Förteckning över Böcker och skrifter före 2007, Ingvar Henricson

 

Ingvar Henricson 2007-03-18

SKRIFTER MM

1. Rapporter om energi, ekonomi, ekologi och bebyggelse.

Utvärdering av fysiska planer med dator. Stadsbyggnad CTH meddelande 44 1972.

Modeller för fysisk planering. (Med H Jensevik, L-E Lilja, I Nilsson, K Strömberg) Stadsbyggnad CTH meddelande 46 1972.

Ekonomisk analys av fysiska planer. (Med L-E Lilja, K Eliasson, I Nilsson) Stadsbyggnad CTH meddelande 56 1972.

Scape om Fyllinge. (Med L-E Lilja, M Reneland, I Nilsson, H Saarkoppel, K Eliasson) Stadsbyggnad CTH meddelande 59 1973.

Plan och kostnad. (Med L-E Lilja) Plan nr 2 1973.

Fysisk plan – social miljö. (Rapportförf: H Saarkoppel) Stadsbyggnad CTH meddelande 60 1973.

Kostnad och kvalitet. (Med L-E Lilja) BFR rapport R13:1974.

Intressenter och kalkyler i bebyggelseplanering. (Med H Fog) BFR rapport R3:1976.

Energihushållning och kommunal planering i Sverige. PM 1977-04-06.

Energi och bebyggelse. (Med G Carlestam och T Månsson) Statens institut för byggnadsforskning, M 77:14.

Energy planning and community planning in Sweden. PM 1978-04-14.

Om EPD-projektet Energiomsättningen i Gävle. PM 1978-10-27.

Konferens om energi- och bebyggelseplanering i Aten. Plan nr 6 1978.

Energiförsörjning i Gävle. Utredningar och beslut m m i främst fjärrvärmefrågorna 1962 – 1979. PM 1979-11-27.

Outhyrda lägenheter. Utvecklingstendenser, åtgärder och konsekvenser för Hofors framtida bostadsmarknad. (Med K Strömberg) Statens institut för byggnadsforskning M82:6.

Stanislaws paradox. En studie av energi- och bebyggelseplanering i Gävle. Statens institut för byggnadsforskning, M:15, 1987.

Fjärrvärme och el i Gävle – ett perspektiv mot 2010. PM 1988-05-03.

Ekologi och energi. PM 1988-07-14.

Kommunal framtidsstudie. PM 1988-11-21.

Avloppsträdgården. PM 1988-12-14.

Kommunala mål. PM 1989-03-16.

Om verksamheter på Alderholmen. Utredning åt Gävle kommun. PM 1989-12-06.

Stadsbyggandet i tiden. Carlestam, G (red), Den offentliga planeringens kompetens i fokus. Högskolan Gävle/Sandviken, Statens

institut för byggnadsforskning, 1991.

Spatial Energy Analysis. Recension av Lundqvist, L, Mattsson, L-G, Eriksson, E A . Scandinavian Housing & Planning Research, vol 9, no 1, 1992.

Kommunala mål. Om mål och strategier i Uppsalas långsiktiga planering för bebyggelse och energi. PM 1992-03-07.

Miljö, ansvar, kreativitet, planering. PM 1993-11-01.

2. Böcker, skrifter (allmänt)

Förhållandevis resa – Afghanistan. Eget förlag 1972.

Historia kring Gavleån. Eget förlag 1985.

Inte bara en skepparhistoria. Winbergs Förlag 1990.

“Sällsam vandring längs Gavleån”, i Carlestam, G (red), Samtal om hus. Statens institut för byggnadsforskning 1991.

Med “Nordtrader till Frankrike”. Eget förlag 1994.

Tur och retur Amerika – utvandrare som förändrade Sverige. Fischer & Co, Stockholm 1995. (Tillsammans med Hans Lindblad)

Stångjärn och emigranter. I “Från Gästrikland 1996”

Södra varvet 1868/Norra varvet 1848. Artiklar i “…och staden reser sig ur havet”, Gösta Carlestam (red), Carlsson Bokförlag 1996.

Upptäck arkitekturen!, Gösta Carlestam (red), Carlssons 1999. (Medverkan med artikel)

Den nya Gerda och den gamla. Minnesskrift till sjösättningen av den nya briggen Gerda 9 juli 2000.

