Stadsvandringar i Gävle sommaren 2006 och 2007 (Urval)

 

 

Onsdag 1 augusti kl 19.00
 

Gävle på 1800-talet
Följ med på en stillsam promenad genom ett sekel som betytt så mycket för vår stad. Under hela 1800-talet var Gävle en av Sveriges största och mest betydande städer. Vi var sedan länge en viktig sjöfartsstad och när industrialismen kom höll sig Gävle väl framme. Här fanns djärva entreprenörer och mäktiga grosshandlare och det var i Gävle som folkrörelserna tidigt fick fäste.
Ciceron:
Ulf Ivar Nilsson, journalist och författare.
Samling: I Rådhusesplanaden, bakom teatern.

 
 
Onsdag 27 juni kl 19.00

 

Bland bagare och baggare i Gamla Gefle
Gamla Gefle består av ett 60-tal fastigheter. De äldsta husen har anor från 1600-talet, medan andra hus är relativt nybyggda. Gatorna är belagda med kullersten. Gaslyktor och skvallerspeglar sitter på fasaderna. Vi ser tillbaka i tiden och tittar in på gårdarna i gränderna.
Ciceron:
Fredrika Nordahl Westin, guide och uppvuxen i Gamla Gävle.
Samling:
Islandskällan, Gamla Gefle (bakom Stadsbiblioteket)

 
 
Onsdag 6 juni kl 19.00

 

2007 års stadsmiljö
Årets stadsmiljöpris handlar detta år om vackraste, livligaste och roligaste gatan. En tävling där Gävleborna får nominera sina favoritgator. De nominerade gatorna samt den vinnande presenteras på denna vandring. Tävlingen arrangeras av Arbetarbladet i samverkan med Gävle kommun.
Ciceron:
Ulf Ivar Nilsson, författare och journalist.
Samling: vid
Rådhuset, södra sidan.

 

 

Onsdag 9 maj kl 18:00.

 

Vi går till f.d. Gefle Porslinsfabrik och Gefle Ångväfveri. Avslutning i länsmuseets Faktarum. Där erbjuds kaffe med tilltugg. 1:e intendent Kristina Lindkvist och byggnadsantikvarie Johannes Kruusi guidar.

Samling: Vid f.d. Gefle Porslin, hörnet Flemminggatan/S. Kungsgatan. Gratis!

—————————————————

Stadsvandringar i Gävle sommaren 2006

 

Välkommen till sommarens vandringar!

Stadsvandringarna i Gävle har en lång historia. Med vandringarna vill vi ge spännande möten ibland med oväntade infallsvinklar. Och i varierande ämnen som kan få oss att upptäcka nya platser och miljöer och berättelser. Platser dit vi vill återkomma. Våra ciceroner är specialister inom olika områden men har ett gemensamt – lusten att berätta.

Mariann Minell, Programansvarig, Kultur & Fritid – Gävle kommun, tel 026-17 94 17.

Alla vandringar är gratis.

Onsdag 7 juni kl 19.00

 

Vilken blir årets stadsmiljö 2006?

Vi samlas vid förra årets vinnarplats Carl Milles Fem musicerande genier. Därefter går vandringen mellan de fem stadsmiljöerna som nominerats 2006. Mats Öström kommer att berätta historia, anekdoter och lämna fakta om de fem framröstade platserna.Vilken blir årets stadsmiljö 2006? anordnas i samarbete med Arbetarbladet och Tekniska kontoret. I tävlingens första etapp nominerar gävleborna in sina favorit-miljöer. I den andra etappen plockas de fem mest nominerade platserna ut för en röstningsomgång.
Ciceron: Mats Öström, kultur- och fritidschef.
Samling: Carl Milles Fem musicerande genier, Stadsträdgården

 

 

Onsdag 14 juni kl 19.00

 

Lilla Tierp – Gävles första och bästa egnahemsområde
Miljön i Lilla Tierp är av sällsynt hög klass och bostadsområdet är ett av Gävles trevligaste. Det byggdes på 1910 – och 20 talen av anställda vid Uppsala-Gävle järnväg och består av närmare 50 tvåfamiljsvillor i sex kvarter.
Ciceron: Olof Hirn, pensionerad byggforskare
Samling: Korsningen Fleminggatan-Lilla Centralgatan

