Elof Malmberg, Aktiebolag resp gravplats

 

Källa: Beskrivning över Gefle med omnejd, 1940. Sid 189.

AKTIEBOLAGET ELOF MALMBERG

GEFLE.

Firman Elof Malmberg, som startade i juni 1905 och år 1912 ombildades till aktiebolag, har allt ifrån starten inriktat sin verksamhet på tillverkning och försäljning av hästutrustnings- och sportartiklar. Denna senare bransch har allt efter som åren gått blivit mer och mer dominerande, och det torde icke ligga någon överdrift i att säga, att AB Elof Malmberg numera är landets ledande firma, när det gäller tillverkning och försäljning av högklassiga sportartiklar av alla slag för varje gren av modern idrott och modernt friluftsliv.

Bland dessa kan såsom populära sommarartiklar nämnas: Tält av en mångfald olika modeller och storlekar och i övrigt allt som hör till campinglivet samt svenska flaggor av olika kvalitéer och storlekar. Vintertid är det däremot utrustning för skidåkning, som mer och mer blir dominerande. Delvis torde detta kunna tillskrivas de populära resorna till fjällen, som anordnas varje säsong. De erfarenheter, som därvid göras, komma deltagarna att rätt snart inse det lönande i att köpa kvalitévaror.

Dessutom har firman en god sortering i jakt- och hundutrustningsartiklar, vilka framgångsrikt konkurrera med de importerade varor, som tidigare dominerat den svenska marknaden. En specialité är kartfodral, och sådana med firman Malmbergs fabriksmärke (hästhuvudet i hästskon) finnas tillgängliga på alla större platser inom vårt land.

Militära utrustningar höra även till firmans stora artiklar, och vid flera tillfällen hava dessa varit i stor omfattning inom fabrikationen.

Sedan år 1917 bedriver firman sin verksamhet i egen fastighet, belägen Nygatan 61. Fabrikslokalen har undan för undan tillbyggts och utvidgats för att motsvara de växande kraven på utrymme och bekvämlighet. Fabriken sysselsätter ca 150 arbetare, vartill komma verkmästare, förmän, kontorspersonal samt resande, som beresa landet från Lappland till Skåne.

Bolaget har deltagit i utställningar i Hudiksvall 1913, Falun 1927 och Sundsvall 1928, därvid dess tillverkningar belönats med guldmedalj.

Inregistrerade varumärken: Tirfing, The King, Iron, Campus, Kompis, Mascot, Hobby, Goal, Heja, Pysen, Blixt, Måsen, Cyklon, Buster, Yrhättan och Final.

Styrelsen består av: direktör Elof Malmberg, konsul R. Carrick och direktör E. L. Schullerqvist.

—————————-

Skogskyrkogården

GRAVPLATSEN– Beskrivning

Källa: Rapport: Länsmuseet Gävleborg 2004:08, Internet.

Tillkomstår: 1958

Urvalskriterium: Personhistoriskt intresse

Karaktäristik: Tre meter hög triumfbåge uppburen av kolonner med joniska kapitäl. På överliggaren står inskriptionen “Till uppståndelsens dag”. En bred stenram omgärdar en liggande gravvård med inskriptionen “Elof Malmberg Fabriksidkare och Grosshandlare“. En gravvård som utmärker sig på kyrkogården i fråga om storlek, utformning och placering.

Elof Malmberg föddes år 1873 och blev senare direktör vid ett framgångsrikt företag i Gävle som böljade med att tillverka diverse hästutrustning och senare övergick till bland annat tält, ryggsäckar och sportartiklar.

Direktör Malmberg böljade planera för sin gravplats i god tid. Av flertalet personer som engagerades i gravens utformning kan dåvarande stadsarkitekt Wranér nämnas. Styrenius i Västervik ansågs vara det bästa stenhuggeriet och fick därför uppgiften att uppföra gravvården.

Med sig i graven tog direktören bland annat några dokument från företaget AB Elof Malmberg, exemplar av stadens dagstidningar samt gällande mynt. Spekulationerna kring graven har varit många. Bland annat har det gått rykten om att Malmberg var så rädd att bli levande begravd att han låtit dra ner en telefonlinje till gravvalvet. Sanningen bakom historien är att det var byggnadsfirman C P Lindbom och Son som för att underlätta vid materialbeställningar lät installera en tillfällig arbetstelefon till valvet.

Läs mer om Elof Malmberg här!

Lars Olssons materiel:

AB Elof Malmberg (EMG). Grundat 1905 och ett av Gävles mest välkända företag fram till försäljning och nedläggning på 80-talet – i dag så gott som bortglömt. Tillverkning och grossistförsäljning av sport och fritidsartiklar (lättviktstält, Koho hockeyklubbor, Puma-skor m m).

 

Bilder: huvudkontor på Nygatan 61 (gamla öster) 1917-1971, nya huvudkontoret och fabriken på Sörby Urfjäll från 1971, Vd Lennart Malmberg vid ursprungliga varumärket “hästen i hästskon”, flytten från Nygatan 61.

 lars_olsson-1

lars-olsson-2

lars-olsson-3-hast

lars-olsson-expressbyran-4

 

Ur Elof Malmbergs sortiment.

 

Monica och Britt hos Elof Malmberg.

monica-britt-elof-malmberg

 

Lars Olssons bilder från Elof Malmbergs gamla huvudkontor och fabrik på Nygatan 61, 1970. Flytt till nya lokaler på Sörby urfjäll 1971

lars-olsson-ny-3

 

lars-olsson_ny-1

 

lars-olsson-ny-2

 

lars-olsson-ny-4

 

 

lars-olsson-ny-5

 

Uppdaterat 2016-09-28

 

    Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson – lisse-lotte@danielson.be

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top