Drömmar om seglande skepp. Gävles sjöhistoria i kaptenstavlor. Länsmuseet Gävleborg 2003.

Mister Agent, we are sinking! Öden och äventyr kring Haegerstrands, på världshaven sen 1859. Breakwater Publishing 2004.

3. Artiklar om stadsbyggande och stadshistoria

Att gräva en grop under byggforskningen. Arbetarbladet 9/5 -81)

Fiskarstan som försvann. STF:s årsskrift 1982 Gästrikland

Sjöfartens Gävle. AB 4/8 -82

Det äldsta Brynäs. AB 29/6 -83

Där industrisamhället bröt in över fiskarstan. AB 2/8 -84

Dalapalatset blev borgarnas första… GD 25/11 -85

Skepparhistorier i Gävle… och mer än så. GD 3/1 -86

Äventyrens Alderholmen. AB 18/6 – 87

En Selve på Kaserngatan. GD 22/8 -88

Gå ett varv bland varven. AB 14/6 -89

Alderholmen, en gång ett äventyrligt ställe. GD 2/5 -89

Heliga Guds Moder i Gulddoublé! GD 27/8 -90

Poltava, Polhem och Pekka och den svenske polisen i Persien. Läddikan 1 1991

Sällsam vandring längs Gavleån. Byggnadskultur 1 – 92

En skepparhistoria längs Nygatan. GD 2/5 -92

Vår i Gävle efter en svår krigsvinter. GD 30/5 -92

Gefle 1872 – Gävle 1992. (Panorama över stan) GD 8/5 -92

Spik och spiror for ut i världen. GD:s bilaga till Riksdagsjubileet 7/3 -92

Gefle 1895 – Förändringens vind. GD 5/7 -93

Gävle före branden 1869. GD 27/5 -95

Islandsgränd. Gävle Gille medlemsblad nr 4, maj 1996

Valdemar Törnsten och fiskargården på Islandet. Gävle Gille medlbl 6, juni 1997

Gävle om hösten 1901. (Kring en akvarell av Johnny Millar). GD

22/4 -00

Teknik, telefoner och tyngdkraftens gåta. GD 18/8 -01

Äventyrens Alderholmen. Gävle kommun 2002.

4. Artiklar om sjöhistoria

“Atlantic” – Gävles sista djupvattenseglare. Gefle Dagblad 14/5-83

Sjömannen har en kajuta från Gävle. GD 21/5 -83

Brodinska varvet i rök och dans. GD 28/5 -83

“Trä-Tyr” som blev järnskrot. GD 3/6 -83

Gävleskeppares valspråk: Om mat är livets musik…GD 11/6 -83

Bygga “Gerda” eller bärga “Ceylon”. AB 24/1 -84

Från Gavleån till Panamakanalen. AB 12/1 -85

Sjömän i förvandling. AB 29/1 -85

Följ med stadsingenjören runt världshaven. Hälsinge Kuriren 2/2 -85

Gävlegrabbarna som skildrade atlantlivet. AB 16/3 -85

Skepparen som blev bonde i Andersberg. AB 16/3 -85?

Ett foto av gamla gefleskeppare (Om Joel Westerberg m fl). GD 12/7 -85.

Gävles små ångbåtar. Från Gästrikland 1985

En sjöbjörn med doft av arrak. AB 9/11 -85

“Bomhus I” och “Bomhus II”. AB 11/3 -86

“Bönan” och “Bönan II”. Norrlandets turbåtar. AB 18/3 -86

“Freja” vid Sehlbergs brygga. AB 25/3 -86

Ångslupen “Sylfid” blev “Karl XII”. AB 2/4 -86

Kapten Garberg och “Korsnäs I”. AB 8/4 -86

Gamlingen “Korsnäs II”. AB 14/4 -86

Järnverkets “Kolbjörn”. AB 24/4 -86

Havsgudens dotter. AB 30/4 -86

Vattenbåten “Star”. AB 6/5 -86

Ännu med ånga – “Djurgården 3”. AB 14/5 -86

100 år sedan kapten Grogg försvann. GD 7/10 -86

Gävles hamnliv vid seklets början. AB 25/11 -88

En transare i Fredriksskans. GD 24/9 -88

Ångkranen Trötte Teodor. Båtologen nr 5 1988

“Don Juan”, slavskeppet. GD 28/12 -88

En sommardag på Gavleån 1898. GD 16/1 -89

Brodinska Varvet i mars anno 1891. GD 25/3 -89

Don Juan the slave ship. Australasian Shipping Record, March/April 1989

Slavskeppet “Don Juan” – ett omtalat vrak på Nya Zeeland.

