SVERIGES RIKSBANK, Drottningatan 34 i Gävle.

 

Riksbanken-1903

Läs mer här!

 

Den ståtliga portalen i entrén finns kvar. I övrigt är det inte mycket som är sig likt i det gamla stenhuset vid Drottninggatan i Gävle där Sveriges Riksbank en gång höll till.

 

1950-talets interiörer med banktjänstemän sittandes med räkenskaper vid stora bord, visas tack vare en samling fotografier som förvarats i riksbankshuset och som känns väldigt avlägsna.

 

I den stora banksalen kunde kunder  stå i kö för att hantera lån eller teckna obligationer.

 

Några direkta spår av bankverksamheten är svåra att finna. Ett undantag är den skottsäkra glasruta som under bankens senare år fanns uppsatt mellan kunderna och personalen. Men den är undanställd i källaren.

 

Trots förändringarna är miljön i banksalen – med högt i tak och bevarade stuckaturer – fortfarande väldigt speciell.

 

Riksbankshuset byggdes 1897-98. Vid sidan av huvudkontoret i Stockholm hade Riksbanken i början av förra seklet 24 lokalkontor i Sverige. Tanken var att kunna erbjuda svenska folket bra krediter.

 

Personalstyrkan var inledningsvis liten men ökade efterhand. I slutet av 1900-talet var man som mest uppemot 30 anställda.

 

Inledningsvis var det endast män som arbetade vid banken. De första kvinnorna kom på 1920-talet och kallades kammarskriverskor.

 

Riksbanken fungerade länge delvis som affärsbank. Man förvaltade lån, diskonterade växlar från företag, sålde premieobligationer och hanterade olika typer av investeringskonton. De här uppgifterna fasades ut under slutet av 1900-talet.

 

Riksbanken skulle inte konkurrera med de “vanliga” bankerna. I stället förtydligades riksbankens roll att vara “bankernas bank”.

 

Bankerna kunde sätta in och ta ut pengar på sina konton i Riksbanken. Sedlarna äkthetskontrollerades och sorterades i brukbart och makulatur. Fram till 1980-talet gjordes detta arbete helt manuellt.

 

Säkerhetsmässigt förbättrades lokalerna de sista decennierna. Skottsäkert överhoppningsskydd, pansarplåt i väggar, skottsäkra fönster med mer installerades.

 

I januari 1997 lades riksbankskontoret i Gävle ned.

 

———–

Publicerat 2014-12-27 av Lisse-Lotte Danielson, För Gavledraget.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top