Borgarskolans anlagda brand 1994 i Gävle

 

Foto:   Erik Holmis Holmstrom

 

Omfattande bränder i skolor har inte varit alltför vanliga. De senaste åren har dock antalet ökat på ett oroande sätt. Vissa bränder har tekniska eller naturliga orsaker. Andra är orsakade av slarv eller olycksfall, men många är anlagda.

 

Med dessa fakta som utgångspunkt har man funnit det angeläget att producera filmen “Varför just vår skola?”. Den brand som utgör huvudexemplet anlades i Borgarskolan i Gävle. Händelsen inträffade i slutet av 1994 och gav förövaren ett långvarigt fängelsestraff. Det var inte en elev, utan en några år äldre man. Alltnog orsakade det många praktiska problem med provisoriska lokaler för skolans elever.

 

Filmen är 8 minuter. Det är vår förhoppning att elever och lärare och rektorer vid högstadiet och gymnasieskolan ska se den gemensamt och diskutera problemet och utvecklingen en stund.

————————–

December   1 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website