Båtologen nr 3 1989

Gefleångare 1849 – 1916. GD 16/6 -89

Slavskeppet “Don Juan”, ett omtalat vrak på Nya Zeeland. Märsrutan nr 23 1989

“Ceylon” i Durban 1896 – 97. GD 13/11 -89

Bångska varvet på 1860-talet. GD 22/1 -90

Sjömannen som blev karnevalsgeneral i New Orleans. GD 12/4 -90

1800-talets början en farlig tid för Gefles handelsflotta. GD 27/6 -90

Hjulångaren “Sten Sture”. GD 4/7 -90

“Anna” – Gävles sista fjärrfiskeskuta. GD 12/7 -90

Tre sorters människor? GD 18/7 -90

Inre hamnen på 50-talet. GD 24/7 -90

“Ceylon” i Durban 1896 – 97. Märsrutan nr 25 1990

Gävle från luften 1927. GD 28/3 -91

Gävlefartyget “Chili” i Port Natal år 1896. GD 6/7 -91

“Laura” från Gefle i Hull 1898. GD 13/7 -91

“Monarch” i Port Natal 1896/97. GD 27/7 -91

“Sidney” i Savannah 1898. GD 3/8 -91

Ett porträtt av Gävle år 1872. AB 24/10 -91

Hårda bud, Elis. (30.000 sjömil med s/s “Heros” år 1905) GD 24/4 -92

“Alert” – bogserbåten som många minns. AB 9/5 -92

Isbrytaren “Pehr Ennes” höll farlederna öppna. AB 16/5 -92

“Iris” sålde dricksvatten till törstiga sjömän. AB 23/5 -92

Gefles första motorbåt servade distriktets fyrar. (“Alderholmen”)

AB 30/5 -92

Bogserbåten “Balder” slutade som kättingpråm i Iggesund. AB 6/6 -92

Ångslupen från Gävle blir ung på nytt i Dalarna. (“Avance”) AB 13/6 -92

“Linnea” – en trogen turbåt mellan Bönan och Gävle. AB 22/8 -92

“Svan” bogserade segelskutor i början av 1900-talet. AB 29/8 -92

“Kappsäcken” Frey slutade sin bana som lastpråm. AB 5/9 -92

“Ägir” – Strömsbros säkraste förbindelse med Gävle. AB 19/9 -92

Historien om masten vid Furuvik. GD 26/3 -93

Gävlesjömän. Artikel i “Bottnisk Kontakt VI”. Gävle museum 1993.

Skeppet “Gefles” namnbräda. GD 18/6 -94

“Famas” skeppsklocka. GD 23/6 -94

Galjonsfiguren gav fartyget ett ansikte. (“Charlotta”). GD 2/7 -94

“Bernas” gyllene galjonsfigur. GD 15/7 -94

“Australias” namnbräda i Torekov. GD 21/7 -94

“Patientias” skeppsklocka. GD 29/7 -94

“Albertina” på Visby Skepparegilles pokal. GD 6/8 -94

“Johns” namnbräda på Varbergs museum. GD 15/8 -94

“Chances” kajuta i Båstad hamn. GD 29/8 -94

Ett fiskarkapell i Winterton. (“Chili”) GD 24/8 -94

Vrak i Port Chalmers, Nya Zeeland.(“Daniel E Persson”) GD 3/9 -94

“Ceylon” – vrak i Öresund. GD 10/9 -94

Jul till havs. Läddikan nr 2, 1994

Jular på havet, Båtologen 6 – 94.

Vi bygger en ny “Gerda”. Jubileumsmagasinet nr 2 1995.

