Historien om Lars Michael Camin

 

 

 

Lars Michael Camin.

 

Anbytarforum.

 

Lars Michael Camin föddes 1767-11-03 i Gävle. Hans far var skomakaren Anders Camin född 1734 och mamman hette Magdalena Törnberg född 1737. Det föddes fem (5) barn i familjen två (2) flickor och tre (3) pojkar men den äldste pojken, Michael Andreas, dog vid knappt tre års ålder. Lars var sju (7) år när pappan dog 1774. Året efter gifte mamman om sig med Skomakaren Lars Mörtenberg från Ockelbo. Och familjen utökades med en till pojke Johan Eric född 1775.

 

Lars hade läshuvud och år 1781 börjar han studera i Uppsala då var han 13 år. Han studerade till Apotekare. När hans halvbror Johan Eric var 14 år började även han studera i Uppsala.

 

Lars hade tjänst på Apoteket Korpen i Stockholm då han 1797 inköpte Apoteket Morianen därstädes och avlade Apotekareexamen. Vid övertagandet av Apoteket Morianen utnämndes han till Amiralitets apotekare. 1803 blev han Apotekare åt Änkedrottning Sofia Magdalena samt tilldelades 1818 efter Kung Carl XIV JOHANS tronbestigning titeln Assessor.

 

Lars Michael donerade medicin för 100 riksdaler blanco årligen till Strandbergska läkarinrättningen för medellösa ståndspersoner i huvudstaden så länge han ägde apoteket Morianen.

 

Han ägde Apoteket Morianen till år 1820. Han sålde det till Akademiapotekaren i Uppsala Carl Carlsson.

 

År 1809 blev han medlem i apotekarsocitetens första direktion. Han bidrog till bildandet av socitetens kassafond genom en gåva på 1000 riksdaler.

 

Han var ledamot av Kungliga direktionen över Allmänna Barnhusinrättningen i Stockholm.

 

1798-10-08 gifte han sig med Margareta Magdalena Nyberg, f.1770-03-04 död 1803-04-24, dotter till Kammakaren Johan Nyberg och hans hustru Margareta Camèn. Det föddes två söner: Lars Adolph f. 1799-09-09 död 1800-06-08, Laurentz Adolph f. 1801-01-15 död 1828-08-03.

 

Andra giftet: 1804-10-28 gifte han om sig med Sofia Catharina Enebom, f. 1779-08-09 död 1808-08-03, dotter till Överhovpredikanten och Kyrkoherden i Leksand, teol. Dr. Gustaf Enebom och hans hustru Karin Beata Torpadius. Även i detta äktenskap föddes två söner Carl Gustaf 1805-11-28 död 1806-06-23 och Fredric Ludvig 1807-10-18 död 1808-06-02.

 

Assessor Camin var känd och erkänd som en kunnig och samvetsgrann apotekare. Apoteket Morianen åtnjöt under hans tid allmänhetens förtroende.

 

I det privata livet var hans sätt och uppträdande ofta mycket eget och han ansågs rätt allmänt för att vara ett stort original.

 

Av den betydande förmögenheten Camin hade, testamenterade han större delen av den till sin mångåriga Hushållerska Maria Lindberg och hennes barn Anders Lindberg och Marie Charlotte Lindberg, samt ett mindre belopp till släktingar. Återstoden 36000 riksdaler fördelades mellan Strandbergska läkarinrättningen och Allmänna Barnhusinrättningen båda i Stockholm (se ovan).

 

Källa: ”Sveriges Apotekares historia”.

 

Se artikel om hela Gävlesläkten.

 

Se Camins Testamente.

 

Sammanfattat av Gun-Britt Hedblom.

 

————————————————————

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top