framledes.

Ove Lennström

—————–

Publicerat 2014-01-06 av Lisse-Lotte Danielson för Gävledraget

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website