Södersöndag i Gävle 17 maj 2009

 

“SÖDERSÖNDAG I GAMLA GEFLE 50-ÅRSJUBILERAR”

17 maj 2009

 

 

I strålande sol möttes en glad klunga ivriga stadsvandrare vid Islandskällan.

 

 

Den annonserade tiden var felaktig på 30 minuter varför teatergruppen Pegasus roade oss under tiden

.    

 

 

Vi hade verkligen den stora turen att ledsagas mycket professionellt av Fredrika Nordahl Westin (Barbro Sollbes dotter). Hon är mycket kunnig och förmedlar på ett lekande, roligt, avspänt och stimulerande sätt fakta om Gävles historia på såväl svenska som, vid behov, på engelska. På 5 minuter lyckas hon inledningsvis få med allt väsentligt från Gävles medeltida anor (på 700-talet kallat Geflegum), dess stadsrättigheter 1446 och fram till 1700-/1800-talet där vår stadsvandrings berättelse börjar.

Mamma till Fredrika – Barbro Sollbe – är med all rätt en stolt åhörare.

 

 

    

 

 

Fredrika börjar sin vandring genom att berätta om Svarta frun, Hildegard Krüsell.

 

 

 

Nästa anhalt blir Baggargården. En baggare muddrade havs- och sjöbottnar så båtarna kom fram.

 

 

 

Vandringen fortsatte till Snus Majas tomt.

 

 

 

Där en staty är placerad föreställande Skandinaviens 1:e mormon John Erik Forsgren.

 

 

 

Nästa besök var en innergård där den fattiga familjen Nordlund bodde. Deras problematiske son Filip, då 25 år, hade fått jobb i hamnen. Han funderade över hur han skulle kunna skaffa pengar till sin dröm, att kunna köpa en egen båt. Som lösning kom han fram till att han skulle slå ihjäl alla på ångaren prins Carl för att ta deras pengar vilket resulterade i ett massmord.Bytet blev 800 kr vilket var mycket pengar år 1900. Filip skrev sedan till dåvarande kung Oskar II och klagade över tillvägagångssättet av anhållandet. Kungen missförstod detta och trodde att det var en “nådeansökan” vilken avslogs då kungen kände den “snälle” mördade kaptenen. Annat hade det varit om han hade valt en “elak en” i stället.

 

 

Vår vandring fortsatte förbi ett underbart blommande päronträd.

 

Nästa anhalt var Joe-Hillgården. Fredrika berättade om Joel Emmanuel Hägglunds barndom då han föddes här 1879 och då huset beboddes av 4 familjer. Joel förlorar sin far vid 8-årsålder 1977 och sin mor år 1902. Familjen splittras och Joel och brodern Paul emigrerar till New York där han byter namn och nu blir Joe Hill. Fadern kom från Hille vilket troligen låg till grund för det nya efternamnet.

 

   

 

 

      

 

 

    

 

 

Joe går med i en syndikalistisk organisation och blir fackföreningsaktivist. Han blir dömd för mord och avrättas efter en tvåårig rättegång vid 36 års ålder. Joe Hill har kallats The Man Who Never Died (Mannen som aldrig dog). Joe Hill fick sin önskan om att få sin aska spridd för vinden uppfylld.

Dagen till ära har konstnären Tomas Holst skänkt två tavlor:

 

Joe Hill Avrättningen

 

 

Vi passerar ytterligare en del hus och landar hos Barbro Sollbes oerhört charmiga bostad som verkligen är ett bevis på att gamla Gefle är en levande stadsdel med en kärna bakåt i tiden. På dörren är skylten “Tingsgård” bevarad.

 

Själva Smedjegatan, där Barbro bor, var tidigare affärsgatan där bl. a Gossexpressen låg.

 

    

 

 

Skylt: Tingsgård.

 

 

Levande stadsdel med kärna bakåt i tiden. Grönskan flödar ….

 

 

    

 

Vandringen fortsatte till ett hus som tidigare användes till Kramhandel (en butik som sålde värdelösa småsaker eller textilier). Här finns en fotskrapa bevarad vilket var till stor nytta då gatorna inte alltid var så rena.

 

Tidigare kramhandel

 

Sodersondag_090517 039 Fotskrapa

 

 

Fredrika berättar att vändstenar användes för att skydda husen vid “svängarna” .

 

 

Mellan kullerstenarna finns Borgmästarstigen .

 

 

Kartor över samtliga aktiviteter är uppsatta.

 

 

Vi passerar Per Nilsson-Östs atelje,

 

 

Ester Lundvik, keramikatelje

 

 

samt utnyttjar möjligheten att använde en av gårdarnas genomgång.

 

   

 

 

Även prov på hur man använde billig innegårdsfärg och dyrare statusfärg på ytterfasad studerades.

 

 

 

Vi tackar Fredrika för en oerhört givande stadsvandring!

 

 

 

Just denna dag fanns även en chans att komma in och studera Johnny Mattsons atelje vilken tidigare varit stängd under några år.

 

       

 

      

 

   

 

    

 

Detta var sannerligen en mycket givande Södersöndag som anordnas av Gillet Gamla Gefle 2 ggr/år.

——————————

Fotograferat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top