Agötorg på Brynäs, idag åter en Träffpunkt – av Bernt Forsberg

 

Stadsdelen Brynäs kom från sin begynnelse att bli en arbetarstadsdel. Flera hantverkare och småföretag kom att förlägga sin verksamhet till kvarteren söder om Gavleån. Stadsplaneringen kom igång. Med Brynäsgatan som ”stam” blev de korsande tvärgatorna numrerade och namngivna som Första Tvärgatan o.s.v. till Sjunde Tvärgatan, även en åttonde Tvärgata var påtänkt men kom aldrig till. Troligen hade den tidens stadsplanerare tagit idén från Manhattan i New York, där Broadway är stam till alla sina numrerade tvärgator!  Samhörigheten med New York kom, med Brynäs ishockeylags framgångar under 1950-talets slut, att ge stadsdelen öknamnet ”Brooklyn”!     

 

Fram till mitt nionde år bodde jag i kvarteret Tallen. Min barndoms hus, Brynäsgatan 35, med devisen ”Bygdt 1897” står i upprustat skick kvar än idag. Den gamla almen på gårdsplanen ger, 68 år senare, en svalkande skugga under varma sommardagar.

 

Gatukorsningen Brynäsgatan-Sjätte Tvärgatan ser idag, till 75%, exakt lika ut som på 1930-talets slut. Staffans Församlingshus har firat sitt 100-årsjubileum. Trähuset Brynäsgatan 32 står kvar.

 

   Staffans församlingshem

 

I hörnet av kvarteret Mejseln finns den lilla affären, Ellen Jansson´s ”Karra”, kvar visserligen idag under ett annat namn.     I trähuset tvärs över Sjätte, där en gång Simon Andersson´s Speceri, Chark- och Mjölkaffär fanns, finns sedan flera år en cykelaffär med verkstad, där en teknisk okunnig cyklist kan få hjälp med diverse problem. Det är bara spårvagnarna som saknas!

 

 

 

Gefle Stads Spårvägar hade knutpunkt på den lilla plats vilken vid denna tid hade namnet Agöplan. ”Röd Linje”, Stadsträdgården-Sjätte Tvärgatan, hade sin ändhållplats utanför Simon Anderssons och fortsatte över en växel på Agötorg till svängen till Femte Tvärgatan och därefter via en annan sväng ut på Brynäsgatan och tillbaka till stadens centrum.

 

 

 

 ”Grön Linje”, Bomhuslinjen, körde från Islandsplan på samma spår upp till Sjätte Tvärgatan där spårvagnsföraren vid Agöplan medelst ett spett fick lägga om växeln till Bomhusbanan!  För spårvagnarna från Bomhus mot Islandsplan var det enklare, det var bara att köra rakt fram över Agöplan, växlarna låg alltid rätt mot Brynäsgatan.

 

Det fanns många verkstäder och fabriker på Brynäs.

Till den senare kategorin fanns och pastillfabriken Läkerol, den senare kom att bli känd över världen!

 

 

Ahlgrens Tekniska Fabrik började sin verksamhet med skokräm men kom att bli känd över världen med halspastillen Läkerol. Från tvålfabriken Florodol doftade det gott. Ett kvarter därifrån luktade det ”f-n”, från Mattons Garveri, där läder till väskor och skosulor garvades.

 

  

 

 

Mattons Skinnaffär.     Foto: Åke Nylén 

 

Vedspisar och järnkaminer tillverkades av Skoglund & Olsons gjuteri på Fjärde. Stadens största trävaruhandlare, ”Pligg-Lasse”, hade sin verksamhet på nedre Brynäs.

På övre Brynäs, i kvarteret Tallen, Sjätte Tvärgatan 31,  fanns ”Helsans Mineralvattenfabrik”.

 

Mineralvattenfabriken Helsans Nya AB

 

Stadsdelen ”sjöd” bokstavligen av verksamhet. Jag minns än idag, när vi barn lekte under almen på Brynäsgatan 35, att sotiga och svarta karlar varje eftermiddag kom hem från jobbet på Skoglunds. Tvättmöjlighet på arbetsplatsen år 1939 var säkerligen inte stor.

