Förr och Nu, Del 1

 

Serien fortsätter i Del 2.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

Korsning S. Kungsgatan/Kaserngatan

S:t Petri kyrkan 1895 – 1959

St_Petri_ka_1895-1959_kv_Kasernen_Carl_Larsson

Foto: Carl Larsson (Tänk vilka vackra byggnader som revs!)

St_Petri_ka_1895-1959_Interior-Kaserngat_S_Kungsgat         Petri_kyrka__2

 

St_Petri_kyrkan_Kaserngatan_S_Kungsgatan_1895-1959

———————————————————-

 

NU:

 

Korsning S. Kungsgatan/Kaserngatan

 

IMG_5999

Foto: Hitta.se

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

Förr – Gefle stads sparbank. Korsning: N Kungsgatan – Nygatan.

Huset byggdes 1899.

Gefle_stads_sparbank

 

———————————————————–

 

NU:

 

Handelsbanken. Korsning : N. Kungsgatan – Nygatan.

Bilden tagen 12 maj 1984 av Leif Jäderberg, Gefle Dagblad.

 

Handelsbanken

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

Vy från Gammelbron

 

fran_gammelbron_forr

 

———————————————————–

 

NU:

 

Vy från Gammelbron

 

Fran_Gammelbron_nu

Foto: Mats Fallqvist, Länsmuseet Gävle.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

Västra Nygatan mot Gevaliapalatset

 

 

Vastra_Nygatan_mot_Gevaliapalatset-Carl_Larsson

 

———————————————————–

 

NU:

 

Västra Nygatan mot Gevaliapalatset

 

 

Vastra_Nygatan_Gavle_mot_Gevaliapalatset_Mats_Fallqvist

Foto: Mats Fallqvist, Länsmuséet

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

Drottninggatan 26

 

Bergströms Pälsvaruaffär AB,

(Idag finns Bergströms Päls i Gävle AB på Timmermansgatan 18. Den är även kallad AB Fribergs päls.)

 

Bergstroms_Palsvvaruaffar_AB_a Bergstroms_Palsvvaruaffar_AB-b

Denna firma, en av de äldsta inom sin bransch i staden, grundades år 1881 av körsnär Aug. Pettersson. Affären,

som var belägen vid Salutorget, övertogs år 1822 av F. A. Rackwitz, vilken innehade den till år 1922, då den

övertogs av körsnär B Bergström. Denne lät år 1928 ombilda firman till AB och han blev själv dess verkst. direktör.

År 1934 flyttades firman till nya moderna lokaler vid Drottninggatan 26, där den förfogade över ändamålsenlig och

trivsam försäljningslokal, provrum och skrädderilokal. Ett modernt kylrum tillbyggdes år 1937, vilket var det första

i sitt slag i staden och där skinn och pälsar förvaras samt mottagas för sommarförvaring.

På firmans verkstäder utföras alla slags arbeten inom pälsvarubranschen såsom pälsar, pälskappor, capes, skinnmössor,

moderna skinnkragar etc. och man har alltid hållit sig à jour med de växlande modenyheterna från utlandet. Modenyheter

försäljas även från såväl Paris som Wien, London och Berlin. Firmans skinnsortiment är mycket rikhaltigt och av

bästa kvalitet.

 

———————————————————–

 

NU:

 

 

Drottninggatan_26

På Drottninggatan 26 ligger år 2010 Naturkompaniet.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

FÖRR:

 

Stortorget_mot_Sagabiografen_1967_Adolf_Lofgren

Vy över Stortorget mot Saga-biografen år 1967 Foto: Adolf Löfgren.

 

 

———————————————————–

 

NU:

 

 

Mot_filmstaden

Ungefär samma vy år 2011 fast Stortorget är kraftigt förminskat. Foto: Lisse-Lotte Danielson.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

FÖRR:

 

Drottninggatan 33.

 

A_U_Wahlberg_AB_Drottninggat_33

 

A. U. Wahlberg AB, GEFLE

Denna firma började sin verksamhet år 1871 och var den äldsta inom guldsmedsbranschen i Gefle. Företagets grundare, Anders Ulrik Wahlberg, tillverkade sina guldsmedsvaror i en verkstad belägen vi N. Slottsgatan 13 och varorna såldes sedan på marknaderna. Utvecklingen gick emellertid framåt och en affärslokal förhyrdes.

Denna flyttades år 1882 till Drottninggatan 28, men år 1936 flyttade firman åter, denna gång till de moderna affärs- och verkstadslokalerna vid Drottninggatan 33. Efter A. U. Wahlbergs död drevs firman av sonen, juvelerare David Wahlberg. Dennes son, juvelerare Yngve Wahlberg var företagets chef.

