Södra Kungsgatan i Gävle 1947

 

Redan på lantmätare Christopher Stenklyfts karta över Gävle från 1706 finns Kungsgatan inritad. Söder om slottet finns redovisad en gles kvartersbebyggelse, som senare under 1700-talet byggs ut alltmer och kommer att prägla Södra Kungsgatan ända fram till den genomgripande saneringen 1950-talet. Tidigt fanns här olika hantverkare och bl.a stadens gästgiveri. Under 1900-talet kom en rad små affärer att trängas längst gatan.

 

——————————–

November 7 2012

  Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top