Brynäsvarvets båtar. Gävle Gillemedlemsblad nr 3 dec 1995

Gävle sista tremastare, skonertskeppet Clara. Gävle Gille medlbl 5 – dec 1996

1872 – “Svea” ska segla med guld och guano. GD 27/6 -97

1890 – Affären vid svängbron. GD 4/7 -97

1899 – “Solid” och norsk sill. GD 10/7 -97.

1909 – “Atlantic” – sista överhalningen. GD 18/7 – 97

1914 – Första världskriget. GD 25/7 -97

1924 – Stora islossningsruschen. GD 1/8 -97.

1933 – Polisen som hette Nilsson. GD 8/8 -97.

1942 – Andra världskriget. GD 16/8 -97.

1945 – När kriget äntligen tog slut. GD 22/8 -97.

1950 – Ung man på cykel. GD 30/8 -97.

Gefleskepparna och Marcus Larsson. GD 25/8 -97

Stockholmsutställningens färjor… Passagerar-Redaren nr 3 1997

Albert och Sara på “Yngve Frey”. Passagerar-Redaren nr 4 1997.

Fredrika Bremer på hjulångaren “Canada” 1849. .. Passagerar-

Redaren nr 1 1998.

Haveriet med “Svea” vid Ystad 1859. Passagerar-Redaren nr 2 1998.

De slingrande vågorna – ofantliga vita ormar. Passarge på “Ellida”

1865. Passagerar-Redaren nr 3 1998.

Med Mia på världshaven 1885-86 (1). Gävle Gille medlbl nr 8, juni 1998

Jack London i Söderhavet. GD 26/6 -98

Jack Londons Varg-Larsen. GD 3/7 -98

Fredrik Miltopaeus – Gävles Varg-Larsen. GD 10/7 -98.

Fredrika Bremer i kölvattnet efter Charles Dickens. GD 18/7 -98.

Rosalie Roos klär av skepparen på Atlanten. GD 25/7 -98.

Augusta Roselius havande mot Rio 1863. GD 1/8 -98.

Thecla och Herman på “Iris”. GD 8/8 -98.

Äventyraren Algot på ångaren “Balder”. GD 15/8 -98.

Ett bagarliv på de sju haven. GD 22/8 -98.

Att spänna bågen från Gävle. GD 29/8 -98.

Sveriges dyraste kuvert såldes för dryga tre miljoner. (Brev till skeppet “Indiaman” i Australien). GD 25/10 -98

Aposteln Paulus och skeppsbrottet på Malta. Passagerar-Redaren nr 4 1998.

Med Mia på världshaven 1885-86 (2). Gävle Gille medlemsbl nr 9 1998.

En gammal ingenjör med raketfart – Gustaf Nerman på ångaren “Gefle” 1896. Passagerar-Redaren nr 1 1999.

Fula ankungen och lilla sjöjungfrun på Göta kanal. Passagerar-Redaren nr 2 1999.

Med Mia på världshaven 1885-86 (3). Gävle Gille medlbl nr 10, juni 1999

Från Göteborg till London 1788. Anna Johanna bytte en svensk älg mot exotiska fåglar. Passagerar-Redaren nr 3 1999.

Siste man på skansen och förste fotografen. GD 10/11 1999.

Nyårschampagnen från Östersjön. Passagerar-Redaren nr 4 1999.

Med Mia på världshaven 1885-86 (4). Gävle Gille medlbl nr 11 dec 1999.

Oscar Wildes mor på Göta kanal 1862. “Svenskarna har byggt sin kanal – vi har bara talat om vår”. Passagerar-Redaren nr 1 2000.

Med Mia på världshaven 1885-86 (5). Gävle Gille medlbl nr 12, juni 2000.

Som ett monster retat till vansinne. Charles Dickens på “Britannia” 1842. Passagerar-Redaren nr 2 2000.

Ett skepps liv och sorgliga slut. Arbetarbladets bilaga “Briggen Gerda” i juli 2000 inför sjösättningen av den nya Gerda.

Den sällsamma sjösättningen av den nya Gerda. Gävle Gille nr 13, dec 2000.

Rosalie klär av skepparen på Atlanten. Passagerar-REDAREN nr 3 2000.

Den sällsamma sjösättningen av den nya Gerda. Passagerar-REDAREN nr 3 2000.