I minutaffären såldes alla slags kvalitetsvaror inom juvelerare- och guldsmedsbranschen och på firmans verkstad tillverkades olika slag av guldsmedsarbeten, speciellt släta ringar m.m.

 

———————————————————–

 

NU:

 

 

Drottninggatan_33

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

Svanhuset i Boulognerskogen och i Södra koloniträdgården.

 

Svanhus_kolonistuga_fore_1887

Fotot på Svanhuset borde vara tagit före 1887 då inga gaslyktor syns till höger.

I stadsarkivets protokoll från drätselkammaren anges att promenaden i Stadsträdgården fick gasljus 1887.

Huset stod på en holme i Stadsträdgården. 1892 sökte konditorn J F Andersson om tillstånd att nyttja huset

för caféverksamhet och servera vatten, kaffe och te samt uppföra lusthus för sjöfåglar.

Okänd fotograf.

 

———————————————————–

 

 

NU:

 

 

Svanhus_kolonistuga_2005

Svanhuset i all sin glans med nybyggd förstubro och trappa, år 2005.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

FÖRR:

 

 

Drottninggatan 29.

SAVOY_Drottninggat_29

Tecknat och författat av Karl-Einar Johannesson

 

 

———————————————————–

 

NU:

 

 

Foto: Lisse-Lotte Danielson

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

Drottninggatan 29

 

Hovjuvelerre_E_Johansson_Nygatan_37

Exteriör av Hovjuvelerare E. Johanssons affär, Nygatan 37.

År 1899

Interior_Hovjuvelerre_E_Johansson_Nygatan_37

Interiör från Hovjuvelerare E. Johanssons affär, Nygatan 37.

 

———————————————————–

 

NU:

 

Nygatan_37

År 2011 Hårkonstnär Tommie Foto: Hitta.se

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

S. Slottsgatan – Brunnsgatan.

 

 

S_Slottsgat_Brunnsgat_1990-Thore_Schelin

 

———————————————————–

 

NU:

 

År 1990. Foto: Thore Schelin.

 

S.Slottsgat_Bunnsgat_2011

År 2011 Foto: Hitta.se

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

Korsningen Norra Kungsgatan – Ruddammsgatan.

 

N_Kungsgat_Ruddammsgat_1965_Lars_Lindahl

 

———————————————————–

 

NU:

 

År 1965. Foto: Lars Lindahl.

 

N_Kungsgat_Ruddammsgat_2011

År 2011 Foto: Hitta.se

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

Brandstationen_Fisktorget

Förr i tiden kallades alltid Hamntorget för Fisktorget. Numera kallas det Busstorget. Fisktorget hade en livlig kommers, speciellt på

lördagarna som var den rätta torgdagen. Där stod fiskhandlare på torget längst söderut mot Gavleån. Fiskarna från Utvalnäs och Bönan

kom med sina båtar och åkte in i Lillån där de kunde lossa sina strömmings- och böcklingslådor vid fiskbryggan. Sedan placerade sig

fiskarna i en lång rad och stod och sålde sina fångster. Under andra världskriget, då det var ont om mat, blev det så stora köer till

fiskarnas försäljningsställen att polisen måste ordna köerna.

På övriga torget stod grönsaks- och blomsterhandlare. På höstarna människor som hade plockat lingon, blåbär, hallon, potatis, jordgubbar.

Det var sorl och skratt. Bekanta pratade med varandra. Och det ljudet har nu blivit ersatt av trafikljud, bussar och bilar.

På 20-talet såldes varm mjölk och bullar. Även s.k. “holländare” och “studenter” såldes från kärrorna. På höstarna stod även försäljare

från Älvkarleby och sålde nejonögon som fångats i Dalälven.

Spårvägen som togs i bruk 1909 svängde från Nygatan ner längs torgets östra sida och passerade där en imponerande rad byggnader –

Hotell Baltic, invigt 1928 och ritad av stadsarkitekten Gunnar Wetterling, Ferdinand Bobergs berömda brandstation byggd 1890-91 och

gavlarna av tre rader med hamnmagasin, snabbt uppförda efter den stora branden.

Text ur K E Johannessons “Några gamla stadsbilder” och Christina Thunvalls “Bebyggelsehistorisk tidskrift”.

 

————————-

 

 

NU:

 

Brandstationen_Hamntorget

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

Brunnsgatan_S_Kungsgatan

 

1950-talets början.

 

——————————————-

 

 

NU:

 

 

Konsumhallen_S_Kungsgatan_Brunnsgatan

Samma gathörn. Konsumhallen 2011. Foto: Hitta.se

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

S:t Ansgars hus i Kv Magistern nära St. Heliga Trefaldighetskyrkan.

