Brister på Flyktingboende i Marma, Skyskrapan.

Marma-boende

 

Mögel och brister på flyktingboende i Marma

 

UTDRAG ur artikel Public. i Arbetarbladet 3/2 2015.

 

Mögel och bristande brandskydd. Det kinesiska fastighetsbolaget Dragongate International Group AB har problem med fastigheten i Marma som är flyktingboende. enligt Migrationsverket.

——

I drygt tre år har Dragongate International Group AB hyrt ut fastigheten på Båt- mansvägen 23 till Migrationsverket där det i dag bor 50-60 asylsökande och andra som väntar på att få egen bostad.

 

Vid en inspektion kom nyligen synpunkter från Gästrike Räddningstjänst. Det handlar om att de så kallade brandskyddsgränserna ska upprätthållas bättre i lokalen. Det handlade även om att noggrannheten måste öka när lokalen byggs om, när boende tar med egna saker och var det finns förråd och var saker ska slängas.

 

Förvaltaren  fick även synpunkter på en dörr i källaren som åtgärdats. Det ska också noggrannare kontrolleras att det finns brandvarnare i varje lägenhet.

 

Migrationsverket har även fått en vattenskada och mögel i en av lägenheterna, men de boende har flyttat tillfälligt och de åtgärdar detta nu. I övrigt känner man inte till några brister.

 

Fastigheten är inte i toppskick.

 

– Det är en spartansk standard och en gammal fastighet. Vi letar verkligen efter fler lägenheter, men det är svårt att få tag på. Det blir slitage när folk flyttar in och ut här. När det blir problem får vi tala om det för förvaltaren som får åtgärda bristerna, säger Migrationsverket.

 

Senast 4 maj ska bristerna i brandskydd vara åtgärdade, enligt Gästrike Räddningstjänst.

 

Läs artikeln i sin helhet i ovanstående länk.

 

rp_Skiss-av-skyskrapan-190x190.jpg

Skyskrapan – Debatten går vidareMen gestaltningen då?

INSÄNDARE

Många insändare har det blivit om det tilltänkta höghuset de senaste veckorna.

 

Argumenten har varit många, bland annat ekonomiska skäl, som att ett höghus i Malmö inte fick det att gå runt. Det argumentet faller väl rätt platt på grund av bristen på andra exempel. Man oroas över brandrisker, fast myndighet därifrån granskar och godkänner.

 

Det talas om ökad trafik. Är det gångtrafik som avses då, på Gamla Gefles kullerstenar?

 

Biltrafik till och från huset sker från Joe Hill-platsen. Jag ser ingen orsak att ta sig en genväg över Gamla Gefle. Är det gångtrafik som menas blir jag på allvar oroad över en egoism som i så fall råder i området. Det är inte era gator, det är allas gator och de kan knappast påverkas av skosulor.

 

Sedan har vi en tidigare stadsarkitekt det refereras till, som vill att man bygger höghus mitt på tomma ytor. Är det inte så vi gjort de senaste 60 åren med påföljande gleshet, låg närservice, långa resor?

 

Konsekvenserna av sådan stadsplanering blir trista intetsägande städer och man behöver bara ge sig upp på Brynäs några kvarter upp för att förstå. Inga verksamheter i bottenvåningarna (undrar hur mycket jobb som funnits där ifall det funnits lokaler?), dubbelt med parkeringsplatser mot antal lägenheter.

 

Titta, här godkände inte kommunen Immanuelskyrkan för bostadsändamål för att det inte fanns tillräckligt med p-platser och då ligger det ett stenkast ifrån Centralstationen.

 

Man säger att Tullbomsgårdens föreningar ska kastas ut på gatan, men säger inget om orsaken och möjliga följande lösningar mellan föreningarna och kommunen.

 

Här har vi saftiga påståenden om näringslivets makt över Gävle, att en tomtägare ska få tjäna pengar på andras boende. Var det kommunen som rankades dåligt i olika näringslivsundersökningar eller hur var det?

 

Vidare har vi misstänkliggörande av enskilda politiker, att de skulle manipulera den demokratiska processen, för att de är med på Yimby Gävles sida på Facebook. Med all rätt får de vara med på vilken öppen debatt som helst.

 

Men det är väl kanske så att det inte passar vissa personers åsikter att det finns ett nätverk i staden som intresserar sig för stadsbyggnadsproblematik och som vill se en en mer långsiktig lösning för dessa problem.

 

Själv har jag blivit beskylld att vara betald för att påverka debatten, men men lugn, det är helt obetalt intresse. Sverige har idag många nätverk som påverkar debatten i öppna forum, liksom andra forum. Ni vet vilket jag menar. Där huserar bland annat kulturella personer och folk från SVT, det har man märkt i debatten. Kommer deras engagemang att finnas i lika stor utsträckning på annat håll i staden?  Och var är de högljudda från Villastan som beklagade sig över ett höghus vid Strömvallen?

 

Gestaltningen då? Någon har kritiserat husets gestaltning, många säger bygg på annan plats, inte hos oss! Ingen säger “kan vi bygga 100 lägenheter på detta viset i stället, på denna plats?”

 

Ska man klaga på något är väl det snarare hur de äldre kvarteren inte vävs in i stadsmiljön på ett bra vis i stället. Omgärdade av p- platser, lastintag, förråd och sly.

 

I dag har ungdomar enormt svårt att få en lägenhet, bostadskön ringlar allt längre. De unga vill bo centralt och flera undersökningar tyder på att fler barnfamiljer vill detsamma i Sverige.

 

Gävle kommuns mål om att kapa 600 mil bilkörning per år och invånare till 2025 ser sådär möjligt ut.

 

Gävle är dessutom en av de glesaste städerna i sin klass.

 

Med sina 1670 invånare per kvadratkilometer är den dubbelt så gles som Lund och hade den haft samma täthet som Linköping, hade drygt 30000 invånare till fått plats på samma yta.

 

Och ja, det ger konsekvenser!

Jonas Fredö

Mer info: sök på Skyskrapan i Search hos Gavledraget.com (där finns många inlägg)

——–

 

Publicerat av Lisse-Lotte Daniellson, 2015-02-08 för Gavledraget.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top