Carl Rahm på Atlanten 1882. Passagerar-REDAREN nr 1 2001

Lubbe Nordström på världshaven. Passagerar-REDAREN nr 2 2001

En gammal ingenjör med raketfart. GD 22/6 -01

Albert och Sara på Yngve Frey. GD 29/6 -01

Skeppare Nylén och drottning Svea. GD 6/7 -01

Aposteln Paulus och skeppsbrottet på Malta. GD 14/7 -01

Fula ankungen och lilla sjöjungfrun på Göta kanal. GD 20/7 -01

Svenskarna har byggt sin – vi har bara talat om vår. Oscar Wildes mamma på Göta kanal. GD 26/7 -01

Som ett monster retat till vansinne. Charles Dickens på Atlanten. GD 4/8 -01

Anna Johanna bytte en svensk älg mot exotiska fåglar. GD 13/8 -01

Med tandvärk mot Dödens kanal. Carl Rahm på Atlanten. GD 25/8 -01

En underbar känsla att vara genomvärmd. Lubbe Nordström på världshaven. GD 1/9 -01

Olympiaåret 1924 – hårda bud för Gerda. GD 2/1 -03.

Häggs hyllning till Gävle. GD 23/7 -05.

Grellssons Anna – den sista fjärrfiskeskutan. GD 9/6 -06.

Första natten med Gerda. GD 1/8 -06.

5. Projekt Briggen Gerda

Att förankra nutiden. Gerda Nytt 1 95.

Gästskribenten/Frågelådan/Gerdaminnen. Gerda Nytt 1 96.

Glimtar från varvet/Gästskribenten/Vaktmannen Åberg. Gerda Nytt 2 96.

Glimtar från varvet/”Gerda” och medaljongen/Den sista briggen (1)/Gästskribenten. Gerda Nytt 3 96.

Glimtar från varvet/Gästskribenten/Den sista briggen (2)/Jakten på “Gerdas” syster/Modellerna av “Gerda”. Gerda Nytt 1 97.

Den svarta “Gerda” och den vita. Gerda Nytt 3 97.

De äldsta tavlorna av “Gerda”. Gerda Nytt 1 98.

“Gerda” vid Holy Head/Karin – sista resan. Gerda Nytt 2 98

Den sista briggen (3). Gerda Nytt 3 98.

De tre briggarna “Gerda”. Gerda Nytt 4 98.

“Gerda” i Helsingborg och Råå 1912 – 1917. Gerda Nytt 1 99.

O A Brodins varv – Varvet som byggde “Gerda”. Gerda Nytt 2 99.

Gubbarna som byggde “Gerda”. Gerda Nytt 3 99.

“Gerda” 1930 – sista säsongen. Gerda Nytt 4 99.

Sjösättning – stapelavlöpning – utskjutning. Gerda Nytt 1 00

Sjösättningar, dop och fartygsnamn. Gerda Nytt 2 00

Den sällsamma sjösättningen av den nya “Gerda”. Gerda Nytt 3 00

Pehr Ohlsson – “Gerdas” siste skeppare. Skånsk sailor träffar en av flickorna i Småland. Gerda Nytt 4 00

Pehr Ohlsson – “Gerdas” siste skeppare. Styrman på “Orion” 1904. Gerda Nytt 1 01.

Till minnet av Ruben Stene. Gerda Nytt 1 01

Lubbe Nordström tecknade Gerda. Gerda Nytt 2 01

Gordon Macfies bild av Gerda. Gerda Nytt 3 01

Jular till sjöss. Gerda Nytt 4 01

Bästeman bygger bo, 1904 – 1914. Gerda Nytt 1 02

Konstapel på “Mentor” från Råå. Gerda Nytt 2 02

En brigg för 8.000 kronor. Gerda Nytt 3 02

Hårda tag på Östersjön 1924. Gerda Nytt 1 03.

Sommaren 1925 – Hela familjen seglar. Gerda Nytt 2 03.

Lärlingens berättelse. Gerda Nytt 3 03.

Katastrofåret 1927. Gerda Nytt 1 04.

Säsongen 1928 – Köttbullarna som försvann. Gerda Nytt 2 04.

Sommaren 1929 – “borta med man och allt?”. Gerda Nytt 3 04.

