En smed minns – av Birger Portström

 

Publicerat i Gefle Dagblad 29 november 2001

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

Birger Portström, känd före detta smed i Gävle, har skickat Gefle Dagblad några bilder och en text med minnen. Det handlar om en icke föraktlig del av Gävles hantverks- och företagarhistoria. Ordet överlämnas till Birger:

 

“Som gammal gävlebo uppskattar jag er tidnings initiativ att visa gamla gävlebilder. Jag har även med särskilt stort intresse läst artiklarna om de smidesverkstäder som fortfarande är igång. Det som skrevs 16 juli om Sven Wahlberg väckte minnen från min egen verksamhet. Att börja som släggdräng och sluta som mästare känns mycket tillfredsställande särskilt med tanke på att mycket av det som gjorts under en mans­ålder fyller sin funktion även på 2000-talet.

 

Den trevliga artikeln fick mig att börja leta bland gamla foton. Pappa var bondpojke från Värmland född 1887. Han trivdes inte på jord­bruket utan lärde till smed. Efter att ha jobbat i Filipstadstrakten och i Göteborg kom han till Gävle Kättingfabrik 1913. 1918 startade han eget. I början av 1920-talet köpte han Ulrik Anderssons välkända smedja på Norra Fiskar­gatan 12Öster.

 

Starten: Det här fotot togs när Arvid Portström startade sin firma 1918.

 

1930-talet böljade jag gå i fars fotspår och började på verkstaden. Där mötte jag bland andra J. A. Sundberg som var min specielle läromästare i smideskonsten, Rolf Jonsson som var en av distriktets bästa cyklister, tävlade för GGIK, John Helmer Pettersson som blev järnslöjdlärareBrynässkolan och Karl Jans­son som övertog fars filial på Tredje Tvärgatan 23.

 

Samtidigt som jag letade rätt på korten från smidesverksamheten fick jag syn på ett foto som troligen har ett ännu större historiskt värde.

 

Min mor hette Anna Fernstedt och var dot­ter till en förman på Skoglund & Olssons gjute­ri. Hon hade turen att få praktisera som affärs­biträde på den vid 1900-talets början så väl­kända Bodins Skeppshandel. Den fanns i ett av magasinen i Inre hamnen och hade huvudsak­ligen sjöfolk i kundkretsen. Dotter till inne­havaren är nummer två från vänster, Amanda. Hon gifte sej med sjökapten Holm.

 

Bodins, Birger Portströms mor Anna Fernstedt till häger. I mitten står Amanda Bodin.

 

De ägde ett av de hemtrevliga trähusen på Öster med fruktträd och berså. Alla idyller på Öster revs och ersattes med nuvarande mycket omskrivna höghusbebyggelse. Endast en gård finns kvar och vittnar om det som varit.

 

1936.De flesta av smidesarbetarna kan jag namnge. Dem med frågetecken har jag glömt namnen på, berättar Birger: Nils Karlsson, (?), Birger Portström, Rune Jansson, Sven Söderblom, Nils Persson, Emil Johansson, Sten Strömberg, John Bäckström, J.A. Sundberg från Högbo, (?), Harry For­sell, Hillgren från Hille, Rolf Jonsson, (?), Sköld och Karls­son, Einar Johansson. Saknas gör chefen själv, fader Arvid, Karl Jansson, Erik Andersson (Ageflod), Gösta Söderblom och John Helmer Pettersson.

 

 

Att man mitt i idyllen lade en del småindus­tri är rätt underligt. Alla måste i likhet med mig ge sig av när Öster byggdes om. Av de före­tag som fanns på Öster och som flyttade lever endast Sohlbergs chark vidare.

 

Far och son. Det här är Birger Portström och hans pappa Arvid utanför verkstaden. De står framför firmans första elsvets. Fotot togs 1942.

 

Parantetiskt kan jag inte underlåta att kriti­sera de styrandes alltför hänsynslösa sanering i alla våra äldre stadsdelar. Tur att Gamla Gefle och det nu särskilt aktuella kvarteret Springer finns kvar.

 

Själv tvingades jag alltså flytta hela verksam­heten 1971 utan ett öre i ersättning av kommu­nen.

 

Det var som att börja om på nytt, inte från noll utan med ett stort ekonomiskt minus.”

————————————–

Oktober 07 2012

 

Sammanställt av  lisse-lotte@danielson.be

 

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website