Poppelmanska släkten kom från Tyskland

ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE:

Huvudunderlaget totalt har sammanställts av Gunnar Tonnquist.

 

Se även diskussionsforum

Släkten Poppelman i Gävle kom från Tyskland.

Bastian/Sebastian Poppelmand.ä.nämns 1650 som köpman och rådman i Gävle samt som kyrkvärd 1655. Enligt Sehlberg invandrade han år 1627 från Flensburg, där fadern Daniel Pöppelmann, enligt den tyske släktforskaren Dirk Erpenbeck, var en köpman, som från okänd ort inflyttat till staden år 1594 och där gift sig med en dotter till pastor Sebastian Schröder. (Denna information kommer från Gunnar Tonnquist.)

Bastian var gift med Elsa Rodde/Rådde, född omkr. 1620. Hon var dotter till rådman Barthold och Margareta Rodde och släkt med Johan Rodde från Lybeck som var borgmästare i Kalmar 1641-49. Barnen Burchard, Daniel, Elsa och Sebastian föddes på 1640-talet.

Barthold Rådde nämns som rådman redan 1624 då han underskrev ett köpebrev på en gård, som Capellan Steen köpt av Anders Olssons änka Brita.

En liksten ligger i Gefle kyrka på Stora gången som förmodligen tillhört denna Barthold Rådde. Den är på ena sidan något avslagen, så att läsningen är borta, dock tycks B.R. och M.R. betyda Barthold Rådde och Margareta Rådde. Stenen är av utseende, troligen nr 2 enligt fotot längst ned och har legat sedan länge i stora gången, ungefär där det nu ligger nästan mitt emot predikstolen. Enligt gravlängden skall detta nummer även ha tillhört borgmästare Olof Nilsson Varg i Gefle som dog 1711. På 1670-talet tillhörde den stadsskrivaren J.F. Sekrievert(?)

Släkten Rodde är troligen från Lübeck – Johan Rodde var borgmästare i Kalmar 1641-1649. Han var en av stadens förmögnaste handlande och hade i Lübeck en kusin, som där var handlande och senator. Från nämnda borgmästare och hans son Johan Rodde, komminister i Vissefjärda härstammar Roddesläkten i Småland.

En David Rodde var handlande i Danzig 1613 (Tullregistret i Gefle). Burchard Rodde var 1614 en av de betydligare köpmännen i Gefle (se Tullregistret). Dottern Elsa var gift med Bastian Poppelman. En annan av hans döttrar var gift med rådmannen i Gefle Rasmus Carlsson.

År 1621 köpte Barthold Rådde 3 vretstycken liggande i Lötäng av Erik Olsson i Sätra. I dem fanns ett ängestycke av Lars Bertilsson liggandes nordanför de stycken han köpt av Erik Olsson, vilka bjöds ut år 1622 den 20/3, se Gästrike dombok.

———

 

Bastian Poppelman d.ä. och Elsa Rådde hade 4 barn: Burchard d. 1656, Daniel f. 1640, Sebastian f. 1642, Elsa f. 1643,

Burchard Poppelman, avled som student i Uppsala 24/4 1656 där han hämtades av de tre syskonen och begraven i domkyrkan.

Daniel Poppelman (f. 1640 – d. 1695) Lotsålderman, handlande, rådman och borgare 1663.

Gift 1) 1664 med Malena Olsdotter Albogia ( – 1676) som var dotter till kyrkoherden i Rogsta Olaus Albogius (1616-1689 f. i Hedesunda).

Gift 2) 1678 med rådman Olof Larssons dotter Ingrid Olsdotter ( – d. 22/5 1713).

Han invaldes till Stora Sjötullsrätten och ersattes vid sin död av rådman Olof Skiänk. Han efterträdde rådman Erik Larsson Helsing. Reste till Holland 1660. Blev stadsmäklare 1676. Invaldes till Stora Sjötullsrätten. Ersattes vid sin död av rådman Olof Skänk.

