Inre hamnen i Gävle 1954

Inre hamnen har stolta traditioner från 1700- och 1800-tal, då Gävle med sina rederier och skeppsvarv var en av landets ledande sjöfartsstäder. Ända fram till och med 1950-talet var trafiken livlig och hamnen myllrade av aktiviteter. Därefter medförde det ökade tonnaget och det större djupgåendet att allt färre båtar gick längre in än till Fredriksskans. Idag ligger den stolta hamnen öde.

 

——————————–

November 7 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..