 

 

OBS! Måndag 19 juni kl 17.00

 

Familjevandring – I brandens spår
Dramatiserad vandring med Lättings kulturförening. Från 4 år. Vi går i brandens spår och rör oss kring Gavleån. Den 10 juni 1869 ödelades större delen av Gävle av en dramatisk brand. Margareta Engvall har grävt i arkiven och funnit barnberättelser om branden.
Ciceron: Margareta Engvall, kulturpedagog, Lättings kulturför.
Samling: Rådhustrappan

 

 

Onsdag 21 juni kl 19.00

 

Cykla genom Andersberg
Stadsdelen Andersberg planerades i början av 1970 – talet. Det fanns nya idéer som kom till uttryck i tankarna bakom stadsdelen som ett integrerat centrum. Det fanns en stadsdelsvärdinna – Sverigenyhet! – samlingslokaler i de röda hyreshusen och brukarmedverkan vid utformningen av de egna grupphusen. Ambitionen var att snabbt få igång ett fungerande föreningsliv och entreprenadtävlingar med arkitektutformning när grupphusområden skulle byggas. Och hur blev det egentligen? Blev det bra eller…?
Och var tog butikerna vägen?
Ciceron: Gunnar Lidfeldt, stadsarkitekt emeritus
Samling: Med cykel utanför entrén till Andersbergs centrum.

Onsdag 28 juni kl 19.00

Kvinnor som påverkat Gävle
Det offentliga rummet och samhällslivet har länge dominerats av män. Byggherrar, arkitekter, planerare, politiker, fastighetsägare och konstnärer har vanligen varit män – men det finns några undantag. Dagens vandring tar upp några exempel, där kvinnor påverkat den fysiska miljön och/eller samhällsförhållandena i Gävle.
Ciceron:
Gärd Folkesdotter, arkitekt fil dr
I samarbete med hembygdsföreningen Gävle Gille.
Samling: Esplanaden vid skulpturen av Karolina Själander.

Onsdag 5 juli kl 19.00

Från tankefrö till blommande rabatt
Om sommarens rabatter i Stadsträdgården. Vi besöker rabatter med sommarblommor ”Drömmar i det blå” i Stadsträdgården och ”Fjärilsbordet” vid Boulognercaféet. Hur bygger man upp en perennrabatt? Pionlunden i Stadsträdgården visas.
Ciceron: Marianne Andersson, landskapsarkitekt vid
Gävle kommun.
Samling: Vid Najaderna i Stadsträdgården.

Onsdag 12 juli kl 19.00

Vandring genom hovfotograf Carl Larssons kameraöga
Hovfotograf Carl Larssons ateljé har fotograferat Gävles stadsbild under mer än hundra år, från 1880-1990-tal. Vi startar vandringen vid ateljén på Nygatan och gör sedan nedslag bland alla de hus och miljöer som genom decennierna fastnat på plåten. Vad är det för byggnader? Hur såg det ut på Carl Larssons tid? Vad finns kvar idag?
Ciceroner: Johannes Kruusi, byggnadsantikvarie och

Dan Lorén, antikvarie vid Länsmuseet Gävleborg.
Samling: Nygatan 34.
Medarrangör Länsmuseet Gävleborg.

Onsdag 19 juli kl 19.00

Folk och rövare i Gävle stad
Misstag och olyckshändelser, pojkstreck och mord – en stillsam kvällspromenad bland onda och goda på båda sidor om Gavleån.
Ciceron:
Ulf Ivar Nilsson, journalist
Samling: Vid Gustav Vasa skulpturen i Kvarnparken.

Onsdag 26 juli kl 19.00

Rum för studier. Vi har fått ett bibliotek med en vidhängande Högskola.
I början på 1900-talet beslöt riksdagen en reform för den allmänna värnplikten. Arkitekten Erik Josephson fick i uppdrag att utforma lokaler för Hälsinge Regemente vid Kungsbäck. Anläggningen skulle kunna hysa tre bataljoner. 1993-1995 byggdes lokalerna om för Högskolan i Gävle. I våras stod det nya biblioteket färdigt. Det ligger på den gamla kaserngården. Arkitekt för nybygget är Hans Tirsén, arkitektbyrån Tirsén & Aili, Luleå, som vann en tävling om en tillbyggnad av biblioteket 2002.
Ciceron: Gösta Carlestam, fil doktor
Samling: Högskolans bibliotek

