Lars Göran Bodin – Född på Nedre Bergsgatan 28 i Gävle

 

Från Landbönder i Jerstad by till Företagare i Gävle

 

Det tog mer än 160 år och sex generationer att ta sig från det första arrendet av gården Jerfstad No S1 till grundandet av Elektriska Installationsbyrån i Gefle år 1909.

 

1. Den här historien börjar med att Helena (Lena) Andersdotter föddes i 1718 i Häcklinge i Valbo Socken. Hon (21år) gifte sig 1739 i Valbo med sin första man Lars Nilsson (35år). De första åren bodde paret hos Lenas föräldrar i Häcklinge och 1745  flyttade paret Nilsson till Järvsta där dom tog över arrendet av gård No S1 efter Anders Jönssons änka. Helena och Lars fick bara ett barn, dottern Brita som föddes 1753 i Järvsta.

 

När Lars dog 1763 gifte Helena (46år) om sig 1764 med sin andra man Jan (Johan) Olsson (25år).

 

Kartan     Klicka på kartan för att se den i full storlek.

 

Kartbilden från 1766 visar Jerfstad by’s fem gårdar och tre subdelningar.

 

Jan Olsson och Lena brukade gård B (Jerfstad No.S1 i Jerfstad by i Wahlbo Socken).

Gård A (No.1) brukades av Anders Andersson.

Gård C (No.2) av Olof Olsson.

Gård D (No.3) av Anders Ersson.

Gård E (No.S3) som inte syns på kartan av Olof Ersson.

Gård F (No.4) av Lars Persson.

Gård G (No.5) av Olof Ersson.

Gård H (No.S5) av Lars Larsson.

Gårdarna  A, B och halva H ägdes av Tollfors Bruk och B arrenderades av Lenas två män fram till 1781 då arrendet togs över av Lenas dotter Brita och hennes man Anders Persson.

 

2. Brita Persson [Larsdotter] och Anders (Olofsson) Persson fick fem barn där den äldste sonen Per Andersson föddes 20 januari 1772 i Järvsta.

Efter Per föddes syskonen Lars född 1775, Anders född 1778, Jan (Johan) född 1784 och Lena född 1786 alla i Järvsta.

 

3. Per Andersson (24år) gifte sig med Greta Welander (23år) 1796 i Gävle.

Per och Greta fick fem barn där den yngste sonen Lars Persson föddes 20 oktober 1810 i Järvsta. Före Per föddes syskonen Brita 1797, Eric född 1801, Per född 1805 och Anders född 1807 alla i Järvsta.

Per och Greta arrenderade gården Jerfstad No.S1 från 1810 fram till 1836 då yngste sonen Lars Persson och hans hustru Anna Greta Skärberg tog över gården.

 

4. Lars Persson (23år) gifte sig 1833 med Anna Greta (Olsdotter Skärberg) Persson (24år). Anna Greta, dotter till Olof Skärberg och Greta (Margareta) Skärberg [Jonsdotter], föddes 1809 i Järvsta. Lars och Anna Greta arrenderade gården Jerfstad No.S1 fram till 1860-talet då han blev den siste arrendatorn på gården, han var troligen sjuk från 1860 fram till sin död 1870. Min farfars far Lars Larsson Bodin föddes 1840 och var den yngste sonen. Syskonen Erik Skärberg föddes 1838, Anna Karlbom föddes 1842 och Christina föddes1845.

 

5. Lars Larsson Bodin (30år) gifte sig med Anna Lisa Forsblom (23år) 1870 i Järvsta. Anna Lisa, dotter till Anders Hansson Forsblom och Anna Olsdotter 1847 i Ovansjö, Gävleborg. Efter sitt giftermål och sin fars död arbetade Lars som dagakarl i Järvsta fram till 1879 då han flyttade till Gävle och en anställning som stationskarl hos Uppsala-Gävle-Järnväg. Lars och Anna Lisa bodde sedan på samma tomt (tomten bytte namn flera gånger men adressen är än idag Fruns Hage 3) till deras död 1926 och 1929.

 

Lars_Bodin  Lars Larsson Bodin     Anna-Lisa_Forsblom  Anna Lisa Forsblom

 

Lars Larsson Bodin och Anna Lisa Forsblom fick sex barn men dom två förstfödda dog vid födseln.

 

Anders Johan föddes 1874 Leonard Viktor föddes 1879 och dog 1917 till sjöss. Min farfar Oskar Laurentius föddes 1883 i Gävle. Erik Gotthard föddes 1886 också han i Gävle.

 

Lars med hela sin familj och modern Anna Greta Skärberg flyttade 19 september 1879 till Gävle, 5:te kvarteret avd 2 Vret 217, som ligger mellan jernvägen och Steneberg enligt anteckning i fastighetslängden. Fastighets beteckningen ändrades många gånger men jag tror att gulmarkeringen på kartan visar var familjen bodde från det att man flyttade till Gävle 1879.

 

Karta_1901   Dubbelklicka på kartan för att se den i full storlek.

 

 

6. Oskar Laurentius (24år) gifte sig med Mimmi Gunilla Henrietta Andersson (18år) 1907 i Hille, Gävleborg. Mimmi Gunilla Henrietta, dotter till Per Johan Andersson och Erika Enman, föddes 1889 i Gävle. Oskar och Mimmi fick alla sina barn här och bodde här på Södra Centralgatan 24 ända till att Lars Larsson Bodin dog 1929.

 

S_Centralgatan_24  S. Centralgatan 24

Foto: Lisse-Lotte Danielson.

 

Elektriska Installationsbyrån, som tillhörde Gefles äldsta i sin bransch grundades år 1909 av bröderna ingenjör Erik Bodin och min farfar verkmästare Oskar Bodin. Rörelsen drevs först vid Nygatan 37, men år 1915 flyttades den till N. Skepparegatan 9 och slutligen år 1927 till Södra Centralgatan 23. Här förfogar man över stora och präktiga lager- och reparationslokaler, lindareverkstad samt kontor.

 

Elektriska_Installationsbyrån

Elektriska Installationsbyrån

 

Här slutar historien om släktresan som började 1745 med en Landbonde i Järvsta och slutade med en egen företagare i Gävle.

 

Oskar_L_Bodin

 

av Lars Göran Bodin

 

Se äve :  Från springpojke i Gävle till LM Ericsson i Stockholm.

————————————————————–

april 18, 2013

Gå till  Startsidan Sammanställt av –  Lisse-Lotte_2012_nov   lisse-lotte@danielson.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top