Södersaneringen i Gävle 1959

 OBS. Det var inte bara år 1959 som denna hysteri skedde, se även detta:

 

1959

… eller – den sorgliga Södersaneringen.

Ev får ni rulla med hissarna.

Fastighetschef i Gävle – Louis Campanello.

.

Färgbilden utvisar Centrala Söder, sett från norr, sommaren 1959.

Här återges en detaljbild av denna.

.

Kv. Skrivaren mellan Drottninggatan och Nygatan före och efter förnyelsen. De fyra tomterna sammanlades till en och bebyggdes av Bygg-OLEBA

 

   Punktvis förnyelse invid Drottninggatan (kv. Sälen)

 

   En hörntomt (kv. Ateneum 1) vid Stora torget före och efter förnyelsen.

Kv. Levanten på Söder bestod av 6 tomter, som inköptes av Svenska Riksbyggen och bebyggdes i ett sammanhang.

  

   Centrala Söder i plexiglasmodell och i verkligheten våren 1959. Båda bilderna sedda från söder i ungefär samma synvinkel.

Förnyelseområde 1, sett öster ifrån sommaren 1953 och 1959. Södra Kungsgatan i nedre delen av bilderna utgör områdets östra gräns.

Gamla Gefle – Totalbilden sedd från nordost.

Rektorsgården och det åt trädsnidare Johnny Mattsson numera renoverade envåningshuset.

S.k. fyrspisrum i ett numera rivet hus på Söder.

Minnen från Rettigs storhetstid- tobaksfabriken (kv. Gefle Vapen).

Konsul Rettigs privatbostad i kv Possen. Båda husen donerades till Gävle stad som sedan revs.

     

Det första garage- och parkeringshuset i Gävle.. Bilderna visar samma parti utefter Södra Kungsgatan före och efter omvandlingen.

Modell av Södra Kungsgatan sedd från norr, med Rådmans- och Kungsbroarna samt den stora trafik- och parkplatsen, som skall kallas Slottstorget.

Flygfoto våren 1959 över samma parti.

Thulehuset efter Rådmansgatan och Drottninggatan.

HSB-komplexet invid Södra Kungsgatan. Där framför Södermalmstorg, som håller på att iordningställas.

Nya butiker vid Södermalmstorg. Skyddsbaldakinen genomfördes konsekvent utefter östra sidan av S Kungsgatan.

  

En gammal och en ny butiksinteriör från Södra Kungsgatan.

Fotografier: Hovfoto Carl Larsson, Gävle – Pressfotograf Lennart Olofsson, Gävle – Lundhs Foto, Gävle – Sune Sundahl, Stockholm – Aftonbladets flytfotograf, Stockholm.

Flygfotografierna granskade och godkända av Försvarsstaben för publicering.

Montmartre i Gefle

Så minns vi:

Publicerat i Gefle Dagblad 7 juni 2007.

 

Louis Campanello. Tidi­gare fastighetsdirektör i Gävle, Louis Campanello, Göteborg, har avlidit i en åder av 97 år.

 

Han var född i Stock­holm, blev student i Gävle 1934 och avlade jur.kand i Uppsala 1938, han börja­de sedan sin tingstjänst­göring vid domsagan i Sö­derhamn 1941.

 

Hans namn var nära för­knippat med stora sane­ringsobjekt i Gävle under 1950-talet och även förny­elsen av Söder. Han blev fastighetschef när fastig­hetskontoret nyinrätta­des 1947, och hade tidiga­re varit stadsnotarie i Gäv­le i tre år.

 

Bland de många upp­drag han hade i Gävle kan nämnas ledamot av se­kreterare i stadens gene­ralplanekommitté, i dess museinämnd och skogs­nämnd, ombudsman vid länsbostadsnämnden samt ordförande i flera donationsstiftelser för gamla. Han gav dessutom ut ett flertal böcker under titeln “Gävle förnyar sig“.

 

 

Louis Campanello har också haft statliga sak­kunniguppdrag, varit FN- stipendiat utland med mera. Han flyttade till Göteborg 1960, då han ut­sågs till verkställande di­rektör i fastighetsaktiebo­laget Göta Lejon.

 

Närmast anhöriga är hustrun Ingrid och barn med familjer.

————————————-

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website