Onsdag 2 augusti kl 19.00

Elektroniska tonsättare i Gävle
Konsertvandring. Gävle har etablerat sig som en riktig tonsättarstad inom den elektroniska konstmusiken, vars ver framförs på konserter i hela världen. Följ med på en vandring där du träffar gävletonsättare och musiker, upplever konserter och får en guidning genom den elektroniska konstmusikens olika stilar.
Ciceroner:
Föreningen IDKAs Användare; Daniel Palmberg, Iréne Sahlin, Conny Skoog, Jan Annerborn, Viktor Eriksson,
Olle Åberg, Per Samuelsson.
Samling: Utanför Länsmuseet

Onsdagen 9 augusti kl 19.00

Röjningen – människor, händelser & miljöer
Röjningen i Sätra har en lång och växlingsrik historia. Mest bekant är den som lantgård under den färgstarka familjen Sehlberg i slutet av 1700- och början av 1800-talet och som skjutbana från omkring 1850 och framåt. Många gävlebor minns nog också de populära fettisdagstävlingarna på skidor. Förhoppningsvis bjuder vi på en uppvisning av folkdanslaget Rillen, som nu har sina övningslokaler på Röjningen.
Medarrangör:
Hembygdsföreningen Gävle Gille och Folkdanslaget Rillen.
Ciceroner: Göran Severin, pensionerad lärare,
Reidun Wingfjord, dramapedagog
Samling: Vid infarten till Röjningen från Idrottsvägen.

Onsdag 16 augusti kl 19.00

Maja och Algot – om människoöden i strejkernas Gävle
Vilka var de, arbetarrörelsens drivande män och kvinnor? Några har gått till historien med sina dopnamn såsom Olof Danielsson – den skicklige och diplomatiske organisatören. Andra figurerar endast med sina smeknamn, Ängeln med strömmingslådan – den unga textilarbeterskan som steg in på arena under storstrejksveckorna sommaren 1909. Sedan har vi de som omnämns som tobaksarbeterskorna vid den Rettigska fabriken. Om dessa öden och om annat i den tidiga arbetarrörelsens Gävle kommer vandringen att handla.
Medarrangör
Arkiv Gävleborg.
Ciceroner:
Barbro Eriksson, chef Arkiv Gävleborg
Samling: Slottstorget

Onsdag 23 augusti kl 19.00

Köpmansgården i Rörberg
Vandring för personer med utvecklingsstörning.
Anmälan: tel 026 – 17 98 42.
Ciceron: kulturpedagog Margareta Engvall

Onsdag 23 augusti kl 19.00

Neonskyltar i Gävle
Vid mitten av 1900-talet skulle varje företag med självaktning ha sitt namn upplyst med neonbokstäver på fasaden, så även i Gävle. Att beställa en specialtillverkad neonskylt innebar en stor investering för den enskilde företagaren, vilket gör att skyltarna ger en bild av den framtidsoptimism som rådde vid denna tid i Sverige. Sedan neonskyltarnas storhetstid på 1950-talet har många skyltar försvunnit i Gävle, men ännu finns ett antal kvar som därigenom utgör en del av vår moderna kulturhistoria. Under vandringen kommer vi att möta lysande och släckta, välbevarade och förändrade neonskyltar, men även några helt nya neonskyltar.
Medarr:
Länsmuseet Gävleborg
Ciceron: Daniel Olsson
, byggnadsantikvarie
Samling: Vid Gävle centralstations huvudentré

Onsdag 30 augusti kl 19.00

Full satsning på Testeboån
I och vid Testeboån satsas stora resurser på naturvård och på att utveckla fisket och friluftslivet. En levande å där laxen vandrar, kungfiskaren häckar och vid vilken vi kan idka friluftsliv är ovärderligt för en stad. Det har Gävle kommun, Fiskeriverket och Länsstyrelsen och de ideella krafterna insett. Hur har satsningarna lyckats, vari ligger problemen och vad är på gång nu?
Ciceron: Bernt Moberg, fiskeexpert
Samling: Söder om Industrihuset Vävaren i Strömsbro

Senast uppdaterad: 2007-05-30

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top