Andrum Brynäs hösten 2008

Andrum Brynäs 30/10 – 15/11 2008

Se även följande länkar:

Andrum Brynäs 24/1 – 18/4 2007.

Andrum Brynäs 7/11 – 3/12 2007.

Andrum Brynäs 19/2 – 22/4 2008.

Andrum Brynäs 20/1 – 28/4 2009.

 

Alla föredragskvällar har fri entré, men en insamling görs till förmån för kvällens omkostnader.

Sinnesrogudstjänster hålls i Staffans kyrka under ledning av Jan-Erik Isaksson och husband sista fredagen varje månad 20.00 : 26 september, 31 oktober, 28 november, 26 december.

Kaffeservering i vapenhuset från 19.15.

Torsdag 30 oktober kl. 19.00.

”Under ytan – Alla har vi varit där”

Vad finns under ytan, bakom våra fasader, det svåra och smärtsamma som vi kan känna oss så övergivna och ensamma om? Bakom våra fasader finns också så mycket mer som inte har kom­mit fram. Det positiva, talanger, drömmar och visioner, saker som vi inte tror oss om. Tillfällen då vi längtat efter att hitta någon som vill och kan dela det svåra och att få hjälp att hitta hjälpme­del för att komma vidare i livet. Gunnel Noreliussonär pastor och riksevangelist inom Svenska Missionskyr­kan, bor i Mariefred. Kvällen kommer att handla om mod att våga se bakom fasaden och viljan att växa vidare.

Torsdag 13 november kl. 19.00.

”Läkedom i naturens famn”

Att naturupplevelser har en läkande kraft har hortonom Johan Ottossonvid SLU i Alnarp upplevt högst påtagligt. Han bearbetade livskrisen efter en hjärnskada i naturen runt sjukhuset. Dessa erfarenheter har lett till att han nu presenterat en doktorsavhandling i ämnet. Johan Ot­tosson beskriver i sin avhandling hur naturupplevelser har inverkat på krisbearbetning och åter­hämtning efter en allvarlig hjärnskada på grund av en cykelolycka. Han tillbringade sin rehabilitering vid Orups sjukhus i Skåne och upplevde där hur stark naturens läkande kraft var. På ett helt annat sätt än före olyckan kunde han relatera till en sten eller ett vattendrag och känna ett sammanhang med naturen.

Föredraget sker i samarbete med Naturskyddsföreningen och Alternativboden Lyktan.

Tisdag 9 december kl. 19.00.”Skamfilad – om skammens många ansikten och längtan efter liv”

En inspirerande och lättillgänglig föreläsning om en av våra starkaste drivkrafter – skam.

Göran Larssontecknar bilder av skammens många ansikten och hur den påverkar våra liv. Samtidigt visar han hur vi kan ta klivet ut ur skamvrån, bort från ineffektiva levnadsmönster, och hitta källor till sund stolthet, fördjupade relationer och en ljusare livssyn. Ett föredrag om smärta och längtan, andligt sökande – och vägar Hem. Göran Larsson är präst, samtalsterapeut och S:t Lukasutbildad själavårdare. Han har under många år jobbat med dialog- och reflektionsgrupper i församlingar och bland långtidssjukskrivna och fungerat som etisk rådgivare i olika former av beroendebehandlingar. Han är just nu aktuell med boken Skamfilad och är verksam som terapeut vid S:t Lukas Dalarna, Falun.

Information om föredragskvällarna

Samtliga föredragskvällar börjar med fika från kl 18.15. Efter föredraget som med frågestunden pågår cirka en och en halv timme ges det möjlighet att delta i en meditation.

Endagsretreat i Hemlingby kyrka

15 november

Hålls i Hemlingby kyrka.Retreaterna börjar kl 9.30 och avslutas kl 16.00. Större delen av dagen tillbringas i tystnad. Du kan då lyssna på musik, läsa, meditera, vandra eller samtala enskilt med en vägledare.

Info och anmälan: Per-Olof Engström, 026-17 05 41. Anmälan senast 2 dagar före retreaten.

Kostnad: 100 kr inkl lunch och fik

————————————————————————————-

ANDRUM BRYNÄS

 

Drivs av Immanuelskyrkan och Staffans

församling i samarbete med studieförbunden

Bilda och Sensus. Information: tel 18 40 90

el. 0701 – 31 13 31, ”www.gavle.baptist.se”.

Brynäsgatan 6, 802 80 Gävle

 

Senast uppdaterad: 2009-01-18

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top