Insändare: Vårdpersonal till de äldre behövs

 

Vårdande

 

INSÄNDARE – Välkomna dem för de kommer att behövas

Vi lever allt längre i Sverige i dag och andelen äldre i befolkningen kommer fortsätta öka lång tid framöver. Bara inom de närmaste 20 åren kommer vi att se konsekvenser utav detta.

 

Landets ekonomi blir sämre och försörjningsbördan ökar på den arbetsföra delen av befolkningen. Vårdbehovet för de äldre ökar. 2012 togs det fram fem nationella åtgärder för att handskas med situationen.

 

Att öka arbetskraftsinvandringen och migrationen var ett av dessa. En fördubbling av den i dag förväntade invandringen behövs för att åldersstrukturen ska påverkas. Detta ger oss i Sverige ett tillskott av människor i arbetsför ålder. Så det bör inte ens finnas en debatt om invandringens vara eller icke vara.

 

Intergrationen av invandrarna bör vara det viktiga. Investeringar i flyktingar, barn som vuxna, tar tid och det kommer att kosta men avkastningen kommer att komma i rättan tid!

 

1994 kom min man och hans släkt hit till Sverige som flyktingar från kriget i forna Jugoslavien. I dag arbetar han som brandman och inom hans släkt besitter man yrken som undersköterska, yrkeschaufför, lokalvårdare och anläggningsarbetare.

 

De bidrar alla till Sverige i dag – de belastar inte. Och de har inte “tagit” någons arbete. De arbetar inom yrken där arbetskraftsbristen är stor.

 

Så ni som är födda på 1940-talet och ni som har föräldrar som är födda då, tänk på detta – om 20 år från nu är situationen säkert så för många 40-talister att omvårdnadsbehovet är stort. Man är beroende av någon annans omsorg.

 

Så nu kan ni ta ställning till hur ni vill ha det. Att i dag välkomna människor från andra länder som om 20 år kommer vara i arbetsför ålder eller välja att ligga där i ensmahet på ålderns höst utan bytt blöja, varm mat, någon som duschar dig och borstar dina tänder eller tar ut dig en sväng.

 

Besök ett äldreboende i dag, läs statistik över landets demografi och ana dig till hur framtiden kommer se ut om vi inte tar emot dessa människor som frivilligt och ofrivilligt söker sig hit.

E.L.

Se Replik till denna insändare:

—-

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top