Daniel (1640-1695) hade 4 barn: Sebastian f. 1668, Daniel f. 1672, Olof f. 1674, Elsa f. 1689.

Sebastian Poppelman (f. 1668 – skjuten i Narva 1700, 32 år). Var löjtnant vid Helsinge Regemente, gift 1699 med Magdalena Lenasia, som sedan gifte om sig med kapten Johan Lorentz Stang(?) från vilken hon slutligen blev skild.

Magdalena reste då hem till sin dotter Ingrid Poppelman (f. 1700- ) i Stockholm som 1731 gifte sig med en vaxljusmakare ( – d.1739). Hon levde fortfarande 1762 i Stockholm då hon skänkte vreten n 39 på Sörby till släktingen apotekare Hasselback.

Daniel Poppelman (1672- 3/5 1738). lotsåldermannen som dog i Öregrund blev borgare 1698. Gift 1704 med Carin Eriksdotter Grönbohm. Hon var dotter till smeden Erik Petersson Smidt. Daniel blev student 1690/1692? (enligt olika källor: Matrikeln för Gevalienses och Sehlbergs anteckningar).

Daniel (1672-138) hade 3 barn: Malena f. 1706, Daniel f. 1708, Erik f. 1720.

Malena Poppelman (f. 1706 –d. 24/3 1775), ogift.

Daniel Poppelman (f. 1708-1784). Var guldsmed. Blev borgare 1745. Gift 1743 med Catrina Gregoria (1707-1772) från Stockholm, 65 år.

Daniel (1708-1784) hade 5 barn: Daniel f. 1745, Anna Catrina f. 1747, Johan Jacob f. 1750, Elisabet f. 1753 Ingrid f. 1753

 

Daniel (1745-1760). Blev endast 15 år.

Anna Catrina (f. 1747, dog s.år)

Johan Jacob (f. 1750) Var med i Gefle riksdag 1792.

Elisabet (f. 1753)

Ingrid (f. 1753 – dog s.år)

Erik (f. 1720 landsskif.) häradsskrivare i Hälsinglands norra fögderi, gift i Gävle 1749 med Anna Maryse Ca Folcker, handlare Åke Folckersdotter.

Erik f. 1720 hade 3 barn: Catarina f. 1750 Gunilla f. 1762, Johanna gift Edenlöf.

Catarina Ementia (f. 1750)

Gunilla (f. 1762 – d. 24/12 1824), Gift 2) med comministern i ?holm, ? Åsberg.

Johanna, Gift 1) med kyrkoherden i Hamrånge och fälthandahl? Olof Granlund. Gift 2) 1796 med kyrkoherden i Litslena, Uppland, Mag. Olof Edenlöf.

Olof Poppelman (f. 1674, sjöman som for till Västindien från Holland.

Elsa (1689-1764) gift 24/2 1706 med handelsman Michael Pehrsson Thel från Sthlm (f. 1663-d. 4/9 1726). Michael var i början en stor handelsman i Stockholm men slog sig ned i Gävle när han 1706 fick rådman Daniel Poppelmans (1640-1695) dotter Elsa 1689-1764.

Elsas (1689-1764) hade 6 barn: Petter Mickaelsson f. 1707, Ingrid f. 1709, Margareta f. 1711, Elsa f. 1712, Danie f. 1713, Ingrid f.1721.

Petter Michaelsson Thel (f. 1707) En sjöfarare.

Ingrid Thel (f. och d. 1709)

Margareta Thel (f. 1711)

Elsa Thel (f. och d. 1712)

Daniel Thel (f. och d. 1713)

Ingrid Helena Thel (f. 1721)

Elsa Poppelman (f. 20/11 1643 – d. 1738), 96 år. Gift 17/6 1660 med theologie professor i Uppsala, doc. Martinus Olai Brunnerus, (d. 28/8 1679). Han är berömd för sitt agerande mot häxprocesserna.Se även!

