Gävlebilder, ostrukturerade från mors skokartong – Del 2.

KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!

 

Varje Kommentarsflik till Facebooklänken öppnas i ett separat NYTT fönster. När ni har läst alla kommentarer, STÄNG detta fönster för att återgå till huvudsidan.

 

Detta är foton som kommer från min mors ”Skokartong”. Tyvärr saknas ibland både information om dels fotograf och dels om vem som äger fotot men jag gissar att de i vanlig ordning tillhör Länsmuseets bildarkiv. Ibland har jag  tillgång till ett informationsblad som finns med men i de fall det saknas försöker jag själv beskriva vad jag ser. Jag tycker dock att alla Gävlebor bör ha tillgång till dessa underbara vackra bilder som beskriver vår historia.

———————————–  

 

Bild 1. Bilden är tagen i den del av stan som kallas Gamla Gefle, det enda området på Söder som behållit sin ålderdomliga trähusbebyggelse. Bilden tagen mot öster och i bakgrunden syns Betlehemskyrkans torn. (Foto: Tore Persson)

 

Smedjegatan_1953

Kommentarer:    

 

Bild 2. Trähusbebyggelse i Gamla Gefle. I bakgrunden syns Betlehemskyrkans torn. Betlehemskyrkan revs 1975 och ersattes av en modern kyrkobyggnad för Missionsförsamlingen. (Foto: Ingrid Landberg)

 

N_Bergsgat-1958

Kommentarer:  

 

 

Bild 3. Funkisbyggnaden på Stortorget försvann i samband med Domusbygget och ombyggnaden av torget i början av 1970-talet. Busstationen flyttades till sin nuvarande plats öster om järnvägsstationen på 1960-talet. (Länsmuséets bildarkiv)

 

Busstation_Stortorget

Kommentarer:    

 

 

Bild 4. Stortorget med torghandel, 1939 Bilden tagen mot nordost från torgets södra del. I bildens mitt syns Sparbankshuset, byggd 1897-99 av arkitekten Aron Johansson. Huset har även inrymt Gävle kommuns skolförvaltning. Till vänster om Sparbankshuset syns Gevaliapalatset och till vänster därom kvarteret Apologisten som nu har gett plats åt varuhuset Flanör. (Länsmuseets bildarkiv)

 

Stortorg_torgh-1939

Kommentarer:    

 

 

Bild 5. Norra Skeppsbron med fiskhandel, 1940-talet Förmodligen är bilden tagen på en lördag då kommersen var som livligast, i bakgrunden syns Mattons Läderfabrik med sina typiska skorstenar och briggen Gerda, nordens sista sjögående handelsbrigg, som avriggades, höggs upp och antändes 1951. Fiskhandeln upphörde på 1960-talet då busstationen flyttades från Stortorget till dåvarande Hamntorget. Fiskhandeln gav Gävle en känsla av sjöstad som numera helt har försvunnit.

 

N_Skeppsbr-fiskh-1940-tal

Kommentarer:      

 

 

Bild 6. Järnvägsövergång vid Nygatan Som många äldre städer har även Gävle haft sitt “bom-elände” från det att järnvägen gjorde sin entré. Det var kommunikationerna med stadsdelen Öster som försvårades av järnvägen. Under 1960-talet revs det gamla Öster, med anor från uppbyggnaden efter 1869 års stadsbrand, och ersattes med en helt ny bebyggelse med moderna hyreshus. Nygatan skars av vid järnvägen och trafiken leddes efter nya gator. Endast den vänstra byggnaden på bilden finns idag kvar och är nu, som då en del av Grand Central Hotel. I källaren finns resturang Skeppet, där man kan avnjuta Böna-strömmingen i dess olika delikata former. Text: Väinö Helgesson Foto: Enar Löfstedt. När jag ringde upp Enar berättade han för mig att han hade haft Lundhs Foto på S Kungsgatan 6.

 

jarnvag_Nygat_1950

Kommentarer:    

 

 

Bild 7. Hörnet Timmermansgatan – Södra Kansligatan I Gamla Gefle öster om Södra Kungsgatan, finns idag den låga trähusbebyggelsen bevarad som var så typisk för 1700-talets Gävle. Även husen på västra sidan hade samma karaktär, men är sedan 1950-talet ersatt av moderna byggnader. Text:

Väinö Väinö Helgesson

 

Timmerm.gat-S_Kansligat

Kommentarer:    

 

 

Bild 8. Södra Kungsgatan med Rettigska huset Porten mot Södra Kungsgatan från norr utgjordes av Rettigska huset. Här bodde på sin tid familjen Rettig, en stordynasti inom såväl handel och sjöfart som tobakstillverkning. Redan fänrik Stål rökte under Finska kriget 1808-1809 “Gefle vapen”, tillverkat vid Rettigs tobaksfabrik, förtäljer Carl Johan Ludvig Runneberg. På bilden kan vi se den stora träbyggnaden som revs 1961. Fortfarande finns i marken markeringar från de 1600-talskällare som återfanns när huset revs. Husgaveln längst ner till vänster härrör från själva tobaksfabriken. Träbyggnaden bakom Rettigska huset är det s.k Operahuset, sedemera auktionskammaren som gick samma oblida öde tillmötes som övrig omgivning under 1950-talet. Text: Väinö Helgesson Foto: Enar Löfstedt. När jag ringde upp Enar berättade han för mig att han hade haft Lundhs Foto på S Kungsgatan 6.

Rettigska_villan

 

Kommentarer

 

 

Bild 9. Södra Kungsgatan norrut mot Gavleån, 1930-talet Den småskaliga trähusbebyggelsen vid Södra Kungsgatan försvann i och med 1950-talets sanering. På bilden syns tre generationers transportmedel: häst, spårvagn och bil. Spårvagnsnätet försvann på 1950-talet och stadsplaneringen anpassades till den ökande biltrafiken. (Länsmuséets bildarkiv)

 

S_Kungsgat_1930

 

Kommentarer:

…………………

mars 29, 2013

Sammanställt av –  Lisse-Lotte_2012_nov   lisse-lotte@danielson.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top