 

På Brynäsgatan 35 hade vi, vid diskbänken, en kallvattenkran med tillhörande slasktratt !!  

 

I vart och vartannat kvarter på Brynäs fanns det en affär. Simon Andersson och Ellen Jansson på Sjätte är omnämnda. I hörnet Fjärde fanns Helmer Olssons´s Chark, där det varje torsdag var köbildning för den berömda ärtsoppan! Längre upp på Fjärde, i hörnet Kaserngatan, fanns Anderssons Bageri som gjort sig välkända med sin härliga limpa.

 

  Helmer Olssons´s Chark

 

Förutom ovannämnda affärer fanns det många andra,  t.ex. ”Basarer” med skiftande varuutbud.

 

På Brynäsgatan, mitt emellan Fjärde och Femte, fanns Sveabasaren. I hörnet Femte och dagens Eriksbergsgatan fanns Brynäsbazaren och på Kaserngatan, strax väster om Staffanskyrkan låg Frejamagasinet.

 

I ovanstående uppräkning är säkerligen flera affärer borttappade eller glömda. Men i Brynäs ”utkant” mot Söder, direkt öster om järnvägsbommarna på Kaserngatan, fanns tre ”legendariska” butiker vilka jag gärna vill omnämna:   

    – Byström & Jernberg, cykelaffär och verkstad  (Jernberg lärde en tonåring att fixa en punktering)!

    – Elsa Rehnquist´s Hembageri     (En påse underbara ”kaksmulor” kostade ibland:  Ingenting)!

    – ?? & Eriksson´s  Fruktaffär.      (Två vänliga ”gubbar”, direkta kopior av Helan & Halvan)!

 

1950-talets ”Miljonprogram” kom till Brynäs med därtill hörande ”rivningsraseri”!

Alla trähus, förutom ett par, kom för ett urskillningslöst byggande av ”sovjetinspirerade” höghus, att gå till förgängelsen. Kvarteret Mejseln hade, under 1920-talets mitt, utökats med en byggnad mot öster. Den vackra byggnadens fasad, skapad av arkitekten Gunnar Wetterling, är idag helt skymd av ett sextiotalistiskt höghus!

 

Agöplan omdöptes till Agötorg och etablerades som ett centrum för stadsdelen. Två stora Snabbköp, ett ICA och ett Konsum, i direkt grannskap till varandra, öppnades. Postverket och Sparbanken öppnade sina kontor.

 

Den 11 september 1976 stod Agötorg färdigt inför invigning av skulpturgruppen, ”Då och Nu” med tema ”Människa och arbete”, skapad av skulptören Sven Lundqvist.

 

 

Konstnären har skildrat en folktalare inför en lyssnande skara. Vänster hand griper om talarstolen, den knutna högerhanden är på väg ”att slå i bordet”!  Alla, t.o.m. en liten hund, lyssnar andäktigt!

 

Åren gick, den första affär som stängde sin dörr var Konsum, de orkade tydligen inte med konkurrensen från ett politiskt fristående företag. Därefter gick Posten och Sparbanken samma väg.

 

Efter det att ICA, något år senare, lade ner sin verksamhet på Agötorg kom en ödeläggelse att härska över platsen.

 

Röda Korset, med verksamheten,  ”TRÄFFPUNKT  KUPAN  tog över de tomma ICA-lokalerna.

Efter diverse omflyttningar har man idag kommit ”På plats”!

De av Posten övergivna lokalerna på Agötorg har övertagits av Röda Korset och kommer att användas, bl.a. för studieverksamhet.

 

Talaren i  Skulpturgruppen  ”Då och Nu”,

slog näven i bordet !

Det kom visserligen att gå flera år,

men Agötorg på Brynäs går en ny framtid till mötes !

 

Bernt Forsberg

Se mer av Bernt Forsberg.

————————————–

Oktober 08 2012

Sammanställt och kompletterat med bilder och länkar  av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Comments

Björn Fougman
Reply

Hej. Bernt Forsberg Jag har faktiskt bott på Åttonde Tvärgatan 44, med andra ord i huset Långmora. Fast gatans riktiga namn är Väpnargatan.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website