Sebastian Poppelman d.y. (1642 – d. 17/4 1709), Med. Studerande 1649(?). Kungl stipendiat 1648, var stadsläkare och “stadsphysicus” i Gävle.

Han nämns första gången 1679 och den 9 jan 1693 valdes Bastian Poppelman av landshövdingen till rådman i Otto Nilssons ställe (ersatt för sin ålderdom och svaga höft samt enfaldighet). Borgmästare och Råd hade även haft Poppelman i åtanke i anseende till hans meriter, förfarenhet och berömliga studier och eljest goda qualiteter, och förmente de att ej Patienters uppvaktning, så i staden som på landet, skulle förorsaka oförmodeliga hinder i ämbetsförrättningen. Denne Sebastian Poppelman har felaktigt påståtts vara son till Johan Casparsson i Göteborg, vilket redan under 1800-talet motbevisats av Erik Sehlberg med en omfattande utredning. Sehlberg skriver på sid. 207: “Var son till Rådmannen Bastian Poppelman, hvilket jag av åtskilliga protokoller sett att han kallas Rådman Poppelmans son … ur Kyrkoboken och Bouptäckningsprotokollen blifver så som på efterföljande pag.” (Här följer två sidor med stamtavlor för Bastian Poppelman d.ä. resp. Daniel Poppelman d.ä.).

Gift 1) 25/2 1679 med Catharina Medren? Gift 2) med Catrina ?

Sebastians ( 1642 – 1709) hade 6 barn: Magdalena f. 1684, Thomas, Elsa gift Winge, Catarina f. 1695, Mårten f. 1697, Barbro f. 1699

Magdalena (f. 1684 – 28/7 1737)

Thomas, Regementsfältskär i Köpenhamn 1737 då bouppteckningen gjordes efter hans syster.

Elsa (1692-1771)

var åldfru på Stockholms slott när hon blev änka 1748. Enl ett protokoll på Slottsarkivet blev hon åldfru 1737. Men redan tidigare före äktenskapet tillhörde hon slottsförsamlingen. Magnus Winge död 1748 hade, enl bouppteckningen efter honom, titeln kamrer i det De la Gardieska hovet.

 

Elsa var gift med Comp.skrivaren/kamrer/handelsbokhållare Magnus Winge (ca 1700-1748-05-08)

(Magnus Winge född ca 1700, död 1748-05-08 (blev 48 år) var son till Johan Fransson Personne, byggmästare vid Lövsta & Österbybruk och mjölnare i Uppsala, död 1722-04-23 i Forsmark och Catharina Månsdtr/Magni Winge född ca 1676, död 1715-03-25 i Börstils socken. De gifte sig 1697-10-10 i Forsmark.)

————

och deras barn var Magnus Julius (1731-10-05 – 1798) kyrkoherde g.1) 1773 m. rådmansdottern Anna Margareta Goethe från Västerås, g.2) 1778 m. fänriksdottern Brita Christina Grydén, Johan (1733-01-02 -1807) bankkamrer, g. 1759 m. kyrkoherdedottern Magdalena Torsk (1738-1767) och Hedvig Catharina (1734-11-13 – d. 1807, g. 1760 m. kyrkoherden Johan Kempe. Alla barnen födda i Jacob & Johannes fs i Sthlm. (Barnens namn har korrigerats av Eva Lange).

Elsa testamenterar sina fastighetsandelar i Gefle till systern Catarinas 3 Deglouf-döttrar.

Eva Lange tvivlade på att Elsa blev änka 1761 på Ruby och forskade vidare och är nu säker på att det är en felaktig uppgift. Hon nämnervidare att det skulle kunna stå att hon bodde som änka i Ruby, Västerhaninge tills dottern gift sig 1760, då hon flyttade in hos dotterns familj?

I Magnus Winges bouppteckning nämns som fast egendom Ryby, dvs Elsa och/eller barnen ärver Ryby.
Kompl info inkom från Eva Lange 2014-12-05.