 

St_Ansgar_1930   St_Ansgar_2009

Foto i Gävle Dagblad 1930. Stadsbiblioteket Foto: Sten Hillman 2009.

Foto: Börje Försäter

Förebilden till S:t Ansgars hus är den skolbyggnad som låg i kvarteret mellan 1671 och 1838, vilket är upphovet till kvartersnamnet magistern. I byggnaden bedrevs undervisning fram till 1817. Därefter användes byggnaden till auktionskammare och gymnastiksal. År 1838 såldes huset till skomakare Jonas Tellbom för 166 riksdaler banko. Tellbom sålde huset vidare till en bonde i Hemlingby. Denne lät sätta upp byggnaden på sin gård intill landsvägen, men ändrade byggnadens längd och sänkte taket. Byggnaden står fortfarande kvar i Hemlingby.

Drottninggat_EPA_Skradderi_Monark

 

F55_Karta_Gymnasiegard_gavel  Ny skolbyggnad invigdes 1671 strax sydost om kyrkan innehållande Trivialskola och Gymnasium 

    

S:t Ansgars hus i kvarteret magistern Sten_Hillman_liten

 

 

 158_Tellboms_slaktschema

Skomakare Tellboms släktschema. OBS, stor fil för att underlätta läsbarheten. Ur: Erik Sehlbergs “Gefle och dess slägter”.

När stadsarkitekten Gunnar Wetterling ritade S:t Ansgars hus använde han den gamla skolbyggnaden som förlaga. Han ville anknyta till platsens historia och det nya huset fick därför exakt samma yttermått och taklutning som det gamla skolhuset. Det som skiljer exteriört är att

S:t Ansgars hus vänder gaveln mot kyrkan och att huvudingången flyttats från långsidan till gaveln.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

Hjalmar_Ewerlofs_bok-_musik-_Pappershandel_1877

 

Hjalmar Ewerlöfs bok-, musik- pappershandel 1877.  Förvaltningshuset 2011. 

 

 

————————————

 

 

NU:

 Forvaltningshuset_Kyrkogat_22_N_Radmansgat_2_kv_trahasten 

 

Hörnan Kyrkogatan 22 – N Rådmansgatan 2, Kv Trähästen

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

Filadelfia

Södra bönhuset

————————————————–

 

NU:

 

Gävle missionsförsamlings första bönhus – Filadelfia – uppfördes 1855 vid Södermalmstorg där Pingstkyrkan nu ligger. Bönhuset, som ritades av stadsingenjören Johan Heinrich Rosenbaum, byggdes så att ena delen fick två våningsplan medan andra delen upptog en församlingssal genom två våningar.
Byggnaden såldes 1882 till Gefle Godtemplarförening, övertogs 1924 av Pingstförsamlingen och revs 1960. Församlingen uppförde sedan en ny kyrka på tomten.

 

Pingstkyrkan_3_S_kansligatan_22

Pingstkyrkan

med sin orgelliknande fasad vid Södermalmstorg, invigd 1963, är ritad av Norman Kjeldsen och byggd av Pingstförsamlingen. Byggnaden renoverades och byggdes om 1981.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

Gavle_fornyar_sig_24_a

 

Gavle_fornyar_sig_24_b

 

 

———————————-

 

NU:

Drottninggat_N_Slottsgatan Samma vy – Tre olika skepnader

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

CH_fore_branden

 

Centralhotellet före branden

 

—————————-

 

NU:

 

 

Efter_Ch

 

Platsen efter branden.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

DANSBANANS HISTORIA

 

 

Dansbanan i Boulognerskogen.

Två hus brann i Boulognerskogen

 

—————————

2009-07-14

 

Dansbana_nu     Brand_2

 

2010-05-14 -SUCK!

—————————————

 

 

NU:

 

 

IMG_8282_brunnen_dansbana

 

2010-07-02 (Fas tre —- det var en gång !)

 

 

 

       gronska_tradgardsrum_var

 

Boulognerskogens eget trädgårdsrum längs Hälsans stig. (Den i mitt tycke absolut vackraste platsen där)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR::

tommy_rosita

 

Bidrag från Ingrid Landbergs dotter Rosita Brandon-Cox. Ingrids barn Rosita med storebror Tommy på promenad vid Murénska badhuset..

