Bomhus arbetarbostäder i Kastet rivs

 

 

Publicerat i ? 1987

Från Åke Nyléns tidningsurklipp

 

BOMHUS-EPOK GÅR I GRAVEN

 

 

 

 

Nu håller en epok från sekelskiftets början på att försvinna i Bomhus. Kastets bostadsområde rivs helt och hållet.

 

Bostäderna uppfördes i början av 1900-talet då hela Korsnäs bolag flyttade från Korsnäs Dalarna till Gävle. I och för sig byggde företaget de så kallade Korsnäsbostäderna på Brynas Gävle, men efter något år beslöt företaget att börja bygga det natursköna området vid Kastet.

 

Så småningom stod alla arbetarbostäderna färdiga och samtliga tvåvåningshus innehöll lägenheter om ett rum och kök eller spisrum. Många sågverks- och hyvleriarbetare har tillbringat hela sitt liv i denna lilla bostadsyta. I regel var det så att far och mor huserade i köket där man låg i en utdragssoffa och barnkullen stor eller liten, i rummet.

 

I dag återstår endast fem hus och av dessa kommer ett att bevaras som kulturminne från den tiden. Även de så kallade pensionärsbostäderna i Fridhemsområdet intill är nu helt borta.

 

I Bomhusboken, som utkom för en del år sedan, kan man läsa intressanta och verkliga godbitar från den tiden.

 

För att hålla en viss ordning i bostäderna och på området fanns ordningsregler uppsatta. Några av paragraferna kan vara av intresse att titta på. Vad sägs om följande från 1903?

 

§3 Rum som bebos av så kallade arbetare skola minst var 14:e dag renskuras.

 

§5 Förbjudet att sönderhugga ved i rum, trappor, vindar eller förstugor.

 

§5B Förbjudet att utslå slask vid lägenhetstrappor.

 

§5e Kasserade sängfyllningar vare sig denna består av halm eller hyfvelspån får på inga villkor utslås kring bruksbackarna utan ska bortbäras för uppbränning till anvisat upp­bränningsställe. En hvar som hämtar sängfyllning vare sig hyfvelspån från hyfvleriet eller från annat håll, halm, ålägges att transporterna sker i medhavda säckar eller madrasser så att ej spån eller halm spillas efter vägarna”.

 

Det var tider det…

 

Nu är som sagt den tiden förbi, då man kunde glädjas åt de gamla fina upprustade bo­städerna utmed järnvägsspåren i Kastet. Vad Korsnäs ska göra med marken är ännu oklart.

 

Okänd författare

————————————

juli 02, 2013

Gå till Startsidan     Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

 

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website