Magnus Winge född ca 1700, död 1748-05-08 var son till Johan Fransson Personne, byggmästare vid Lövsta & Österbybruk och mjölnare i Uppsala, död 1722-04-23 i Forsmark och Catharina Månsdtr/Magni Winge född ca 1676, död 1715-03-25 i Börstils socken. De gifte sig 1697-10-10 i Forsmark.

Catharina Månsdtr/Magni Winge född ca 1676, död 1715-03-25 var dotter till Måns/Magnus Winge, fogde, befallningsman vid Forsmarks bruk död 1729-05-06 i Forsmark.

Magnus var sambroder med Frans Personne, dvs de hade samma mamma och pappa.

Bouppteckning i Sthlms rådhusrätt: 1750/1:385 pga kamreren i De la Gardiska hovet Magnus Winges död 1748-05-08. Änkan Elsa Poppelman nämns liksom deras barn stud. i Uppsala Magnus Julius 19år, e.o. bankkanslist Johan 18år, Hedvig Catharina 16år och förmyndaren sambrodern juvelerare Frans Personne. Fast egendom: frälsehemman Ryby i Västerhaninge. Och på slutet arvets värde 14.488 kr.

Detta är vad som står i kyrkböckerna: Magnus Winges namn stod i Ribbys husförhör 1743, 1748 (antagligen som ägare till egendomen, för de bodde i Stockholm). Elsa bodde 1752-60 (s.95) i Västerhaninge (Ribby/Ryby/Ruby – namnet skiftar på olika ställen) Sthlm län som fru camarersh. (= kamrershustru) Elsa Winge tills. med barnen och -54 även med mad. Cath. Degellou 26år. 1752 bodde även jungfru Barbro 40år (= Poppelman?). Hon kallades fru camarersh. Elsa Winge och hon står överst dvs inte omgift. Nästa uppgiftsdatum 61-02-05 bodde de inte kvar. Hon bodde i Strängnäs hos dottern Hedvig Catharina Kempe enl. husförhör 1765-71. Dottern gifte sig 1760 och hon flyttade in hos dottern och hennes man Johan Kempe, efter dotterns giftermål. Det är därför hon flyttar från Ruby. Dotterns fam bodde i Askersund 1761-4, men eftersom kyrkboksuppgifterna är ofullständiga i Askersund, går det inte att se om Elsa bodde där. Men det är högst sannolikt.

 

Catarina (1695-1772). Gifte sig i februari 1726 med handlande i Gävle Joh. Casp. Deglouf som blev borgare 5/11 1726.

Catharina (1695-1772) hade 4 barn: Sophia f. 1726, Catrina f. 1728, Emanuel f. 1729, Ingrid f.1730

Sophia Deglouf (f. 16/3 1726). Blev endast 5 år.

Catrina Deglouf (f. 1728), vistades ogift i Karlstad.

Emanuel Deglouf (f. 11/9 1729)

Ingrid Deglouf (f. 9/11 1730, d. 22/3 1805)

Gift 1) med Organisten vid Barnhusförsamlingen i Sthlm, Lars Collinder, född i Ovansjö.

Gift 2) 1779, familj med stadsvaktmästaren i Gefle, Olof Holmberg.

Mårten, (f. 1697), amiralitetsbokhållare 1737.

Barbro (f. 1699) levde ogift i Stockholm.

————————————————

SLÄKTSCHEMAT.

 

gravstenen. Rodde/Rådde-släkten.

Då det är svårt att läsa Sehlbergs anteckningar bifogas de flesta anteckningarna om Poppelman i mycket hög upplösning för egen kontroll.

 

Gefle och dess slägter.

Bibliotekarien som skrev rent dessa teckningar.

Skulpturen av honom.

———————————————————————————-

  Sammanställt och länkat av Lisse-Lotte Danielson – lisse-lotte@danielson.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top