———————————————

 

 

NU:

 

 

 

Murre_blir_polishus

Murénska badhuset ersattes av Polishuset. Muréngatan har tyvärr försvunnit.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FORR OCH NU

 

1934 Tempo 2010. Åhléns (fd Tempo)                                                                                                                                                             2010  Åhléns (fd Tempo)

                                                              

Tempo_N_Kungsgatan  Nya_tempo_interior

 

 

Tempo_1936      Ahlens_ingang_Drottninggatan_16 Fd Tempo.

Gävles första varuhus var troligen Tempo (invigt 1934) på Norra Kungsgatan 1936. Huset med Lindbloms hörna, en livsmedelsaffär och på andra sidan av Drottninggatan det hus som revs 1937 för att bereda plats för Konsum invigt 1938. Observera spårvagnen vid Drottninggatan. Vykort.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

BERGGRENSKA GÅRDEN.

 

 Berggrenska_1869  Gävlebranden 1869.

 

 

 

—————–

 

 

NU:

 

Berggrenska_garden  År 2010.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

En dramatisk plats framför Biblioteket: Petter Snifs hus på 1600-talet, Rettigska palatset,

 

 

Snifs_kallare

Rettigs hus som stod på källargrunden från Snifs hus på 1600-talet.

 

  

Rettigska_huset_1860
1860-talet
Rettigska_palatset_slutet
1961
 

        Fd_Rettigs

         Platsen där Rettigska palatset låg tidigare

——————————————————————-

 

 

NU:

 

Minnesstenar nedanför Henry Moores Tredelad kvinna.

 

 

Rettigsgrund

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

Stortorget_Sjobergs_garn

Förr 1971.

 

 

———————————-

 

 

NU:

 

 

Fd_Sjobergs_garn  Nu 2010.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

Före Kungsgatans tillkomst passerade vägarna mellan Norr- och Södertull över torget och Gammelbron.

 

 

stapeltorget_1829

 

Detalj från mittersta huset bredvid kyrkan – se nedan. Stapeltorget år 1829.

Stapeltorget_fore_1869

 

 

——————————————–

 

NU:

 

Stapeltorget_2010 År 2010: Kyrkan är nu skymd av diverse hus på det tidigare Stapeltorget.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

Stadsbranden 1869 som startade vid Korsningen Drottninggatan – N. Slottsgatan

 

Ateneum_fore_1869

1843 ombildades Elementarskolan till Gefle Athenæum, en högre tvåårig borgarskola och treårigt civilt och militäriskt gymnasium med studentexamen.

1860 efterträddes Ateneum av Borgarskolan. Byggnaden låg mellan Drottninggatan och N Slottsgatan och förstördes vid Gävlebranden 1869.

Branden_borjar_Drottningg_Slottsgat

Stadsbranden 1869 börjar i hörnan av Drottninggatan – Slottsgatan hos snickare Erlandssons verkstad.

 

———————————–

 

 

NU:

 

 

 

Drottninggat_N_Slottsgatan

År 2010: Drottninggatan – N Slottsgatan idag.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

Stortorget

 

 

 

Bussar

Vår mysiga gamla Busstation.

 

———————————————-

 

SENARE:

 

 

stortorget_snart_gammalt_igen

 

Även denna vy är nu inaktuell efter ombyggnad.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

 

Rådhuset

 

Stora_torget_fore_branden_1869

 

FÖRR: Före branden 1869. Stora torget fanns framför rådhuset.

—————————————–

 

 

NU:

 

 

Radhuset

 

Samma torg har utnyttjats 2009 under ombyggnaden.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR OCH NU:

 

 

Navigationsskolan OCH Polhemsskolan.

 

 

Navigationsskola    Navigationsskola_2

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

FÖRR:

 

Gammelbron mot öster

.

 

FORR_Gammelbron

—————–

 

NU:

 

 

NU_Gammelbron_mot Ost

År 2010.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

FÖRR:

 

Från kyrktornet

.

 

Klintbergska_reducerat

 

År 1895

—————————————-

 

NU:

 

 

Ny_reducerad

 

År 2009

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

3 thoughts on “Förr och Nu, Del 1”

 1. nisse717@gmail.com

  Bilden på EPA och Fogelbergs är väl fel, är det inte där Centralbageriet, Telia, Apoteket och “Mingel och Bar” ligger nu ?

 2. Nisse, har jag alltså prickat in fel kvarter? Det är inte alls omöjligt… Bra att din kommentar får ligga kvar här så övriga besökare ser den.

  Lisse-Lote

 3. Mats Nauwelaertz de Agé

  Hej!
  Jag reagerade också på den bilden. Min mormor och morfar bodde på N. Stapeltorgsgatan 5, så jag var ganska hemmastadd i dessa kvarter. Så Nisse har helt rätt.
  Hälsningar
  Mats

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top