Sista säsongen – 1930. Gerda Nytt 1/05.

När Gerda blev museum i Gävle. Gerda Nytt 2/05.

Gerda som museum – Hårda bud på kajkanten. Gerda Nytt 3/05.

Den mystiska Gerda i Kuressaare. Gerda Nytt 1/06.

Första natten med Gerda. Gerda Nytt 2/06.

Den mystiske metaren vid Gerda. Gerda Nytt 3/06.

6. Bokrecensioner

Att förlora sin mänsklighet…GD 20/12 -86

Kinakaptenen har en märklig anknytning… GD 4/5 -87

Dynastin på svenska. (Om Johnsonkoncernens jubileum) GD 4/2 -91

7. Kulturartiklar mm

James Joyce – irländare, vitskung och författare. GD 3/9 -83

Sandemoses sjödebut. GD 27/8 -88

Trettondagsafton. (Om Shakespeares skådespel) GD 4/5 -94

Artiklar till Norrländsk Uppslagsbok 1992 – 1995

Gyllene tider, Ann-Marie Björk (red), Länsmuseet Gävleborg 1996.

(Medverkan med artiklar)

Briggen “Gerda” och elden på Canigou. GD 7/2 -00

Borgarliv byttes mot konstnärskollektiv. GD 4/5 -00

Att sitta på Buddhas hjässa. GD 11/4 -01

Samuel Pepys’ fantastiska dagbok. GD 20/7 -02

8. Reportage m m

Med “Nordtrader” till Frankrike. GD 23/12 -94

Med “Nordtrader” från Lugnvik till Frankrike. Nautisk tidskrift nr1 1995

Tre veckor i Saint Cyprien. Eget förlag, nov 1999.

Skepp från Gefle. Serie på mjölkpaketen, Gefleortens mejeriförening och Länsmuseet Gävleborg 1995.

Vykort med Gävlemotiv i hembygdsföreningen Gävle Gilles årskortsserie: 1996 (Första färgfotot från Gävle, 1910), 1997 (Ferdinand Bobergs gasklocka), 1998 (Briggen “Gerda”

1870), 1999 (Sjöbodar på Islandsholmen ca 1890), 2000 (Islandet och Islandsholmen på 1860-talet), 2001 (Badhuset Najaden, kyrkan och Ångkvarnen 1901. Målning av

Johnny Millar), 2002 (Barkskeppet Levant 1875)

9. Utställningar, bildspel

1981 “Fiskarstan som försvann”, Länsmuseet i Gävle.

1983 “4000 meter indisk stad”. Förslagsskisser till utställning till Länsmuseet i Gävle och Kulturhuset i Stockholm. 1985 En vandring nedför Gavleån. Ljud- och bildband till Metall

2:ans 100-årsjubileum 1985.

1988 “Från sjöstadens förvandling”, Bo 88 i Gävle.

1996 “Gyllene tider”. Länsmuseet Gävleborg.

1996 “Resan till Peru”. Länsmuseet Gävleborg. Bildspel tillsammans med fotograf Anders Gunnartz om en sjöresa till Sydamerika 1871 – 1874.

1999 okt – dec, “Gävle – skeppsbyggarstaden”, utställning på Silvanum i Gävle.

10. Föredrag och bildvisningar

Ett hundratal under åren 1983 – 2006

11. Radioprogram

Ett tjugotal under åren 1989 – 2006

12. Stadsvandringar

1982 Sjöfartens Gävle.

1983 Det äldsta Brynäs.

1984 Där industrisamhället bröt in över fiskarstan.

1985 Varvsstaden Gävle

1987 Äventyrens Alderholmen.

1988 Gavleåns broar.

1989 Svetsloppor, nagelapor och knorrtäljare. Skeppsbyggeri vid Gavleån.

1992 I inlandsisens spår.

1994 Gavleåns broar.

1997 Gömda och glömda vatten (Stadens dag)

1998 Nej, Gerda var aldrig i Sydamerika.

1998 Om arkitektur i Gävle (Upptäck arkitekturen)

1999 Alderholmen, magasinen

2000 Skepp och hav i Gävles offentliga konst

2003 Skeppare i Gamla Gefle.

2004 Sällsam vandring längs Gavleån

Scroll to Top